Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sideway

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
57.1%

Gone Sideway

Complete the first mission
17.3%

It's kind of a...

9.7%

Plinked Slink

7.2%

Bombed & Bumped

6.2%

Unkillable

Complete a non-boss level without dying
6.0%

Graffiti Partner

Complete a level in co-op
4.9%

Freedom

2.0%

Pacifist

Complete level without killing anyone
1.9%

Completionist

Unlock all the paint powers and upgrades
1.7%

Tag Collector

Collect all the Tags in the game