Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sniper Elite V2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 47
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Front and Center

Get a scoped headshot over 150m
74.1%


Trainee Sniper

Escape the German assault
68.6%


Novice Sniper

Stop the convoy
63.3%


Mousetrap Fuse

Use a trip mine to kill an enemy who is trying to assault your position
58.8%


Ear Plugs

Kill an enemy while your rifle fire is masked by a loud sound
58.0%


Deadeye

Snipe an enemy through his eye
55.4%


Double Dose

Snipe 2 people with one shot
53.0%


Fuel Tank

Destroy a tank by sniping the fuel supply
51.9%


Apprentice Sniper

Destroy the V2 Facility and escape to safety
49.9%


Silent but Deadly

Covertly kill 25 unaware enemies
45.1%


Journeyman Sniper

Hold off the Russian advance
41.2%


Skilled Sniper

Stop the execution
37.5%


Head Honcho

Get 100 sniped headshots
36.0%


Fish Tank

Send the tank into the river by blowing up the bridge
35.9%


Cooking Off

Snipe a grenade on an enemy's webbing from 100m
32.5%


Pro Sniper

Collect intel from the church and make it out alive
30.9%


Expert Sniper

Eliminate Müller
28.4%


Master Sniper

Uncover Wolff's plan
25.6%


Veteran Sniper

Discover the location of the V2 launch site
23.0%


Feared Sniper

Destroy the V2 rocket
21.0%


Legendary Sniper

Prevent Wolff from escaping
20.2%


Go the Distance

Get a cumulative sniped kill distance of a marathon
18.0%


High and Mighty

Wipe out the Elite Russian Sniper Team from the rooftops
17.9%


World Record

Get 506 cumulative sniper kills
16.5%


Pass the Buck

Get a sniped ricochet headshot
16.5%


Iron Lung

Hold your breath for a cumulative time of half an hour
13.7%


Detonator

Career total of 50 shots on explosives
9.6%


Bedpan Commando

Resuscitate your partner in co-op 10 times
9.5%


Gung Ho

Snipe 100 moving targets
7.8%


Potato Masher

Kill 100 enemies with explosives
4.0%


Sniper Elite

Complete all missions on highest difficulty
2.7%


Can Do!

Complete all co-op Overwatch Missions
2.1%


Target Spotted!

As a spotter in Overwatch, tag 50 enemies
2.0%


Get Off the Ground

Kill everyone in the convoy from ground level, except for Kreidl
1.8%


Hide and Hope

Complete a level without being shot a single time
1.8%


Make Every Bullet Count

Complete a level with 100% accuracy, using only rifles
1.6%


Kilroy was Here

Make it through the tower to the winch room without being spotted
1.6%


Jungle Juice

Find and snipe all the hidden bottles throughout the game
1.5%


Target Eliminated!

As a sniper in Overwatch, snipe 50 enemies tagged by your partner
1.5%


Gold Rush

Find and retrieve all the stolen gold bars
1.4%


Watchmen

Eliminate all 5 Snipers watching the meeting point on Landwehr Canal without them spotting you
1.1%


Bomb Happy

Survive 10 games of Bombing Run
1.1%


You were only supposed to...

Allow all 3 commanders to enter the command centre in Landwehr Canal, then blow the doors
1.1%


Smoking Kills

Kill 6 smoking soldiers on Neudorf Outpost
1.1%


Silence is Golden

Complete Neudorf Outpost without alerting any AI
1.1%


Shoot the Alps

SAINT PIERRE – Get a total shot distance of over 4000 meters
1.0%


Secret Service

SAINT PIERRE – Kill all the guards before getting to the church without being detected
1.0%