Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Slam Bolt Scrappers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 27
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Graduate

Beat all tutorial levels
47.1%


King of the Mountain

Beat Mountain Top 1
22.2%


Downtown Defender

Beat Downtown 4: The Skyscraper
15.9%


Bullseye

Play a Battle Mode match
10.2%


City Savior

Beat the Campaign
9.1%


Lucky

Get past the enemy hoard in Armageddon without dying
7.8%


Brawler

Play 5 Battle Mode matches
5.0%


Ho Ho Ho

Beat Skyscraper without dying
4.3%


Cat Burglar

Steal your way to victory
3.4%


Stop Hitting Yourself

Win a match with only ping pong weapons
3.0%


Engineer

2.3%


Steve

Play 20 Battle Mode matches
2.3%


Creep Rights Activist

Win a level without killing any baddies
2.1%


Master Architect

Build a 10x10 weapon (on any level other than Mega Blocks)
2.0%


Perfectionist

Beat Mountain Top 1 without taking any damage
1.9%


Cheesy

Defeat a CP opponent in 1v1 battle before they can drop any blocks.
1.8%


Chicken Puncher

Beat 100 demon cavalry
1.8%


Multitasker

Win a match using beverage mode controls
1.6%


Unstoppable

Knock out 20 opponents without dying
1.6%


Grubby

Beat 1000 grubs
1.4%


Battle is Best

Play 50 Battle Mode Matches
1.3%


Survivor

Win with only a 2x2 turret left in your tower
1.3%


What Campaign

Play 100 Battle Mode Matches
1.2%


Man vs. Machine

Win a 1v2 battle against 2 Hard CPs
1.1%


Jolly Roger

Steal a weapon of size 8x8 or bigger
1.1%


Slam Bolt Royalty

Beat all the hidden campaign levels
1.1%


Fire Chief

Beat all campaign levels on expert difficulty
1.0%