สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Rocksmith

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 60
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
87.0%

The Basics

Complete Soundcheck (Reach Rank 1)
73.3%

My 1st Gig

Play an Event
73.1%

My 1st Encore

Play an Encore
72.6%

Hear Me Now

Use the Amp
58.2%

Cente-beater

Beat a 100 Note Streak
54.9%

Happy Shopper

Visit the Shop
54.8%

Duck Hunter

Play the Guitarcade game: Ducks
52.3%

New Act

Reach Rank 2
50.8%

Strummer

Beat a 5 Chord Streak
45.8%

D-licious

Use the Tuner to tune to Drop-D
40.3%

Local Support Act

Reach Rank 3
36.5%

No Dischord

Beat a 25 Chord Streak
32.6%

Local Headliner

Reach Rank 4
30.7%

Better Than An Encore?

Play a Double Encore
26.8%

Bass Camp

Play a bass arrangement
26.6%

Batter Up

Play the Guitarcade game: Big Swing Baseball
25.9%

All Rounder

Beat 100,000 points in a Combo Arrangement
23.8%

Slide Puzzle

Play the Guitarcade game: Super Slider
23.3%

Ducks x 6

Play the Guitarcade game: Super Ducks
23.2%

National Support Act

Reach Rank 5
21.2%

Tone is my Avatar

Create and save a custom tone
20.1%

Solo Foundations

Play the Guitarcade game: Scale Runner
19.0%

The One With Zombies

Play the Guitarcade game: Dawn of the Chordead
18.8%

Bass-Box

Earn a bass pedal, amp, or cabinet
17.5%

National Headliner

Reach Rank 6
17.2%

The Bottom Line

Complete a bass event
16.6%

Singles Rock

Beat 100,000 points in a Single Note Arrangement
13.9%

Challenge Harmonics

Play the Guitarcade game: Harmonically Challenged
13.3%

Bass Face

Beat 100,000 points in a Bass arrangement
11.9%

International Support Act

Reach Rank 7
11.8%

Half K

Beat a 500 Note Streak
10.7%

Databass

Play a song with emulated bass using a guitar
10.3%

Where Rainbows Come From

Play the Guitarcade game: Quick Pick Dash
8.2%

Tone Peddler

Collect 50 effects pedals
6.9%

International Headliner

Reach Rank 8
6.1%

Just Awesome

Beat a 750 Note Streak
5.8%

The Rocksmith Method

Complete all Technique Challenges to Bronze
5.8%

Chordinated

Beat 100,000 points in a Chord Arrangement
5.3%

OK, I Learned

Beat 200,000 points in Master Mode
4.7%

Beneficial Friends

Play multiplayer with 2 guitars
4.6%

Elite Guitarist

Reach Rank 9
4.1%

All your bass

Collect all basses
2.7%

Just Singing?

Using a mic, sing along and achieve Good Singing
2.5%

Super Elite Guitarist

Reach Rank 10
2.5%

Tutorials My Ax

Complete all Technique Challenges to Gold
1.7%

Art + Functionality

Collect all guitars
1.4%

Rocksmith

Reach Rank 11
1.2%

Furious Plucker

Beat 5,000,000 points in the Guitarcade game: Quick Pick Dash
1.2%

The Bassics

Complete all Bass Technique Challenges to Bronze
1.1%

Bass Head

Collect all bass gear
0.9%

Stage Ready

Complete a Master Event
0.7%

Ace of Bass

Complete all Bass Technique Challenges to Gold
0.6%

Guitardead

Beat 1,000,000 points in the Guitarcade game: Dawn of the Chordead
0.6%

Rumblesmith

Reach rank 11 on Bass
0.5%

Scales Owned

Beat 50,000,000 points in the Guitarcade game: Scale Runner
0.3%

Slide to Victory

Beat 15,000,000 points in the Guitarcade game: Super Slider
0.3%

Fret Fast

Beat 10,000,000 points in the Guitarcade game: Ducks
0.3%

Beat Harmonics

Beat 1,000,000 points in the Guitarcade game: Harmonically Challenged
0.2%

Just Super!

Beat 150,000,000 points in the Guitarcade game: Super Ducks
0.2%

Giant!

Beat 2,000,000 points in the Guitarcade game: Big Swing Baseball