Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Chronicles

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Humble Beginnings

You’ve learnt what to do. Every hero has to start somewhere.
51.6%


Finder of Secrets

Persistence isn't its own reward, secret locations are!
19.7%


Zombie Hunter

You don't need a shotgun or chainsaw to defeat the Undead, just a weapon and some gems.
17.7%


Skillfully Done

Now you're beginning to look like a Hero.
14.0%


Basilisk’s Bane

With all the dead snakes in the jungle, maybe you should open your own restaurant.
12.7%


Dungeon Delver

Monsters beware, lest your head end up on the wall.
12.3%


Dog Trainer

Okay, he's house-trained, but can he herd a bunch of sheep?
11.0%


Giant Slayer

The arena may miss him, but you won’t. After all, he was just a big purple dude.
10.0%


Story’s End

Our hero's saga may go on, but this part of the story is over.
8.8%


Craftsman

You're getting good at this whole crafting business.
7.3%


Conquering Hero

You’ve shown the world you’re no pushover.
0.8%


Deathbringer

That's it! There's nothing else to do.
0.8%