Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
34.1%

Search Wizard

Complete 10 Wordsearches in Challenge Mode
32.2%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter Puzzles in Challenge Mode
31.9%

UnHung Hero

Complete 10 Hangman Puzzles in Challenge Mode
30.0%

Fitter

Complete 10 Fitword Puzzles in Challenge Mode
29.1%

Sudoku Supreme

Complete 10 Sudoku Puzzles in Challenge Mode
28.5%

Quick Linker

Complete 10 Link-A-Pix Puzzles in Challenge Mode
28.2%

Mind Calculator

Complete 10 Equate Puzzles in Challenge Mode
26.6%

Eagle Eyes

Complete 10 Missing Piece Puzzles in Challenge Mode
25.8%

Shadow Maker

Complete 10 Silhouette Puzzles in Challenge Mode
24.2%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw Puzzles in Challenge Mode
23.5%

Spotter

Complete 10 Spot The Difference Puzzles in Challenge Mode
21.8%

Memory King

Complete 10 Picture Quiz Puzzles in Challenge Mode
19.7%

Cracker

Complete 10 Codeword Puzzles in Challenge Mode
19.5%

Crossword Solver

Complete 10 Crossword Puzzles in Challenge Mode