Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Razor2: Hidden Skies

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Clean Up

Complete one mission with 95% of deaths
46.7%


Hot Fire

Hit 500 enemies down
46.4%


Safe Fly

Complete one mission with a single ship
15.5%


Big Shot

Hit 1500 enemies down
12.9%


Zero Remain

Complete three missions with 95% of deaths
9.0%


No Mercy

Hit 2500 enemies down
6.1%


War Hero

Complete all missions
3.6%


Perfect Fly

Complete three missions with a single ship
3.4%


Destructor

Hit 4000 enemies down
3.4%


Ace Pilot

Complete all missions without continue
2.6%