Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Shoot Many Robots

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Shoot Some Robots

Kill 100 robots!
68.5%


Make Many Friends

Play co-op!
48.2%


Lower Carbon Footprints

Destroy a robot overlord in multiplayer!
37.2%


Punch Many Bullets

Punch two bullets, killing two robots, with one melee swing!
34.6%


Get Over It

Revive other players 8 times!
32.5%


Lookie, Many Stars

Get 75 stars!
31.9%


Shoot Many Robots

Kill 10,000 robots!
19.3%


Happy 50th, Walter

Reach level 50!
14.4%


Dominate at Fatherhood

Beat a mission wearing the baby carrier!
12.7%


Slotally Tober Saughter

Complete a mission on hard or insane without dying or drinking a beer!
11.5%


Number One Tugnut

Come in 1st in a four-player mission!
11.1%


Greetings, Earth Citizens

Beat a mission wearing the astronaut helmet and backpack!
8.3%