Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sugar Cube: Bittersweet Factory

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Pretzel break

Clear the 1st level
66.3%


Crystal

Collect Sugar Crystal
33.4%


Diamond

Collect Sugar Diamond
31.4%


Sugar spin

Flip over 10000 panels
21.2%


Opal

Collect Sugar Opal
20.0%


Jump master

Jump over 1000 times
18.6%


Platinum

Collect Sugar Platinum
12.7%


Emerald

Collect Sugar Emerald
10.4%


Garnet

Collect Sugar Garnet
10.3%


Peridot

Collect Sugar Peridot
9.9%


Ruby

Collect Sugar Ruby
9.7%


Sugar water

Clear all levels with normal ending
8.9%


Topaz

Collect Sugar Topaz
8.8%


Sappahire

Collect Sugar Sapphire
8.4%


The king of sugar

Clear all levels with true ending
8.2%


Escape from cookie

Clear cookie factory without dying
2.4%


Escape from candy

Clear candy factory without dying
1.7%


Escape from chocolate

Clear chocolate factory without dying
1.6%


Escape from gum

Clear gum factory without dying
1.6%


Escape from cola

Clear cola factory without dying
1.5%