Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Razor2: Hidden Skies

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
46.6%

Clean Up

Complete one mission with 95% of deaths
46.3%

Hot Fire

Hit 500 enemies down
15.7%

Safe Fly

Complete one mission with a single ship
13.1%

Big Shot

Hit 1500 enemies down
9.3%

Zero Remain

Complete three missions with 95% of deaths
6.4%

No Mercy

Hit 2500 enemies down
3.9%

War Hero

Complete all missions
3.8%

Destructor

Hit 4000 enemies down
3.7%

Perfect Fly

Complete three missions with a single ship
2.9%

Ace Pilot

Complete all missions without continue