Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

RUSH

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

In the Right Direction

Complete all tutorial levels
74.2%


That's Different

Solve a level different from how the hint system suggests
50.8%


Easy Going

Complete all easy levels
39.3%


Clueless

22.4%


Average Joe

Complete all medium levels
17.7%


Traffic Control

Complete a level with signs to spare
16.1%


Convey Away

Create an endless loop in a level using a conveyor
11.9%


Solar Flare

Complete the Solar Flare level
11.0%


Number One Savior

Lead 1111 cubes to their exits
10.0%


No Need to Rush

Create an endless loop in an Easy level
10.0%


Back And Forth

Create an endless loop in a level using two directional signs
9.5%


Loop de Loop

Create an endless loop in a Medium level
9.0%


Eternally Hard

Create an endless loop in a Hard level
8.6%


It's a Hard Block Life

Complete all hard levels
7.5%


Endless Telewarping

Create an endless loop in a level using a telewarp
6.1%


Pile Up

Make 6 collisions at the same time
5.8%


Actual Solution

Complete all actual challenge levels
5.4%


Tracker

Find a hidden level
5.4%


Sleuth

Find all hidden levels
4.6%


Hidden Chicken

Find the hidden Toki Tori statue
4.5%


No Hiding Cubism

Complete all hidden levels
4.1%


All Aboard!

Create a conveyor belt of 10 signs
3.7%


All Signed Up

3.3%


Santa's Little Helper

Deliver all presents in the eight levels when they are touched by frost in December
3.2%


Actual Best

3.1%