Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Serious Sam 3: BFE

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 62
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
61.1%

Wanted Dead or Alive

Rescue professor Stein. So to say.
49.4%

Serious Beginner

Complete any level in single player.
49.4%

Chain Explosion

Kill at least 5 headless kamikazes in one explosion.
47.6%

Bug Hunt

Squash 10 Hatchling spiders.
41.8%

Get the hell off my ride!

Secure the bird.
38.5%

Arachnophobia

Rip 10 Juvenile spiders apart.
37.7%

Apprentice Egyptologist

Decipher an Egyptian text.
36.3%

Co-op Beginner

Complete any level in cooperative with at least 2 players.
35.5%

Ophthalmologist

Remove 10 Gnaar eyes.
35.4%

All Your Base Are Belong To Us!

31.7%

Killer Jewelry

Kill an enemy using the Mutilator.
31.5%

Problem solver

Solve the riddle of the Sphynx.
31.4%

Kleer Wrestler

Tear off 10 Kleer heads.
29.6%

Useful Trophy

Kill an enemy with a gib torn from another enemy.
24.5%

Cardiac Surgeon

Rip out 10 Rocketeer hearts.
24.5%

Painful Divorce

Kill a Witch-Bride of Achriman.
24.2%

Scorpion Slayer

Break 5 Arachnoid necks.
23.6%

Trick Shot

Kill the kicked enemy while it is still in the air.
23.2%

Bone Crusher

Smash 20 Kleers with the Sledgehammer.
22.8%

Mission completed

Power up the Timelock.
22.1%

Wall of Bullets

Kill 20 enemies with the Minigun without releasing the trigger.
19.1%

Detroit Steel

19.0%

Classic Outfit

Find Sam's classic outfit
18.6%

The doorman should wear a suit

Awake the Guardian of Time.
17.5%

Chiropractor

Break 10 Soldier necks.
17.2%

Clay Pigeons

Kill 5 Cave Demons while they're in air.
14.9%

Up Close and Personal

Gib 20 enemies from close range with a shotgun.
13.1%

Load of Scrap

Rip Scrapjack's head off.
13.0%

Maintenance time

Blow a Major Biomechanoid into pieces.
11.9%

Berserker

Kill 3 enemies in one sprint with the Sledgehammer.
11.8%

Rodeo Surfer

Use the Mutilator to surf after a Werebull.
11.8%

Kung-fu Fighter

Perform all possible finishing moves in the game.
11.1%

Circle of death

Kill at least 3 enemies in one spinning Sledgehammer attack.
8.6%

Deathmatch Beginner

Complete a deathmatch game with at least 1 frag.
7.9%

Survivor

Earn a medal in Survival.
7.0%

Skewer

Pierce 5 enemies with one Devastator round.
6.5%

Serious Sam

Complete the single player campaign.
5.9%

Co-op Master

Complete the campaign in cooperative with at least 2 players.
5.9%

Vista

Find the Vista secret.
4.9%

Headsman

Decapitate a Khnum.
4.5%

Look Ma, I won!

Win a versus match.
3.2%

Golden Survivor

Earn a gold medal in Survival.
3.2%

Look, it's a secret

Find at least 50 secrets in single player.
2.8%

Jewel of the Nile

Complete the Jewel of The Nile single player campaign.
2.6%

Hammer Time

Frag 20 players with the Sledgehammer.
2.5%

Christmas In Cairo

2.5%

Instant Killer

Make at least 3 kills in one Instant Kill match.
2.4%

Beast Hunter

Complete a Beast Hunt match
1.9%

Last Man Standing

Win one round in Last Man Standing game with at least 4 players.
1.9%

Are You Serious!?

Complete the game in single player on unmodified serious difficulty.
1.9%

Flag Thief

Score a total of 10 points in CTF matches.
1.8%

Life Saver

Pick up at least 10 extra life items.
1.7%

Top Secret

Find all secrets in single player.
1.7%

Deathmatch Master

Win 10 deathmatch games.
1.6%

Heavy Weight Champion

Win one My Burden match with at least 3 players.
1.6%

Master Egyptologist

Decipher all Egyptian texts.
1.6%

Gold Rush

Pick up 100 gold coins.
1.6%

Coin-op Co-op

Complete a Coin-op cooperative game on normal or higher difficulty.
1.6%

Serious Run

Complete the game in single player in half the estimated time on each level.
1.6%

Old School

Complete the game in single player without manually reloading, aiming or sprinting.
1.5%

Queen Hatshepsut

Complete The Guardian of Time in single player on serious difficulty without dying or loading.
1.4%

Reindeer Hunter