Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rochard

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 18
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
59.7%

Bowling

Kill an enemy with an object shot with G-Lifter
45.5%

Unfriendly Fire

Kill a human enemy with deflected bullets
38.3%

Electrifried

Electrocute a human enemy
30.6%

Second Amendment

Kill 100 enemies using the Rock Blaster
28.0%

25% Gold Collectibles Found

Collect 25% of all Gold Collectibles
24.7%

Death from Above

Kill an enemy by falling on him
22.3%

Kiss Me Deadly

Kill a human enemy with another enemy's body
18.3%

50% Gold Collectibles Found

Collect 50% of all Gold Collectibles
17.4%

You're Fired!

8.8%

Death on Delivery

Kill 100 enemies using objects shot or dropped with G-Lifter
7.2%

Say Hello to My Little Friend

Kill 2 or more enemies with a single exploding mechanical enemy
4.9%

Pack Rat

Collect all upgrades
3.9%

Crate Master

Get through the challenge level 'Container Chaos'
3.1%

Swing King

Get through the challenge level 'Shaft Shuffle'
2.7%

Brainiac

Get through the challenge level 'Brainyard'
2.3%

100% Gold Collectibles Found

Collect 100% of all Gold Collectibles
2.3%

Rivethead

Get through the challenge level 'Assembly Line'
1.8%

Speed Run

Complete the game in 3 hours or less