Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
34.4%

Search Wizard

Complete 10 Wordsearches in Challenge Mode
32.5%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter Puzzles in Challenge Mode
32.3%

UnHung Hero

Complete 10 Hangman Puzzles in Challenge Mode
30.4%

Fitter

Complete 10 Fitword Puzzles in Challenge Mode
29.4%

Sudoku Supreme

Complete 10 Sudoku Puzzles in Challenge Mode
28.7%

Quick Linker

Complete 10 Link-A-Pix Puzzles in Challenge Mode
28.5%

Mind Calculator

Complete 10 Equate Puzzles in Challenge Mode
26.9%

Eagle Eyes

Complete 10 Missing Piece Puzzles in Challenge Mode
26.2%

Shadow Maker

Complete 10 Silhouette Puzzles in Challenge Mode
24.6%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw Puzzles in Challenge Mode
23.9%

Spotter

Complete 10 Spot The Difference Puzzles in Challenge Mode
22.1%

Memory King

Complete 10 Picture Quiz Puzzles in Challenge Mode
20.1%

Cracker

Complete 10 Codeword Puzzles in Challenge Mode
19.8%

Crossword Solver

Complete 10 Crossword Puzzles in Challenge Mode