Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Dimension

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
79.0%

Score more 1

Score over 100 in a puzzle
54.6%

Beginning

Complete five puzzles
41.8%

Broken Ice

Complete all puzzles in the cluster Broken Ice
40.2%

Score more 2

Score over 250 in a puzzle
39.3%

Extramultiplier

Get a multiplier of 8
32.6%

Tutorial

Complete the tutorial
16.4%

Score more 3

Score over 500 in a puzzle
15.8%

Jump in the Fire

Complete all puzzles in the cluster Jump in the Fire
12.5%

Supermultiplier

Get a multiplier of 16
12.1%

Toggled Blocks

Complete all puzzles in the cluster Toggled Blocks
7.0%

Total score: Bronze

Get a total score of 10,000
6.9%

Shifting Sands

Complete all puzzles in the cluster Shifting Sands
6.6%

Score more 4

Score over 1,000 in a puzzle
5.1%

Hidden Blocks

Complete all puzzles in the cluster Hidden Blocks
5.1%

Replay

Score over 190 on the first puzzle in Broken Ice
3.7%

Übermultiplier

Get a multiplier of 32
3.6%

Bends

Complete all puzzles in the cluster Bends
3.6%

Flat

Complete all puzzles in the cluster Flat
3.0%

Total score: Silver

Get a total score of 25,000
2.6%

Revisited

Complete all puzzles in the cluster Revisited
2.4%

Mix

Complete all puzzles in the cluster Mix
2.3%

The End

Complete all puzzles in the cluster The End
2.3%

Dimensional Puzzle Master

Solve every puzzle in the game
2.1%

Unpixelat0r

Unpixelate all blocks in the game
1.7%

Total score: Gold

Get a total score of 50,000