Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Spectraball

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
64.2%

Island Hopper

Complete the Tropical Isles Stage
59.1%

Honor Roll

Complete the Training Facility
47.4%

Speed Demon

Reach a speed of 100 mph
45.6%

Desert Nomad

Complete the Barren Desert Stage
31.8%

Hot Stuff

Complete the Volcanic Crater Stage
29.9%

Frozen Ball

Complete the Snowy Peaks Stage
22.8%

Lord of the Skies

Complete the Sky Ruins Stage
20.2%

Free Bird

Pull off 7 seconds of air time
17.7%

Cliffhanger

Complete the Towering Mountain Stage
16.4%

Galactic God

Complete the Space Construct Stage
14.0%

Gladiator

Survive for 100 seconds in the Arena
11.8%

Laser Surgeon

Survive for 60 seconds in Laser Jump
3.6%

Epic Crater

Survive for 100 seconds in Crate Chaos
1.6%

The Impossible

Clear every stage in order with no fallouts