Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Red Faction: Armageddon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 58
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
70.8%

Unto The Breach

Gain entry into the Terraformer.
59.5%

Secrets Long Buried

Remove the Seal.
54.7%

We're Not Alone

Make it back to civilization.
43.0%

Martian Matchmaker

Fire an enemy into another enemy with the Magnet Gun.
42.4%

Vanguard

Escort the convoy.
37.4%

Crack Shot

Kill a Wraith before it re-stealths.
31.2%

Things Fall Apart

Destroy the Water Filtration Plant.
29.0%

Boom Goes The Dynamite

Kill 2 other enemies with a single exploding Berserker.
28.7%

Survival Of The Fittest

Make it to the surface.
28.4%

Salvager

Find 200 piles of salvage.
28.2%

I'm All You've Got

Defend the Red Faction.
27.4%

Weather The Storm

Destroy the Jamming Devices.
27.3%

Liftoff

Send an enemy at least 50 meters with the Magnet Gun.
26.8%

Martian Drive-By

Kill 100 enemies while in the Marauder Scout Walker.
26.7%

Family Business

Defeat the Mantis.
26.5%

Must Go Faster

Travel to the Marauder homelands.
24.8%

Plan B

Find out how to reach the lair.
24.5%

Old Friends, Older Enemies

Safely escort Winters through the depths.
23.8%

Knock, Knock

Open up the secret entrance.
23.7%

Losses

Make it through to the lair.
23.7%

Exterminator

Destroy 100 Pods while piloting the Mantis.
22.0%

One Big, Ugly Motha…

Defeat the source of it all.
21.1%

Crusader

Kill 175 enemies while in the L.E.O. exoskeleton.
21.0%

Breathe Easy

Put an end to the threat, once and for all.
17.7%

Nanergy!

Gather 25,000 total salvage.
16.3%

Money Well Spent

Buy out any one Upgrade ring.
15.2%

Haymaker

Kill 5 enemies in one shot with Impact.
14.2%

It's All In The Wrist

Send an enemy at least 30 meters with Impact.
11.8%

Hit 'N Run

Kill an enemy by ramming them with the Inferno GX.
10.8%

What Is Best In Life?

Perform melee finishers on 25 Creepers (single player only).
9.2%

Back At Ya!

Make an enemy kill themselves while shooting at your Shell.
7.7%

Lock And Load

Keep Berserk active for at least 21 seconds in one use.
7.6%

Zero G War

Kill 50 Shockwaved enemies before they hit the ground.
7.2%

Chronicler

Listen to 40 Audio Logs.
7.1%

Catch!

Use the Magnet Gun to fling debris BACK at a Tentacle.
6.3%

Hold Still

Kill 6 enemies in one use of Shockwave.
5.7%

Martian Can Opener

Buy every Upgrade.
5.6%

Air Superiority

Clear a safe path to the Terraformer for Hale. (Path to War DLC Only).
5.3%

Soldier

Finish waves 1 through 10 on any map in Infestation.
5.2%

Armored Cavalry

Rescue the pinned-down Red Faction soldiers. (Path to War DLC Only)
5.1%

Swath of Destruction

Reunite Sgt. Winters with the Red Faction. (Path to War DLC Only)
4.7%

Cheater!

Buy a Cheat.
4.3%

Nuke It from Orbit

Wipe out the Cultist military camp. (Path to War DLC Only)
4.1%

Triple Threat

End the three-way battle between yourself, the aliens, and the Cultists. (Path to War DLC Only)
4.1%

Full of Malice

Kill Mallus. (Path to War DLC Only)
3.6%

Ooooh Yeah!

Kill 5 enemies with one L.E.O. shoulder bash.
3.5%

That Coulda Gone Better

Finish the Single Player game on Hard Difficulty.
3.5%

Commando

Finish waves 1 through 20 on any map in Infestation.
3.4%

Bird of Prey

Allow no Red Faction to survive your attacks on their mountain base. (Path to War DLC Only)
3.1%

Stick Around

Get 20 kills with the Sharpshooter. (Path to War DLC Only)
2.8%

Honorary Mason

Finish waves 1 through 30 on any map in Infestation.
2.7%

In. The. Face!

Kill one of each enemy type with the Maul.
2.4%

Wrecking Ball

Get 20 kills with the Shard Cannon. (Path to War DLC Only)
2.2%

Field Surgeon

Perform Revival 25 times in Infestation.
1.7%

A Taste of their Own

Eliminate 10 enemies using one of their own turrets. (Path to War DLC Only)
1.7%

I Need A Nap

Finish the Single Player game on Insane Difficulty.
1.6%

All For One, One For All

Finish a 4 player Infestation game beyond wave 9 without anyone bleeding out.
1.0%

Bug Hunt

Finish at least one wave on each map in Infestation.