Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Space Ark

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 11
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Starting Point

Complete a single level.
58.9%


Combo Master

Finish a stage with a 300+ combo chain.
22.2%


Bouncerama

Achieve 100 uninterrupted bounces.
20.1%


Sky High

Achieve a score of 100,000,000 or over.
7.3%


Life Preserver

Accumulate 9+ lives.
4.8%


Rookie

Complete 100% of Boot Camp
2.3%


Icicle

Complete 100% of Planet Ice.
1.0%


Survivor

Complete all levels in Survival Mode.
0.9%


Jungle Master

Complete 100% of Planet Jungle.
0.9%


Savannah King

Complete 100% of Planet Savannah.
0.9%


Farmer

Complete 100% of Planet Farm.
0.9%