Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Space Trader: Merchant Marine

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
51.1%

Oiled Up! Ready To Go!

Help Peter Mikhail with his squeaky leg problem.
48.0%

A Good Start

Complete Chapter 1 of the campaign.
38.4%

Fledgling Trader

Complete the tutorial.
23.8%

Storage Fees Don't Apply

Max out your cargo slots in a challenge or in the campaign.
21.2%

Responsible Debtor

Pay the money you owe to Sally Barris.
21.0%

Betrayed

Finish Chapter 2 of the campaign.
19.4%

Brutal

Eliminate Boel Krugger.
13.8%

Nuclear Wessel

Help out Jara Lenn and the hostages in Power Station 780.
11.9%

Record Breaker

Break into the Records Depot and get what ERic Dans instructs you to get.
10.7%

Escape Artist

Finish Chapter 3 of the campaign.
10.3%

Approach Monster

Get rejected by each of the merchants on Earth.
10.2%

Travel Agent

Help Charles Dekord find passengers for his convoy.
10.1%

Triumvirate

Accept the starter missions from each of the three factions at the same time.
9.9%

Pete of Cake

Defeat Swashbuckler Pete.
9.9%

Waterworks

Help Terra and Gordon Yex with the plans to poison the water supply.
9.8%

Heroic

Finish Chapter 4 of the campaign.
9.8%

Awful Odds

Defeat Pirate Captain Odd.
9.6%

Lenient

Convince Boel Krugger to leave without resorting to violence.
9.0%

Wanted

Get a fugitive rating from the Ministry of Accounts in any chapter.
8.5%

Tollbooth

Pay to gain access to Europa.
8.3%

Snitch

Betray Gordon and Terra Yex after they ask you for help.
8.3%

Burn Salve

Defeat the Burners on Io.
8.0%

Dirty Cops

Pay off Auditor Horus to leave Ganymede.
7.5%

My Automated Buddy

Help XK-CD and the GREP with their problems.
7.1%

The Magician

Rescue Reg Huxley aboard the salvaged ship.
7.1%

Smooth Operator

Collect 8 Hydraulic Fluids on Earth.
6.9%

Pleasing Taste, Some Monsterism

Help Robert Tritex with his water development project.
6.5%

Hired Gun

Clear all bounties in Chapter 2.
6.3%

A Man Of Great Gravity

Help Dr. Bertram in the Deimos Gravity Research Station.
5.9%

Master Trader

Finish Chapter 5 of the campaign.
5.8%

Open Revolt

Fight the Ministry of Accounts off of Europa.
5.2%

Friend of the Robots

Help XK-CD and his companions escape the inner solar system.
4.2%

Rescuer

Find and retrieve Lieutenant Dan.
4.0%

Birdie

Finish Free Trade with a net worth of $10,000,000 or more.
4.0%

Beside Manner

Speak with each Merchant on the Luxury Ship.
3.9%

Eagle

Finish Red Eye Trader with a net worth of $50,000,000 or more.
3.7%

Ted! Back to Work!

Meet and speak with Ted the Irresponsible Guard.
3.7%

Mercenary

Clear all bounties in Chapter 3.
3.4%

Par

Finish Moon Madness with a net worth of $5,000,000 or more.
3.3%

Bounty Hunter

Clear all bounties in Chapter 5.