Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Resident Evil 6 / Biohazard 6

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 70
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

The Longest Night

Complete the tutorial.
80.6%


One Is Better Than None

Purchase one skill.
62.1%


Gone to Hell

Complete Chapter 1 in Leon's campaign.
56.0%


Buried Secrets

Complete Chapter 2 in Leon's campaign.
49.4%


Zombie Massacre

Defeat 500 zombies.
47.0%


Get on the Plane

Complete Chapter 3 in Leon's campaign.
46.9%


Lifesaver

Help or rescue your partner ten times.
46.6%


Big Trouble in China

Complete Chapter 4 in Leon's campaign.
44.0%


Titular Achievement

Earn 10 different titles.
43.2%


Rescue the Hostages

Complete Chapter 1 in Chris' campaign.
42.6%


Silent Killer

Use a stealth attack to take down five enemies.
42.4%


The Trouble with Women

Complete Chapter 5 in Leon's campaign.
41.5%


Tragedy in Europe

Complete Chapter 2 in Chris' campaign.
37.5%


Check Out My Dogs

Customize your dog tags.
36.8%


Finish What You Start

Perform a coup de grâce on ten enemies.
35.4%


Money Talks

Complete Chapter 1 in Jake's campaign.
34.9%


Down, Not Out

Defeat an enemy while dying, then recover without any help.
34.8%


After Her!

Complete Chapter 3 in Chris' campaign.
33.4%


There's Always Hope

Complete Chapter 4 in Chris' campaign.
32.2%


J'avo Genocide

Defeat 500 J'avo.
31.6%


A Revolting Development

Complete Chapter 2 in Jake's campaign.
31.6%


Let's Blow This Joint

Complete Chapter 3 in Jake's campaign.
30.2%


Duty Calls

Complete Chapter 5 in Chris' campaign.
28.8%


Still on the Run

Complete Chapter 4 in Jake's campaign.
28.6%


I Spy

28.1%


See You Around

Complete Chapter 5 in Jake's campaign.
27.7%


Rising Up

Earn a level-four title.
26.6%


Counterintelligence

25.2%


This Takes Me Back

24.0%


Ada's Demise

23.3%


What's Next?

22.7%


Green around the Ears

Complete the entire game on Amateur.
18.3%


I Prefer Them Alive

Rescue two female survivors at the cathedral.
18.1%


Normal Is Good

Complete the entire game on Normal.
12.3%


Bob and Weave

Counter an enemy's attack three times in row.
12.0%


B.O.W.s Are Ugly

Defeat 100 enemies that have come out of a chrysalid.
10.6%


Give a Little Push

Knock ten enemies off a high place.
9.4%


They're ACTION Figures!

Collect 3 figures.
8.8%


Covered in Brass

Earn 150 different medals.
8.2%


Flying Ace

Pilot the VTOL without getting a scratch on it.
7.3%


Bring the Heat

Take down an enemy from 50 meters away with a headshot using the thermal scope.
5.8%


Mad Skillz

Max out all the skills that allow you to level up.
4.6%


Stuntman

Defeat 20 enemies with the Hydra using a quick shot.
4.5%


Hard Choice

Shoot the helicopter pilot with a Magnum at point-blank range.
3.8%


Back in My Day

Complete the entire game on Veteran.
3.8%


High Voltage

Defeat ten enemies with a stun rod charge attack.
3.0%


Easy Pickings

Eliminate all players as Ustanak in less than a minute.
2.4%


Heirlooms

Collect all the serpent emblems.
2.3%


Leave It to the Pro

Complete the entire game on Professional.
2.3%


Killer Combo

Achieve a 30-combo chain.
2.2%


Weapons Master

Use all the weapons in the game and kill ten enemies with each of them.
2.2%


Sneaking Around

2.1%


Team Effort

Win without any members of your team being killed.
1.7%


Staying Alive

Return to the game as a human character.
1.6%


Invincible

Defeat Ustanak without anyone on your team being captured.
1.4%


Held Captive

Defeat Ustanak with only one Agent remaining.
1.3%


Last Man Standing--Again

Win five times in a row.
1.2%


Murder Spree

Defeat the BSAA as a creature without dying once.
1.2%


Take the Stage

Defeat your opponent and achieve victory in 3 stages.
1.1%


Kung Fu Fighting

Survive to the end only using physical attacks.
1.1%


Kill or Be Killed

Win while in the dying state.
1.0%


Protect and Serve

Protect the BSAA without any of them getting hurt.
1.0%


Take 'Em All Down

Defeat 100 agents.
0.9%


Two Sides of the Same Coin

Win 10 times.
0.9%


Surrounded on All Sides

Send 2,000 enemies to your opponent's map.
0.9%


You Are S.O.L.

Defeat your opponent 10 times with enemies you sent.
0.9%


One Is Never Enough

As Ustanak, capture a total of 50 humans.
0.9%


Not without a Fight

Defeat Ustanak 20 times.
0.8%


Everybody Dies

Defeat 100 player-controlled agents and 100 player-controlled creatures.
0.7%


Civilian Casualties

Defeat the BSAA 100 times.
0.7%