Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sideway

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
56.9%

Gone Sideway

Complete the first mission
17.4%

It's kind of a...

9.9%

Plinked Slink

7.4%

Bombed & Bumped

6.4%

Unkillable

Complete a non-boss level without dying
6.3%

Graffiti Partner

Complete a level in co-op
5.1%

Freedom

2.3%

Pacifist

Complete level without killing anyone
2.1%

Completionist

Unlock all the paint powers and upgrades
1.9%

Tag Collector

Collect all the Tags in the game