Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Red Faction: Armageddon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 58
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Unto The Breach

Gain entry into the Terraformer.
70.7%


Secrets Long Buried

Remove the Seal.
59.4%


We're Not Alone

Make it back to civilization.
54.6%


Martian Matchmaker

Fire an enemy into another enemy with the Magnet Gun.
42.9%


Vanguard

Escort the convoy.
42.3%


Crack Shot

Kill a Wraith before it re-stealths.
37.3%


Things Fall Apart

Destroy the Water Filtration Plant.
31.1%


Boom Goes The Dynamite

Kill 2 other enemies with a single exploding Berserker.
28.9%


Survival Of The Fittest

Make it to the surface.
28.6%


Salvager

Find 200 piles of salvage.
28.3%


I'm All You've Got

Defend the Red Faction.
28.1%


Weather The Storm

Destroy the Jamming Devices.
27.3%


Liftoff

Send an enemy at least 50 meters with the Magnet Gun.
27.2%


Martian Drive-By

Kill 100 enemies while in the Marauder Scout Walker.
26.7%


Family Business

Defeat the Mantis.
26.6%


Must Go Faster

Travel to the Marauder homelands.
26.4%


Plan B

Find out how to reach the lair.
24.8%


Old Friends, Older Enemies

Safely escort Winters through the depths.
24.4%


Knock, Knock

Open up the secret entrance.
23.8%


Exterminator

Destroy 100 Pods while piloting the Mantis.
23.7%


Losses

Make it through to the lair.
23.6%


One Big, Ugly Motha…

Defeat the source of it all.
21.9%


Crusader

Kill 175 enemies while in the L.E.O. exoskeleton.
21.0%


Breathe Easy

Put an end to the threat, once and for all.
20.9%


Nanergy!

Gather 25,000 total salvage.
17.7%


Money Well Spent

Buy out any one Upgrade ring.
16.2%


Haymaker

Kill 5 enemies in one shot with Impact.
15.1%


It's All In The Wrist

Send an enemy at least 30 meters with Impact.
14.1%


Hit 'N Run

Kill an enemy by ramming them with the Inferno GX.
11.8%


What Is Best In Life?

Perform melee finishers on 25 Creepers (single player only).
10.7%


Back At Ya!

Make an enemy kill themselves while shooting at your Shell.
9.2%


Lock And Load

Keep Berserk active for at least 21 seconds in one use.
7.6%


Zero G War

Kill 50 Shockwaved enemies before they hit the ground.
7.5%


Chronicler

Listen to 40 Audio Logs.
7.2%


Catch!

Use the Magnet Gun to fling debris BACK at a Tentacle.
7.1%


Hold Still

Kill 6 enemies in one use of Shockwave.
6.3%


Martian Can Opener

Buy every Upgrade.
5.7%


Air Superiority

Clear a safe path to the Terraformer for Hale. (Path to War DLC Only).
5.5%


Soldier

Finish waves 1 through 10 on any map in Infestation.
5.3%


Armored Cavalry

Rescue the pinned-down Red Faction soldiers. (Path to War DLC Only)
5.2%


Swath of Destruction

Reunite Sgt. Winters with the Red Faction. (Path to War DLC Only)
5.1%


Cheater!

Buy a Cheat.
4.6%


Nuke It from Orbit

Wipe out the Cultist military camp. (Path to War DLC Only)
4.3%


Triple Threat

End the three-way battle between yourself, the aliens, and the Cultists. (Path to War DLC Only)
4.1%


Full of Malice

Kill Mallus. (Path to War DLC Only)
4.1%


Ooooh Yeah!

Kill 5 enemies with one L.E.O. shoulder bash.
3.5%


Commando

Finish waves 1 through 20 on any map in Infestation.
3.5%


That Coulda Gone Better

Finish the Single Player game on Hard Difficulty.
3.4%


Bird of Prey

Allow no Red Faction to survive your attacks on their mountain base. (Path to War DLC Only)
3.4%


Stick Around

Get 20 kills with the Sharpshooter. (Path to War DLC Only)
3.0%


Honorary Mason

Finish waves 1 through 30 on any map in Infestation.
2.8%


In. The. Face!

Kill one of each enemy type with the Maul.
2.6%


Wrecking Ball

Get 20 kills with the Shard Cannon. (Path to War DLC Only)
2.3%


Field Surgeon

Perform Revival 25 times in Infestation.
2.2%


A Taste of their Own

Eliminate 10 enemies using one of their own turrets. (Path to War DLC Only)
1.7%


All For One, One For All

Finish a 4 player Infestation game beyond wave 9 without anyone bleeding out.
1.6%


I Need A Nap

Finish the Single Player game on Insane Difficulty.
1.6%


Bug Hunt

Finish at least one wave on each map in Infestation.
1.0%