Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Spiral Knights

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 60
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

First Steps

Successfully reach the Rescue Camp.
68.1%


Welcome, Stranger

Cross the chasm into Haven.
46.5%


Swordsman

Amass 3 swords in your Arsenal.
29.9%


Jump Start

Revive yourself.
27.4%


Armorer

Amass 3 armors in your Arsenal.
25.8%


Mission Accomplished

Reach the first Clockworks Terminal.
24.7%


Gunslinger

Amass 3 guns in your Arsenal.
23.8%


Expert Swordsman

Amass 5 swords in your Arsenal.
19.5%


Hatter

Amass 3 helmets in your Arsenal.
19.0%


Minor Miner

15.4%


Pharma Suitable

Use 10 Health Capsules.
14.9%


One-Star Smith

Alchemize a 1 star item.
14.2%


Helping Hand

Revive a downed party member.
13.6%


Expert Gunslinger

Amass 5 guns in your Arsenal.
13.0%


World of Moorcraft

Pay a visit to Moorcraft Manor.
11.9%


O Frabjous Day!

Defeat the fabled Snarbolax that lives deep within the Gloaming Wildwoods.
11.2%


Applied Entropy

Build an item to heat level 10.
10.0%


Shieldbearer

Amass 3 shields in your Arsenal.
9.9%


Star-Spangled Bomber

Obtain a Firecracker bomb.
9.8%


Spiral Spelunker

Earn clearance to explore Tier 2 of the Clockworks.
9.3%


Bombardier

Amass 3 bombs in your Arsenal.
8.8%


Apprentice Alchemist

Alchemize 5 items.
8.7%


Two-Star Smith

Alchemize a 2 star item.
8.3%


Conditioned Response

Use 10 Remedy Capsules.
7.6%


Expert Hatter

Amass 5 helmets in your Arsenal.
6.4%


Moderate Miner

6.3%


Son of a Nutcracker!

Hit an opponent with a snowball in Lockdown.
6.1%


Energize!

Power up a derelict Mecha Knight.
5.6%


Adept Alchemist

Alchemize 10 items.
5.6%


Master Swordsman

Amass 10 swords in your Arsenal.
5.4%


Bronze Survivor

Complete a Tier 1 expedition without having to revive.
5.3%


Three-Star Smith

Alchemize a 3 star item.
5.1%


Expert Armorer

Amass 5 armors in your Arsenal.
4.9%


Royal Pain

Defeat the Royal Jelly squatting in the Royal Jelly Palace.
4.0%


An Emberlight in the Dark

Pay a visit to Emberlight, the town of gremlin outcasts.
3.8%


Walk It Off

3.7%


Four-Star Smith

Alchemize a 4 star item.
3.0%


Expert Shieldbearer

Amass 5 shields in your Arsenal.
3.0%


Accomplished Alchemist

Alchemize 25 items.
2.9%


Terrible Twin Turrets

Defeat the Roarmulus Twins.
2.6%


Major Miner

2.4%


Expert Bombardier

Amass 5 bombs in your Arsenal.
2.0%


Go Deep

Earn clearance to explore Tier 3 of the Clockworks.
1.9%


Ascendant Alchemist

Alchemize 50 items.
1.6%


Hardcore

Descend to the Core Terminal.
1.4%


Five-Star Smith

Alchemize a 5 star item.
1.3%


Free Spirit

Defeat Lord Vanaduke in the heart of the Firestorm Citadel.
1.1%


Master Gunslinger

Amass 10 guns in your Arsenal.
1.0%


Silver Survivor

Complete a Tier 2 expedition without having to revive.
0.8%


Marvelous Miner

0.7%


Mad Hatter

Amass 10 helmets in your Arsenal.
0.6%


Master Armorer

Amass 10 armors in your Arsenal.
0.5%


Stellar Set

Amass an Arsenal that includes a 5 star helmet, armor, shield, gun and bomb.
0.5%


Master Bombardier

Amass 10 bombs in your Arsenal.
0.5%


Fully Loaded

Unlock and fill every equipment slot.
0.4%


Master Shieldbearer

Amass 10 shields in your Arsenal.
0.4%


Cradle and All

Travel the entire Clockworks from depth 0 to depth 29 in a single expedition.
0.3%


Gold Survivor

Complete a Tier 3 expedition without having to revive.
0.3%


Dauntless Delver

Travel the entire Clockworks from depth 0 to depth 29 in a single expedition without having to revive.
0.2%


Master Miner

0.1%