Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Realm of the Mad God

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 31
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Ancestor

First in a long line of heroes
74.3%


Vestaments

Unlocked Priest Class
57.6%


Quivering

Unlocked Archer Class
42.0%


The Halfway Level

Reached Level 10
41.8%


Walk Softly

Unlocked Rogue Class
38.1%


Carry a Big Stick

Unlocked Warrior Class
31.8%


The Highest Level

Reached Level 20
23.0%


Of Shining Armor

Unlocked Knight Class
13.9%


Black Magic

Unlocked Necromancer Class
10.8%


On Your Mark

Unlocked Assassin Class
10.0%


No More Gathering

Unlocked Huntress Class
9.3%


The Polymath

Unlocked Paladin Class
7.9%


Enchanting

Unlocked Sorcerer Class
6.0%


Be Enigmatic

Unlocked Mystic Class
5.3%


Get Tricky

Unlocked Trickster Class
4.9%


Blue Star

Completed over 13 Class Quests
4.2%


Enemy of the Gods

Defeated more than 100 gods with a single character
3.9%


Explorer

More than 1 million tiles uncovered with a single character
3.5%


Notable Ancestor

Achieved fame of 500
2.7%


Slayer of the Gods

Defeated more than 1000 gods with a single character
1.9%


Famous Ancestor

Achieved fame of 1000 or more
1.8%


Oryx Slayer

Dealt Killing blow to Oryx
1.8%


Red Star

Completed over 26 Class Quests
1.8%


Team Player

More than 100 party member level ups with a single character
1.7%


Cartographer

More than 4 million tiles uncovered with a single character
1.5%


Tunnel Rat

Completed every dungeon type with a single character
1.3%


Orange Star

Completed over 39 Class Quests
1.2%


Yellow Star

Completed over 52 Class Quests
1.0%


Doer of Deeds

More than 1000 quests completed with a single character
1.0%


Leader of Men

More than 1000 party member level ups with a single character
1.0%


White Star

Completed over 65 Class Quests
0.9%