Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Dimension

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
79.2%

Score more 1

Score over 100 in a puzzle
54.8%

Beginning

Complete five puzzles
41.9%

Broken Ice

Complete all puzzles in the cluster Broken Ice
40.3%

Score more 2

Score over 250 in a puzzle
39.4%

Extramultiplier

Get a multiplier of 8
32.7%

Tutorial

Complete the tutorial
16.6%

Score more 3

Score over 500 in a puzzle
16.0%

Jump in the Fire

Complete all puzzles in the cluster Jump in the Fire
12.7%

Supermultiplier

Get a multiplier of 16
12.2%

Toggled Blocks

Complete all puzzles in the cluster Toggled Blocks
7.2%

Total score: Bronze

Get a total score of 10,000
7.1%

Shifting Sands

Complete all puzzles in the cluster Shifting Sands
6.8%

Score more 4

Score over 1,000 in a puzzle
5.4%

Replay

Score over 190 on the first puzzle in Broken Ice
5.3%

Hidden Blocks

Complete all puzzles in the cluster Hidden Blocks
3.9%

Bends

Complete all puzzles in the cluster Bends
3.9%

Übermultiplier

Get a multiplier of 32
3.8%

Flat

Complete all puzzles in the cluster Flat
3.3%

Total score: Silver

Get a total score of 25,000
2.9%

Revisited

Complete all puzzles in the cluster Revisited
2.7%

Mix

Complete all puzzles in the cluster Mix
2.6%

The End

Complete all puzzles in the cluster The End
2.6%

Dimensional Puzzle Master

Solve every puzzle in the game
2.3%

Unpixelat0r

Unpixelate all blocks in the game
1.9%

Total score: Gold

Get a total score of 50,000