Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Dimension

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Score more 1

Score over 100 in a puzzle
77.8%


Beginning

Complete five puzzles
54.4%


Broken Ice

Complete all puzzles in the cluster Broken Ice
41.8%


Score more 2

Score over 250 in a puzzle
40.4%


Extramultiplier

Get a multiplier of 8
39.4%


Tutorial

Complete the tutorial
32.9%


Score more 3

Score over 500 in a puzzle
16.5%


Jump in the Fire

Complete all puzzles in the cluster Jump in the Fire
15.9%


Supermultiplier

Get a multiplier of 16
12.5%


Toggled Blocks

Complete all puzzles in the cluster Toggled Blocks
12.1%


Total score: Bronze

Get a total score of 10,000
6.7%


Shifting Sands

Complete all puzzles in the cluster Shifting Sands
6.6%


Score more 4

Score over 1,000 in a puzzle
6.3%


Hidden Blocks

Complete all puzzles in the cluster Hidden Blocks
4.6%


Replay

Score over 190 on the first puzzle in Broken Ice
4.4%


Übermultiplier

Get a multiplier of 32
3.1%


Bends

Complete all puzzles in the cluster Bends
3.1%


Flat

Complete all puzzles in the cluster Flat
3.0%


Total score: Silver

Get a total score of 25,000
2.4%


Revisited

Complete all puzzles in the cluster Revisited
2.0%


Mix

Complete all puzzles in the cluster Mix
1.8%


The End

Complete all puzzles in the cluster The End
1.6%


Dimensional Puzzle Master

Solve every puzzle in the game
1.6%


Unpixelat0r

Unpixelate all blocks in the game
1.4%


Total score: Gold

Get a total score of 50,000
1.0%