Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

SOL: Exodus

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 53
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
66.1%

UCS-1 Memorial Campaign Medal

You survived the UCS-1 mission.
60.7%

Sniper

You took out an enemy missile.
57.7%

UCS-1 Service Award

You served at a Veteran's level during the UCS-1 mission.
56.8%

Defender

You protected a transport vessel.
54.7%

Gunner

You downed 20 COD fighters.
48.7%

Cyberinsurgent

You hacked an enemy capital ship.
46.6%

Plutonian Campaign Medal

You successfully completed the Pluto mission.
34.1%

Plutonian Service Award

You served at a Veteran's level during the Pluto mission.
32.7%

UCS-1 Elite Service Award

You served at an Elite level during the UCS-1 mission.
32.6%

Combat Valor Medal

You completed a mission without docking or ejecting from your fighter.
28.8%

Demolitionist

You destroyed an enemy capital ship.
27.6%

Plutonian Hero Award

You performed a heroic action during the Pluto mission.
27.3%

Tritonian Campaign Medal

You successfully completed the Triton mission.
24.8%

UCS-1 Hero Award

You performed a heroic action during the UCS-1 mission.
20.0%

Neptunian Orbital Campaign Medal

You successfully completed the Neptune orbital mission.
17.3%

Bucket Blaster

You destroyed 10 ADP's.
17.2%

Veteran Gunner

You downed 100 COD fighters.
15.9%

Veteran Defender

You protected 10 transport vessels.
14.4%

Plutonian Elite Service Award

You served at an Elite level during the Pluto mission.
11.1%

Neptunian Atmospheric Campaign Medal

You successfully completed the Neptune atmosphere mission.
10.0%

Uranian Campaign Medal

You successfully completed the Uranus mission.
9.7%

Uranian Hero Award

You performed a heroic action during the Uranus mission.
9.2%

Neptunian Atmospheric Service Award

You served at a Veteran's level during the Neptune atmosphere mission.
9.0%

Neptunian Atmosphere Hero Award

You performed a heroic action during the Neptune atmosphere mission.
8.8%

Neptunian Orbital Service Award

You served at a Veteran's level during the Neptune orbital mission.
8.3%

Saturnian Campaign Medal

You successfully completed the Saturn mission.
8.1%

Tritonian Hero Award

You performed a heroic action during the Triton mission.
7.8%

Veteran Sniper

You took out 25 enemy missiles.
7.6%

Veteran Demolitionist

You destroyed 5 enemy capital ships.
7.4%

Veteran Cyberinsurgent

You hacked 10 enemy capital ships.
7.3%

Titanic Campaign Medal

You successfully completed the Titan mission.
7.2%

Uranian Service Award

You served at a Veteran's level during the Uranus mission.
6.4%

Veteran Bucket Blaster

You destroyed 15 ADP's.
6.1%

Titanic Hero Award

You performed a heroic action during the Titan mission.
6.1%

Saturnian Service Award

You served at a Veteran's level during the Saturn mission.
6.0%

Neptunian Atmospheric Elite Service Award

You served at an Elite level during the Neptune atmosphere mission.
4.6%

Neptunian Orbital Hero Award

You performed a heroic action during the Neptune orbital mission.
4.5%

Tritonian Service Award

You served at a Veteran's level during the Triton mission.
4.5%

Defender Elite

You protected 25 transport vessels.
4.3%

Uranian Elite Service Award

You served at an Elite level during the Uranus mission.
4.1%

Saturnian Hero Award

You performed a heroic action during the Saturn mission.
4.0%

Gunner Elite

You downed 250 COD fighters.
4.0%

Cyberinsurgent Elite

You hacked 15 enemy capital ships.
3.9%

Neptunian Orbital Elite Service Award

You served at an Elite level during the Neptune orbital mission.
3.8%

Saturnian Elite Service Award

You served at an Elite level during the Saturn mission.
3.5%

Sniper Elite

You took out 50 enemy missiles.
3.2%

Bucket Blaster Elite

You destroyed 20 ADP's.
3.1%

Titanic Service Award

You served at a Veteran's level during the Titan mission.
2.2%

Titanic Elite Service Award

You served at an Elite level during the Titan mission.
1.8%

Tritonian Elite Service Award

You served at an Elite level during the Triton mission.
1.6%

Combat Proficiency Medal

You completed a mission using only guns.
1.5%

Demolitionist Elite

You destroyed 10 enemy capital ships.
1.0%

Combat Accuracy Medal

You completed a mission with 75% or higher accuracy.