Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Agent 2

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Taxpayer Dollars Spent:

$93,912,543,370.20


Puzzle Processing Data:

Average Points Awarded:
7.37
Total Submissions:
959,622

Acceptance Rate:
84.1%
Accepted Submissions:
807,037


Keep Scoggins Beautiful:

Amount of Gum collected by Agents in Scoggins, MN.

x 1,023,674