Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzler World

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
33.8%

Search Wizard

Complete 10 Wordsearches in Challenge Mode
32.0%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter Puzzles in Challenge Mode
31.6%

UnHung Hero

Complete 10 Hangman Puzzles in Challenge Mode
29.7%

Fitter

Complete 10 Fitword Puzzles in Challenge Mode
28.8%

Sudoku Supreme

Complete 10 Sudoku Puzzles in Challenge Mode
28.2%

Quick Linker

Complete 10 Link-A-Pix Puzzles in Challenge Mode
27.9%

Mind Calculator

Complete 10 Equate Puzzles in Challenge Mode
26.3%

Eagle Eyes

Complete 10 Missing Piece Puzzles in Challenge Mode
25.5%

Shadow Maker

Complete 10 Silhouette Puzzles in Challenge Mode
23.9%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw Puzzles in Challenge Mode
23.2%

Spotter

Complete 10 Spot The Difference Puzzles in Challenge Mode
21.5%

Memory King

Complete 10 Picture Quiz Puzzles in Challenge Mode
19.4%

Cracker

Complete 10 Codeword Puzzles in Challenge Mode
19.2%

Crossword Solver

Complete 10 Crossword Puzzles in Challenge Mode