Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Scarygirl

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
63.1%

Dreamer

Complete a Dojo training session.
50.9%

Novice Collector

Purchase a store item.
34.2%

Up Up and Away

Catch an Umbrella Seed to the Old Man Mountains.
17.5%

Heart of Gold

Collect a full heart container.
15.7%

Unleash the Guru

Start a Co-op game.
15.6%

Avalanche!

Survive Momma Yeti's cave-in.
6.0%

City Enforcer

Force your way through Warmachine to get into Bad City.
5.2%

Chihoohoo's Test

Prove your worth to Chihoohoo in a rumble with his guards.
3.8%

Luminescent Danger

Triumph over the dangers deep beneath the sea.
3.5%

Dr. Maybee's Ultimatum

Make the tough choice when confronted by Dr. Maybee.
0.9%

Hoarder

Purchase all the shop items.
0.9%

Winning

Achieve a perfect status on every level.