Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
34.2%

Search Wizard

Complete 10 Wordsearches in Challenge Mode
32.3%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter Puzzles in Challenge Mode
32.1%

UnHung Hero

Complete 10 Hangman Puzzles in Challenge Mode
30.2%

Fitter

Complete 10 Fitword Puzzles in Challenge Mode
29.2%

Sudoku Supreme

Complete 10 Sudoku Puzzles in Challenge Mode
28.6%

Quick Linker

Complete 10 Link-A-Pix Puzzles in Challenge Mode
28.3%

Mind Calculator

Complete 10 Equate Puzzles in Challenge Mode
26.7%

Eagle Eyes

Complete 10 Missing Piece Puzzles in Challenge Mode
26.0%

Shadow Maker

Complete 10 Silhouette Puzzles in Challenge Mode
24.4%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw Puzzles in Challenge Mode
23.7%

Spotter

Complete 10 Spot The Difference Puzzles in Challenge Mode
21.9%

Memory King

Complete 10 Picture Quiz Puzzles in Challenge Mode
19.9%

Cracker

Complete 10 Codeword Puzzles in Challenge Mode
19.7%

Crossword Solver

Complete 10 Crossword Puzzles in Challenge Mode