Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Risen 2 - Dark Waters

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 49
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Knight in Shining Armour

'Rescue Patty!' completed
81.3%


Beginner

Killed 10 monsters
57.5%


Skinflint

Acquired 1000 gold
57.5%


He Really Exists!

52.5%


Treasure Hunter

Found first treasure in the game
49.4%


Pirate

47.9%


Just a little tipple...

Drank first rum
43.8%


Liberator

'Free Hawkins' completed
41.0%


Harpooner

'The Titan Weapon' completed
40.3%


Captain

'A New Ship' completed
39.2%


Bookworm

'Following Garcia's Trail' completed
34.7%


Provisions Master

'Ship's Equipment' completed
33.9%


Protector

Won duel against Severin
33.0%


Cheese Knife

'The Cunning Captain' completed
32.8%


Tub Captain

'Build a Raft' completed
32.8%


Crab Catcher

Killed 10 giant crabs
32.7%


Friend of the Gnomes

'The Gnome Eater' completed
32.2%


Artefact Hunter

31.8%


Detective

31.0%


The Hand of God

'The Greedy Captain' completed
30.7%


Ghost Pirate

30.6%


Storyteller

Collected 10 legendary items
29.2%


The Right Hand

'Chaka Datu's Legacy' completed
28.9%


Voodoo Pirate

'The Ancestors' Blessing' completed
28.8%


Tour Guide

At least 5 crew members on the ship
27.7%


Lord of the Tentacle

26.4%


The Curse Is Broken!

25.9%


Necromancer

'The Split Soul' completed
22.4%


Pirate with Muskets

20.2%


Long John Silver

Set course for Treasure Isle for the first time
10.5%


Deep Sea Fisherman

Killed 50 sea monsters
10.5%


Legendary Hero

Collected 20 legendary items
9.9%


Pet Cemetery

Killed 20 ambient animals
9.6%


Templar

'The Air Temple' completed
7.8%


Robinson Crusoe

'The Marooned Sailor' completed
7.3%


Cash Cow

Acquired 100,000 gold
7.1%


Exterminator

4.9%


Alligator Jack

Killed all alligators on Treasure Isle
4.7%


Made of Money

Acquired 300,000 gold
4.7%


Grave Robber

3.6%


All-Rounder

Learned each skill once
3.0%


Drunkard

Won drinking duel mini-game 10 times
1.6%


Seafarer

1.2%


Monkey Dance

0.7%


Mr Industrious

Completed 250 quests
0.5%


Kleptomaniac

Picked 100 locks
0.5%


Bane of the Beasts

Killed 500 monsters
0.4%


Digger

Dug up 50 treasures
0.4%


Big Game Hunter

Killed 2000 monsters
0.4%