Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Spectraball

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
65.6%

Island Hopper

Complete the Tropical Isles Stage
60.2%

Honor Roll

Complete the Training Facility
48.3%

Speed Demon

Reach a speed of 100 mph
46.6%

Desert Nomad

Complete the Barren Desert Stage
32.4%

Hot Stuff

Complete the Volcanic Crater Stage
30.4%

Frozen Ball

Complete the Snowy Peaks Stage
23.1%

Lord of the Skies

Complete the Sky Ruins Stage
20.5%

Free Bird

Pull off 7 seconds of air time
17.9%

Cliffhanger

Complete the Towering Mountain Stage
16.7%

Galactic God

Complete the Space Construct Stage
14.2%

Gladiator

Survive for 100 seconds in the Arena
12.0%

Laser Surgeon

Survive for 60 seconds in Laser Jump
3.5%

Epic Crater

Survive for 100 seconds in Crate Chaos
1.5%

The Impossible

Clear every stage in order with no fallouts