Globalne statystyki rozgrywek

Sins of a Solar Empire®: Rebellion

Globalne osiągnięcia
 
% wszystkich
graczy
Łącznie osiągnięć: 68
Musisz się zalogować, aby móc porównać te statystyki ze swoimi

Wydobywca metali

Zbierz z kopalń 35000 jedn. metali (w jednej grze).
52.0%


Chytry eksporter

Zbierz ze statków handlowych kredyty w liczbie 20000 (w jednej grze).
50.5%


Handel obustronny

Zawrzyj sojusz handlowy z innym graczem.
49.4%


Poborca podatkowy

Zbierz z podatków kredyty w liczbie 200000 (w jednej grze).
48.8%


Wydobywca kryształów

Zbierz z kopalń 35000 jedn. kryształów (w jednej grze).
48.1%


Droga do pokoju

Podpisz z innym graczem pakt o nieagresji.
47.9%


Znawca floty

Podpisz z innym graczem umowę dot. jawno?ci flot.
45.6%


Pacyfista

Zawrzyj pokój z innym graczem.
44.9%


Znawca planet

Podpisz z innym graczem umowę dot. jawno?ci planet.
44.7%


Wybitny bombardier

Spowoduj uszkodzenia planet: 15750.
43.5%


Kupiec metalowy

Sprzedaj 10000 jedn. metali bezpo?rednio na czarnym rynku.
38.7%


Gwiezdny badacz

Udaj się do innego ukladu gwiezdnego.
34.0%


Ucieczka od Maxa

Przeleć przez tunel czasoprzestrzenny i odkryj, dokšd prowadzi.
29.7%


Choršży

Wygraj jako ZKH.
29.7%


Dowódca eskadry

Kontroluj eskadry w liczbie co najmniej 100.
29.1%


Spekulant kryształami

Kup 10000 jedn. kryształów na czarnym rynku.
28.8%


Piracki baron

Skolonizuj bazę piratów.
28.2%


Antyglobalista

Zniszcz statki handlowe w liczbie 100 (w jednej grze).
26.0%


Armada okrętów liniowych

Kontroluj maksymalnš liczbę okrętów liniowych i zbadaj wszystkie technologie floty.
25.1%


Magnat przetwórczy

Zbierz ze statków przetwórczych 20000 jedn. krysztalów lub metali (w jednej grze).
24.9%


Kupiec kryształowy

Sprzedaj 10000 jedn. krysztalów bezpo?rednio na czarnym rynku.
23.8%


Kapitan okrętu liniowego

Spraw, by twój okręt liniowy zdobył maks. poziom doœwiadczenia.
23.5%


Martwe kanarki

Zniszcz statki przetwórcze w liczbie 50 (w jednej grze).
22.1%


Niszczyciel wiatów

Zniszcz 20 planet (w jednej grze).
21.6%


Idol

Rozprzestrzeń swojš kulturę na 75% galaktyki.
19.8%


Spekulant metalami

Kup 10000 jedn. metali na czarnym rynku.
19.4%


Dywersyfikacja floty ZKH

Miej pod kontrolš co najmniej po jednym ze wszystkich rodzajów okrętów liniowych ZKH.
19.2%


Akolita

Wygraj jako Adwent.
18.8%


Nowicjusz

Wygraj jako Vasari.
18.4%


mierć liniowcom

Zniszcz wrogie okręty liniowe w liczbie 30 (w jednej grze).
18.3%


Twórca wiatów

Stwórz własnš galaktykę i obejrzyj rezultat.
17.1%


Zguba pilotów

Zniszcz wrogie jednostki uderzeniowe w liczbie 2500 (w jednej grze).
17.0%


Fregatobójca

Zniszcz fregaty wroga w liczbie 1000 (w jednej grze).
16.5%


Rozbiórka

Zniszcz wrogie budowle planetarne w liczbie 200 (w jednej grze).
15.4%


Rój okrętów

Kontroluj maksymalnš dostępnš liczbę okrętów i zbadaj wszystkie technologie floty.
15.1%


