Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Realm of the Mad God

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 31
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Ancestor

First in a long line of heroes
74.1%


Vestaments

Unlocked Priest Class
56.5%


The Halfway Level

Reached Level 10
41.3%


Quivering

Unlocked Archer Class
41.0%


Walk Softly

Unlocked Rogue Class
37.6%


Carry a Big Stick

Unlocked Warrior Class
31.3%


The Highest Level

Reached Level 20
22.7%


Of Shining Armor

Unlocked Knight Class
13.7%


Black Magic

Unlocked Necromancer Class
10.6%


On Your Mark

Unlocked Assassin Class
9.8%


No More Gathering

Unlocked Huntress Class
9.1%


The Polymath

Unlocked Paladin Class
7.8%


Enchanting

Unlocked Sorcerer Class
5.9%


Be Enigmatic

Unlocked Mystic Class
5.2%


Get Tricky

Unlocked Trickster Class
4.8%


Blue Star

Completed over 13 Class Quests
4.1%


Enemy of the Gods

Defeated more than 100 gods with a single character
3.9%


Explorer

More than 1 million tiles uncovered with a single character
3.5%


Notable Ancestor

Achieved fame of 500
2.7%


Slayer of the Gods

Defeated more than 1000 gods with a single character
1.9%


Famous Ancestor

Achieved fame of 1000 or more
1.8%


Oryx Slayer

Dealt Killing blow to Oryx
1.8%


Red Star

Completed over 26 Class Quests
1.8%


Team Player

More than 100 party member level ups with a single character
1.7%


Cartographer

More than 4 million tiles uncovered with a single character
1.5%


Tunnel Rat

Completed every dungeon type with a single character
1.3%


Orange Star

Completed over 39 Class Quests
1.2%


Yellow Star

Completed over 52 Class Quests
1.0%


White Star

Completed over 65 Class Quests
1.0%


Doer of Deeds

More than 1000 quests completed with a single character
1.0%


Leader of Men

More than 1000 party member level ups with a single character
1.0%