สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Rocksmith

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 60
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

The Basics

Complete Soundcheck (Reach Rank 1)
88.1%


My 1st Gig

Play an Event
75.5%


My 1st Encore

Play an Encore
75.3%


Hear Me Now

Use the Amp
74.9%


Cente-beater

Beat a 100 Note Streak
59.1%


Duck Hunter

Play the Guitarcade game: Ducks
57.6%


Happy Shopper

Visit the Shop
57.0%


New Act

Reach Rank 2
54.0%


Strummer

Beat a 5 Chord Streak
52.2%


D-licious

Use the Tuner to tune to Drop-D
47.0%


Local Support Act

Reach Rank 3
41.7%


No Dischord

Beat a 25 Chord Streak
37.5%


Local Headliner

Reach Rank 4
33.8%


Better Than An Encore?

Play a Double Encore
30.6%


Batter Up

Play the Guitarcade game: Big Swing Baseball
28.4%


Bass Camp

Play a bass arrangement
27.0%


All Rounder

Beat 100,000 points in a Combo Arrangement
26.2%


Slide Puzzle

Play the Guitarcade game: Super Slider
25.3%


Ducks x 6

Play the Guitarcade game: Super Ducks
24.7%


National Support Act

Reach Rank 5
24.1%


Tone is my Avatar

Create and save a custom tone
22.2%


Solo Foundations

Play the Guitarcade game: Scale Runner
21.3%


The One With Zombies

Play the Guitarcade game: Dawn of the Chordead
20.3%


Bass-Box

Earn a bass pedal, amp, or cabinet
18.8%


National Headliner

Reach Rank 6
18.1%


The Bottom Line

Complete a bass event
17.2%


Singles Rock

Beat 100,000 points in a Single Note Arrangement
17.1%


Challenge Harmonics

Play the Guitarcade game: Harmonically Challenged
14.8%


Bass Face

Beat 100,000 points in a Bass arrangement
13.3%


International Support Act

Reach Rank 7
12.3%


Half K

Beat a 500 Note Streak
11.7%


Databass

Play a song with emulated bass using a guitar
11.2%


Where Rainbows Come From

Play the Guitarcade game: Quick Pick Dash
11.0%


Tone Peddler

Collect 50 effects pedals
8.3%


International Headliner

Reach Rank 8
7.2%


The Rocksmith Method

Complete all Technique Challenges to Bronze
6.2%


Just Awesome

Beat a 750 Note Streak
6.0%


Chordinated

Beat 100,000 points in a Chord Arrangement
6.0%


OK, I Learned

Beat 200,000 points in Master Mode
5.6%


Beneficial Friends

Play multiplayer with 2 guitars
4.9%


Elite Guitarist

Reach Rank 9
4.7%


All your bass

Collect all basses
4.1%


Just Singing?

Using a mic, sing along and achieve Good Singing
2.8%


Super Elite Guitarist

Reach Rank 10
2.6%


Tutorials My Ax

Complete all Technique Challenges to Gold
2.6%


Art + Functionality

Collect all guitars
1.7%


Rocksmith

Reach Rank 11
1.4%


Furious Plucker

Beat 5,000,000 points in the Guitarcade game: Quick Pick Dash
1.2%


Bass Head

Collect all bass gear
1.1%


The Bassics

Complete all Bass Technique Challenges to Bronze
1.1%


Stage Ready

Complete a Master Event
0.9%


Ace of Bass

Complete all Bass Technique Challenges to Gold
0.6%


Guitardead

Beat 1,000,000 points in the Guitarcade game: Dawn of the Chordead
0.6%


Rumblesmith

Reach rank 11 on Bass
0.5%


Scales Owned

Beat 50,000,000 points in the Guitarcade game: Scale Runner
0.4%


Beat Harmonics

Beat 1,000,000 points in the Guitarcade game: Harmonically Challenged
0.3%


Fret Fast

Beat 10,000,000 points in the Guitarcade game: Ducks
0.3%


Slide to Victory

Beat 15,000,000 points in the Guitarcade game: Super Slider
0.2%


Just Super!

Beat 150,000,000 points in the Guitarcade game: Super Ducks
0.2%


Giant!

Beat 2,000,000 points in the Guitarcade game: Big Swing Baseball
0.2%