Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Spectraball

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Island Hopper

Complete the Tropical Isles Stage
68.5%


Honor Roll

Complete the Training Facility
62.5%


Speed Demon

Reach a speed of 100 mph
49.9%


Desert Nomad

Complete the Barren Desert Stage
48.5%


Hot Stuff

Complete the Volcanic Crater Stage
33.5%


Frozen Ball

Complete the Snowy Peaks Stage
31.4%


Lord of the Skies

Complete the Sky Ruins Stage
23.8%


Free Bird

Pull off 7 seconds of air time
20.9%


Cliffhanger

Complete the Towering Mountain Stage
18.1%


Galactic God

Complete the Space Construct Stage
17.0%


Gladiator

Survive for 100 seconds in the Arena
14.5%


Laser Surgeon

Survive for 60 seconds in Laser Jump
12.2%


Epic Crater

Survive for 100 seconds in Crate Chaos
3.4%


The Impossible

Clear every stage in order with no fallouts
1.3%