Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Search Wizard

Complete 10 Wordsearches in Challenge Mode
34.4%


Quick Thinker

Complete 10 Chainletter Puzzles in Challenge Mode
32.6%


UnHung Hero

Complete 10 Hangman Puzzles in Challenge Mode
32.3%


Fitter

Complete 10 Fitword Puzzles in Challenge Mode
29.9%


Sudoku Supreme

Complete 10 Sudoku Puzzles in Challenge Mode
28.6%


Quick Linker

Complete 10 Link-A-Pix Puzzles in Challenge Mode
27.9%


Mind Calculator

Complete 10 Equate Puzzles in Challenge Mode
27.6%


Eagle Eyes

Complete 10 Missing Piece Puzzles in Challenge Mode
25.7%


Shadow Maker

Complete 10 Silhouette Puzzles in Challenge Mode
24.4%


Quick Slider

Complete 10 Jigsaw Puzzles in Challenge Mode
22.6%


Spotter

Complete 10 Spot The Difference Puzzles in Challenge Mode
21.7%


Memory King

Complete 10 Picture Quiz Puzzles in Challenge Mode
19.7%


Cracker

Complete 10 Codeword Puzzles in Challenge Mode
17.1%


Crossword Solver

Complete 10 Crossword Puzzles in Challenge Mode
17.0%