สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Star Trek

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 49
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Beat Helios-1

67.5%


Go Team!

57.4%


Beat New Vulcan

51.6%


Beat Space Battle

47.9%


Arena

40.5%


Beat Frontier Starbase

31.6%


Beat Volatile Cargo & Flashback

30.0%


Technologic

Cleared 30 mini-games including co-operative hacks, bypasses, and power reroutes
24.4%


Non-Lethal Master

Took down 30 enemies in a non-lethal manner
23.9%


Beat Gorn Planet & The Trials

23.7%


Get to the Shuttle!

After the brawl, escape in less than 6 minutes in "The Trials" chapter
23.2%


Beat Enterprise Capture

22.4%


My Robot Friend

21.6%


One Man Army

21.2%


Captain's Phaser Master

Kill 100 enemies with the Captain's Phaser
20.9%


Are You Not Entertained?

Win the brawl against your buddy in "The Trials" chapter
20.6%


Beat Mothership

20.4%


Well Done Captain

Completed the game on any difficulty setting
19.7%


Starfleet Phaser Rifle Master

Kill 50 enemies with the Starfleet Phaser Rifle
16.7%


Away Team: Mission Initiated

Complete one chapter in co-operative play
15.6%


Starfleet Type III Rifle Master

Kill 20 enemies with the Starfleet Type III Rifle
12.3%


Researcher

Found half of all research items
11.1%


Ravager Master

Kill 50 enemies with the Ravager
10.9%


I'll Cover You!

7.6%


Away Team: Mission In-Progress

Complete four chapters in co-operative play
6.8%


Honorary Commendation

Complete half of all Optional Objectives
6.7%


Vulcan Repeater Master

Kill 100 enemies with the Vulcan Repeater
5.6%


Down But Not Out

5.2%


Listening In

Found half of all audio logs
5.0%


I Have Been, and Always Shall Be, Your Friend

4.9%


Captain's Phaser Tinkerer

Bought all upgrades for the Captain's Phaser
4.4%


Pillager Master

Kill 50 enemies with the Pillager
3.9%


Away Team: Mission Accomplished

Complete all chapters in co-operative play
3.8%


Tricorder Tinkerer

Bought all upgrades for the Tricorder
3.5%


Live Long and Prosper

Revived your teammate (AI or co-op player) 20 times
3.1%


Vulcan Repeater Tinkerer

Bought all upgrades for the Vulcan Repeater
3.1%


Striker Master

Kill 20 enemies with the Striker
2.7%


Plasma Grenade Master

Kill 20 enemies with Plasma Grenades
2.0%


Railer Master

Kill 50 enemies with the Railer
2.0%


Vulcan Pulse Cannon Master

Kill 50 enemies with the Vulcan Pulse Cannon
1.9%


Weapon Experimenter

Connect every weapon's alternate fire with enemies
1.8%


Into Darkness

Completed the game on hard difficulty setting
1.8%


Marauder Master

Kill 50 enemies with the Marauder
1.1%


Fascinating

Found all research items
1.1%


Arc Driver Master

Kill 50 enemies with the Arc Driver
0.9%


The Whole Story

Found all audio logs
0.8%


All Power to Forward Shields

Complete the Space Battle with a hull integrity of 85% or more
0.8%


Dagger of the Mind

Performed Mind Meld on 10 different enemies
0.7%


Exemplary Commendation

Complete all Optional Objectives
0.6%