Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sideway

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
57.1%

Gone Sideway

Complete the first mission
17.2%

It's kind of a...

9.6%

Plinked Slink

7.1%

Bombed & Bumped

6.1%

Unkillable

Complete a non-boss level without dying
5.9%

Graffiti Partner

Complete a level in co-op
4.8%

Freedom

1.9%

Pacifist

Complete level without killing anyone
1.8%

Completionist

Unlock all the paint powers and upgrades
1.5%

Tag Collector

Collect all the Tags in the game