Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

SATAZIUS

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
12.4%

Welcome to Satazius

Died for the first time.
12.1%

Winners don't pirate

Destroyed 100 enemies.
11.5%

Terminated

Got your first Game Over.
11.2%

CH3NO2!

Reached MAX speed.
9.1%

Continue?

Used the first of many, many continues.
8.4%

Swift Deadly Striker

Destroyed 500 enemies.
7.4%

Sublime Sideway

Destroyed 500 enemies using any sub weapons.
7.3%

Now we are coming for you!

Watched the Agano burn and launched a full scale vengeance!
7.0%

Destroyer of Worlds

Destroyed 1,000 enemies.
6.7%

Flash of a blade

Died at the hands of the Stage 1 boss's second form.
6.6%

Always carry a sidearm

Reached MAX power on a sub-weapon.
6.5%

Deer crossing

Mistakenly picked up a speed down item.
6.4%

Popcorn

Destroyed 500 enemies using any main weapons.
6.1%

Huge Battleships Destroyed Fast

Traversed through a massive onslaught.
6.0%

Powered up!

Reached MAX power on a main weapon.
5.4%

Let God sort them out!

Destroyed 2,000 enemies.
4.2%

Ship Insurance Extension

Got your first score extend!
4.2%

Overheating

Survived a brutal assault against all odds.
4.2%

Overloaded

Reached MAX power on a charge weapon.
3.7%

In nomine Agano

Destroyed 4,000 enemies.
3.1%

Searing love

Got turned into a pile of molten metal by a certain massive stream of magma on Stage 3.
2.7%

Nothing stands in your way!

Pierced through the enemy lines with all your might.
2.7%

Persistent pilot

Used 10 continues through different game sessions.
2.3%

Towards the heart of the beast

Raced against death an instilled fear on a never-ending parade of pirates.
1.9%

Restart Syndrome

Got crushed by certain walls on the final stage, effectively ruining your entire run.
1.9%

Astronomer

Collected 10 stars in 1 stage.
1.7%

Trafalgar Square

Blasted your way into the Heart of Satazius and successfully finished your suicidal mission.
1.3%

Intensive Training

Practiced a stage.
1.3%

Memory Master

Watched a replay.
1.3%

Laser surgery

Received the gentle treatment of a deadly massive laser on Stage 4.
1.2%

She's Lost Control!

Smashed yourself against one of the closing gates on Stage 5.
0.7%

Death or Glory

Cleared a stage on Hard Difficulty and experienced the true SATAZIUS.
0.5%

Challenge accepted!

Cleared Satazius using 1 credit on Easy Mode.
0.5%

Chaaarge!!!

Destroyed 500 enemies using any charge weapons.
0.4%

High Scorer

Cleared the game with a score of over 800,000 points on Normal difficulty or above without continuing.
0.4%

Conqueror of Satazius

Cleared Satazius using 1 credit on Normal difficulty or above.
0.4%

Dark Hell memories

Cleared Satazius on Normal difficulty or above.
0.3%

Are you prepared to die?

Cleared a stage on Insane Difficulty. You can go deeper!
0.2%

Revoked flying license

Inadvertently collided against an asteroid on Stage 2.
0.2%

Select Weapon Array

Unlocked all the weapons on Normal difficulty or above.