Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Scarygirl

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Dreamer

Complete a Dojo training session.
64.0%


Novice Collector

Purchase a store item.
51.7%


Up Up and Away

Catch an Umbrella Seed to the Old Man Mountains.
34.6%


Heart of Gold

Collect a full heart container.
17.6%


Avalanche!

Survive Momma Yeti's cave-in.
15.8%


Unleash the Guru

Start a Co-op game.
15.2%


City Enforcer

Force your way through Warmachine to get into Bad City.
6.0%


Chihoohoo's Test

Prove your worth to Chihoohoo in a rumble with his guards.
5.2%


Luminescent Danger

Triumph over the dangers deep beneath the sea.
3.7%


Dr. Maybee's Ultimatum

Make the tough choice when confronted by Dr. Maybee.
3.4%


Winning

Achieve a perfect status on every level.
0.8%


Hoarder

Purchase all the shop items.
0.8%