Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Razor2: Hidden Skies

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
46.6%

Clean Up

Complete one mission with 95% of deaths
46.3%

Hot Fire

Hit 500 enemies down
15.5%

Safe Fly

Complete one mission with a single ship
12.9%

Big Shot

Hit 1500 enemies down
9.1%

Zero Remain

Complete three missions with 95% of deaths
6.2%

No Mercy

Hit 2500 enemies down
3.7%

War Hero

Complete all missions
3.5%

Perfect Fly

Complete three missions with a single ship
3.5%

Destructor

Hit 4000 enemies down
2.7%

Ace Pilot

Complete all missions without continue