Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Agent 2

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Taxpayer Dollars Spent:

$137,612,093,535.50


Puzzle Processing Data:

Average Points Awarded:
7.33
Total Submissions:
1,406,155

Acceptance Rate:
83.39%
Accepted Submissions:
1,172,536


Keep Scoggins Beautiful:

Amount of Gum collected by Agents in Scoggins, MN.

x 1,485,782