Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rochard

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 18
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bowling

Kill an enemy with an object shot with G-Lifter
59.8%


Unfriendly Fire

Kill a human enemy with deflected bullets
45.3%


Electrifried

Electrocute a human enemy
38.0%


Second Amendment

Kill 100 enemies using the Rock Blaster
30.1%


25% Gold Collectibles Found

Collect 25% of all Gold Collectibles
27.7%


Death from Above

Kill an enemy by falling on him
24.3%


Kiss Me Deadly

Kill a human enemy with another enemy's body
21.9%


50% Gold Collectibles Found

Collect 50% of all Gold Collectibles
17.9%


You're Fired!

16.8%


Death on Delivery

Kill 100 enemies using objects shot or dropped with G-Lifter
8.6%


Say Hello to My Little Friend

Kill 2 or more enemies with a single exploding mechanical enemy
6.8%


Pack Rat

Collect all upgrades
4.6%


Crate Master

Get through the challenge level 'Container Chaos'
3.3%


Swing King

Get through the challenge level 'Shaft Shuffle'
2.6%


Brainiac

Get through the challenge level 'Brainyard'
2.2%


100% Gold Collectibles Found

Collect 100% of all Gold Collectibles
1.9%


Rivethead

Get through the challenge level 'Assembly Line'
1.9%


Speed Run

Complete the game in 3 hours or less
1.4%