Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Agent 2

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Taxpayer Dollars Spent:

$171,794,849,296.30


Puzzle Processing Data:

Average Points Awarded:
7.32
Total Submissions:
1,755,443

Acceptance Rate:
83.14%
Accepted Submissions:
1,459,443


Keep Scoggins Beautiful:

Amount of Gum collected by Agents in Scoggins, MN.

x 1,843,835