Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Solar 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Big Crunch

Grow so large you absorb the whole universe.
67.2%


Asteroid Nursery

Have 15 asteroid moons around your planet.
30.7%


Supremacy

As a star have an orbiting life planet with 100 kills.
21.7%


Elite

Make a 6 star system.
17.3%


Snowflake Star

Get 4 points in the star challenge mission "Snowball Fight".
13.7%


Betrayal

Grow to a black hole from a multi star system.
13.4%


Get Lost

Get Lost.
8.1%


The Entity

What is the entity?
6.6%


Flying Blind

Go from a small black hole (<150k mass) to Big Crunch without the interface visible.
6.2%


Super Clock

Get 10 planets in your system orbiting clockwise.
5.7%


Dude, I Don't Suck!

Beat all the missions without using Physics or God options.
5.1%


Why did you kill me?

Why?
5.1%


Overcrowding

Get the maximum possible life in your system.
3.9%


Planetary Soloist

Complete the second part of the "Concert" mission with no evolved life on your planet.
3.2%


Speed Cycle

Go from Big Bang to Big Crunch in under 20 minutes. No menu respawning.
2.7%


I Got This

Kill all the attacking ships in the first part of the "Heist" mission before completing it.
2.5%


Grind Star

Make a 40 star system.
2.0%


Ninja

Complete each of the "Assassin" mission parts without dying.
1.9%


I'm Late!

Complete the first part of the "Concert" mission in under 1 minute.
1.8%


Challenge Novice

Complete every challenge mission with any score.
1.5%


Gentle But Firm

Complete the 2nd part of the "Fine Art" mission without dying and without evolved life on your planet.
1.3%


Challenge Pro

Complete every challenge mission with a hard level score.
1.1%


Dark Champion

Beat the final boss as a dark matter star without using Physics or God options.
1.1%


Master Thief

Steal 10 planets on the "Planet Stealer" challenge mission.
0.9%


Hobo Star

Start the 3rd part of the "Duel" mission as a single star with no planets and beat it in under 3 minutes.
0.7%