Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Dimension

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
79.3%

Score more 1

Score over 100 in a puzzle
54.9%

Beginning

Complete five puzzles
42.1%

Broken Ice

Complete all puzzles in the cluster Broken Ice
40.5%

Score more 2

Score over 250 in a puzzle
39.6%

Extramultiplier

Get a multiplier of 8
32.8%

Tutorial

Complete the tutorial
16.8%

Score more 3

Score over 500 in a puzzle
16.2%

Jump in the Fire

Complete all puzzles in the cluster Jump in the Fire
12.9%

Supermultiplier

Get a multiplier of 16
12.4%

Toggled Blocks

Complete all puzzles in the cluster Toggled Blocks
7.4%

Total score: Bronze

Get a total score of 10,000
7.3%

Shifting Sands

Complete all puzzles in the cluster Shifting Sands
7.0%

Score more 4

Score over 1,000 in a puzzle
5.6%

Replay

Score over 190 on the first puzzle in Broken Ice
5.5%

Hidden Blocks

Complete all puzzles in the cluster Hidden Blocks
4.0%

Bends

Complete all puzzles in the cluster Bends
4.0%

Übermultiplier

Get a multiplier of 32
3.9%

Flat

Complete all puzzles in the cluster Flat
3.4%

Total score: Silver

Get a total score of 25,000
3.0%

Revisited

Complete all puzzles in the cluster Revisited
2.8%

Mix

Complete all puzzles in the cluster Mix
2.7%

The End

Complete all puzzles in the cluster The End
2.7%

Dimensional Puzzle Master

Solve every puzzle in the game
2.5%

Unpixelat0r

Unpixelate all blocks in the game
2.1%

Total score: Gold

Get a total score of 50,000