Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sideway

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Gone Sideway

Complete the first mission
57.3%


It's kind of a...

17.1%


Plinked Slink

9.4%


Bombed & Bumped

6.9%


Unkillable

Complete a non-boss level without dying
5.9%


Graffiti Partner

Complete a level in co-op
5.6%


Freedom

4.5%


Pacifist

Complete level without killing anyone
1.7%


Completionist

Unlock all the paint powers and upgrades
1.5%


Tag Collector

Collect all the Tags in the game
1.3%