Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Razor2: Hidden Skies

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Clean Up

Complete one mission with 95% of deaths
46.6%


Hot Fire

Hit 500 enemies down
46.3%


Safe Fly

Complete one mission with a single ship
15.3%


Big Shot

Hit 1500 enemies down
12.8%


Zero Remain

Complete three missions with 95% of deaths
8.9%


No Mercy

Hit 2500 enemies down
6.0%


War Hero

Complete all missions
3.5%


Perfect Fly

Complete three missions with a single ship
3.3%


Destructor

Hit 4000 enemies down
3.3%


Ace Pilot

Complete all missions without continue
2.5%