Łamistrajk

Zniszcz statki konstrukcyjne w liczbie 50 (w jednej grze).
14.5%


Kolonizator

Kontroluj skolonizowane planety w liczbie 30.
13.5%


Dywersyfikacja floty Vasari

Miej pod kontrolš co najmniej po jednym ze wszystkich rodzajów okrętów liniowych Vasari.
12.4%


Dywersyfikacja floty Adwentu

Miej pod kontrolš co najmniej po jednym ze wszystkich rodzajów okrętów liniowych Adwentu.
12.2%


Kucyki w kosmosie!

Że co?
11.5%


Władca wielu domen

Wygraj jako gracz losowy.
10.1%


Martwy mi niepotrzebny

Na nagrody za innych graczy wydaj kredyty w liczbie 66000 (w jednej grze).
9.6%


Kredytowy darczyńca

Daj innym graczom kredyty w liczbie 25000.
9.1%


Technik elektryk

Wygraj z co najmniej jednym trudnym graczem kontrolowanym przez komputer.
8.1%


Postrach piratów

Zniszcz okręty pirackie w liczbie 1000 (w jednej grze).
7.9%


Planowanie rodziny

Ludnoœć twojego imperium musi osišgnšć co najmniej 6.000.
7.4%


Wakacje w tropikach

Wyspecjalizuj społecznie planetę oceanicznš.
6.3%


Najlepszš obronš jest atak

Wygraj bez wznoszenia budowli taktycznych.
5.9%


Brak wsparcia uderzeniowego

Wygraj bez budowania jednostek uderzeniowych.
5.8%


Magister inżynier

Wygraj z co najmniej dwoma trudnymi graczami kontrolowanymi przez komputer.
5.7%


Metal to detal

Wyspecjalizuj przemysłowo planetę metalicznš.
4.8%


Nieustraszony odkrywca

Uzyskaj 20 różnych premii planetarnych (w jednej grze).
4.7%


Fanatyk informatyk

Wygraj z co najmniej trzema trudnymi graczami kontrolowanymi przez komputer.
4.7%


Równe szanse

Kontroluj wszystkie 10 rodzajów planet.
4.4%


Metalowy darczyńca

Przekaż innym graczom 20000 jedn. metali.
3.9%


Mylisz się, HAL, mogę

Wygraj z co najmniej czterema trudnymi graczami kontrolowanymi przez komputer.
3.2%


Kryształowy darczyńca

Przekaż innym graczom 20.000 jedn. kryształów.
3.2%


Lęk przed górami lodowymi

Wygraj bez budowania okrętów liniowych.
3.1%


Spekulant surowcami

Od graczy kupujšcych twoje surowce uzyskaj kredyty w liczbie 15000.
3.0%


CV na medal

Ukończ misje w liczbie co najmniej 30 (w jednej grze).
2.3%


Żadnych półœrodków

Wygraj bez użycia fregat i kršżowników. Musisz postawić na okręty liniowe! (Niedostępne w przypadku szybkiego startu).
2.2%


Archeolog

Znajd i kontroluj wszystkie artefakty.
1.0%


Badacz wojskowy ZKH

Zbadaj całe drzewo technologii wojskowych i ani jednej cywilnej lub obronnej.
0.9%


Badacz cywilny ZKH

Zbadaj całe drzewo technologii cywilnych i ani jednej wojskowej lub obronnej.
0.7%


Badacz harmonii Adwentu

Zbadaj całe drzewo technologii harmonii i ani jednej wrogoœci lub ochrony.
0.7%


Badacz wojny Vasari

Zbadaj całe drzewo technologii wojennych i ani jednej imperialnej lub fortyfikacji.
0.7%


Badacz wrogo?ci Adwentu

Zbadaj całe drzewo technologii wrogoœci i ani jednej harmonii lub ochrony.
0.7%


Badacz imperium Vasari

Zbadaj całe drzewo technologii imperialnych i ani jednej wojennej lub fortyfikacji.
0.6%