Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Spectraball

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
61.2%

Island Hopper

Complete the Tropical Isles Stage
56.7%

Honor Roll

Complete the Training Facility
45.6%

Speed Demon

Reach a speed of 100 mph
43.5%

Desert Nomad

Complete the Barren Desert Stage
30.5%

Hot Stuff

Complete the Volcanic Crater Stage
28.7%

Frozen Ball

Complete the Snowy Peaks Stage
22.0%

Lord of the Skies

Complete the Sky Ruins Stage
19.7%

Free Bird

Pull off 7 seconds of air time
17.3%

Cliffhanger

Complete the Towering Mountain Stage
16.0%

Galactic God

Complete the Space Construct Stage
13.6%

Gladiator

Survive for 100 seconds in the Arena
11.6%

Laser Surgeon

Survive for 60 seconds in Laser Jump
3.8%

Epic Crater

Survive for 100 seconds in Crate Chaos
1.9%

The Impossible

Clear every stage in order with no fallouts