Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sniper Elite V2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 47
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Front and Center

Get a scoped headshot over 150m
73.5%


Trainee Sniper

Escape the German assault
67.7%


Novice Sniper

Stop the convoy
62.4%


Mousetrap Fuse

Use a trip mine to kill an enemy who is trying to assault your position
57.9%


Ear Plugs

Kill an enemy while your rifle fire is masked by a loud sound
57.1%


Deadeye

Snipe an enemy through his eye
54.3%


Double Dose

Snipe 2 people with one shot
52.0%


Fuel Tank

Destroy a tank by sniping the fuel supply
50.9%


Apprentice Sniper

Destroy the V2 Facility and escape to safety
48.8%


Silent but Deadly

Covertly kill 25 unaware enemies
43.8%


Journeyman Sniper

Hold off the Russian advance
40.0%


Skilled Sniper

Stop the execution
36.3%


Fish Tank

Send the tank into the river by blowing up the bridge
34.9%


Head Honcho

Get 100 sniped headshots
34.8%


Cooking Off

Snipe a grenade on an enemy's webbing from 100m
31.6%


Pro Sniper

Collect intel from the church and make it out alive
29.8%


Expert Sniper

Eliminate Müller
27.3%


Master Sniper

Uncover Wolff's plan
24.5%


Veteran Sniper

Discover the location of the V2 launch site
21.9%


Feared Sniper

Destroy the V2 rocket
20.0%


Legendary Sniper

Prevent Wolff from escaping
19.1%


Go the Distance

Get a cumulative sniped kill distance of a marathon
17.1%


High and Mighty

Wipe out the Elite Russian Sniper Team from the rooftops
17.0%


Pass the Buck

Get a sniped ricochet headshot
15.8%


World Record

Get 506 cumulative sniper kills
15.6%


Iron Lung

Hold your breath for a cumulative time of half an hour
13.0%


Bedpan Commando

Resuscitate your partner in co-op 10 times
9.2%


Detonator

Career total of 50 shots on explosives
8.9%


Gung Ho

Snipe 100 moving targets
7.2%


Potato Masher

Kill 100 enemies with explosives
3.6%


Sniper Elite

Complete all missions on highest difficulty
2.3%


Can Do!

Complete all co-op Overwatch Missions
1.8%


Target Spotted!

As a spotter in Overwatch, tag 50 enemies
1.8%


Get Off the Ground

Kill everyone in the convoy from ground level, except for Kreidl
1.5%


Hide and Hope

Complete a level without being shot a single time
1.5%


Make Every Bullet Count

Complete a level with 100% accuracy, using only rifles
1.4%


Kilroy was Here

Make it through the tower to the winch room without being spotted
1.3%


Jungle Juice

Find and snipe all the hidden bottles throughout the game
1.2%


Target Eliminated!

As a sniper in Overwatch, snipe 50 enemies tagged by your partner
1.2%


Gold Rush

Find and retrieve all the stolen gold bars
1.1%


Smoking Kills

Kill 6 smoking soldiers on Neudorf Outpost
0.9%


You were only supposed to...

Allow all 3 commanders to enter the command centre in Landwehr Canal, then blow the doors
0.9%


Silence is Golden

Complete Neudorf Outpost without alerting any AI
0.9%


Shoot the Alps

SAINT PIERRE – Get a total shot distance of over 4000 meters
0.8%


Secret Service

SAINT PIERRE – Kill all the guards before getting to the church without being detected
0.8%


Watchmen

Eliminate all 5 Snipers watching the meeting point on Landwehr Canal without them spotting you
0.8%


Bomb Happy

Survive 10 games of Bombing Run
0.8%