Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rochard

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 18
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
59.9%

Bowling

Kill an enemy with an object shot with G-Lifter
45.4%

Unfriendly Fire

Kill a human enemy with deflected bullets
38.1%

Electrifried

Electrocute a human enemy
30.2%

Second Amendment

Kill 100 enemies using the Rock Blaster
27.8%

25% Gold Collectibles Found

Collect 25% of all Gold Collectibles
24.5%

Death from Above

Kill an enemy by falling on him
22.1%

Kiss Me Deadly

Kill a human enemy with another enemy's body
18.0%

50% Gold Collectibles Found

Collect 50% of all Gold Collectibles
17.0%

You're Fired!

8.7%

Death on Delivery

Kill 100 enemies using objects shot or dropped with G-Lifter
6.9%

Say Hello to My Little Friend

Kill 2 or more enemies with a single exploding mechanical enemy
4.6%

Pack Rat

Collect all upgrades
3.4%

Crate Master

Get through the challenge level 'Container Chaos'
2.7%

Swing King

Get through the challenge level 'Shaft Shuffle'
2.3%

Brainiac

Get through the challenge level 'Brainyard'
2.0%

Rivethead

Get through the challenge level 'Assembly Line'
1.9%

100% Gold Collectibles Found

Collect 100% of all Gold Collectibles
1.5%

Speed Run

Complete the game in 3 hours or less