Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Agent 2

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Taxpayer Dollars Spent:

$159,455,360,655.50


Puzzle Processing Data:

Average Points Awarded:
7.33
Total Submissions:
1,629,355

Acceptance Rate:
83.23%
Accepted Submissions:
1,356,102


Keep Scoggins Beautiful:

Amount of Gum collected by Agents in Scoggins, MN.

x 1,716,457