Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

SATAZIUS

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
11.0%

Welcome to Satazius

Died for the first time.
10.8%

Winners don't pirate

Destroyed 100 enemies.
10.2%

Terminated

Got your first Game Over.
10.0%

CH3NO2!

Reached MAX speed.
8.1%

Continue?

Used the first of many, many continues.
7.4%

Swift Deadly Striker

Destroyed 500 enemies.
6.6%

Sublime Sideway

Destroyed 500 enemies using any sub weapons.
6.5%

Now we are coming for you!

Watched the Agano burn and launched a full scale vengeance!
6.2%

Destroyer of Worlds

Destroyed 1,000 enemies.
5.9%

Always carry a sidearm

Reached MAX power on a sub-weapon.
5.9%

Flash of a blade

Died at the hands of the Stage 1 boss's second form.
5.8%

Deer crossing

Mistakenly picked up a speed down item.
5.7%

Popcorn

Destroyed 500 enemies using any main weapons.
5.4%

Huge Battleships Destroyed Fast

Traversed through a massive onslaught.
5.3%

Powered up!

Reached MAX power on a main weapon.
4.7%

Let God sort them out!

Destroyed 2,000 enemies.
3.8%

Ship Insurance Extension

Got your first score extend!
3.7%

Overheating

Survived a brutal assault against all odds.
3.7%

Overloaded

Reached MAX power on a charge weapon.
3.3%

In nomine Agano

Destroyed 4,000 enemies.
2.7%

Searing love

Got turned into a pile of molten metal by a certain massive stream of magma on Stage 3.
2.5%

Nothing stands in your way!

Pierced through the enemy lines with all your might.
2.4%

Persistent pilot

Used 10 continues through different game sessions.
2.0%

Towards the heart of the beast

Raced against death an instilled fear on a never-ending parade of pirates.
1.7%

Astronomer

Collected 10 stars in 1 stage.
1.6%

Restart Syndrome

Got crushed by certain walls on the final stage, effectively ruining your entire run.
1.5%

Trafalgar Square

Blasted your way into the Heart of Satazius and successfully finished your suicidal mission.
1.2%

Memory Master

Watched a replay.
1.1%

Intensive Training

Practiced a stage.
1.1%

Laser surgery

Received the gentle treatment of a deadly massive laser on Stage 4.
1.0%

She's Lost Control!

Smashed yourself against one of the closing gates on Stage 5.
0.6%

Death or Glory

Cleared a stage on Hard Difficulty and experienced the true SATAZIUS.
0.5%

Challenge accepted!

Cleared Satazius using 1 credit on Easy Mode.
0.4%

High Scorer

Cleared the game with a score of over 800,000 points on Normal difficulty or above without continuing.
0.4%

Chaaarge!!!

Destroyed 500 enemies using any charge weapons.
0.4%

Conqueror of Satazius

Cleared Satazius using 1 credit on Normal difficulty or above.
0.4%

Dark Hell memories

Cleared Satazius on Normal difficulty or above.
0.3%

Are you prepared to die?

Cleared a stage on Insane Difficulty. You can go deeper!
0.1%

Revoked flying license

Inadvertently collided against an asteroid on Stage 2.
0.1%

Select Weapon Array

Unlocked all the weapons on Normal difficulty or above.