Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Puzzle Agent 2

Παγκόσμια στατιστικά
 

Global Taxpayer Dollars Spent:

$104,020,632,666.90


Puzzle Processing Data:

Average Points Awarded:
7.36
Total Submissions:
1,062,909

Acceptance Rate:
83.87%
Accepted Submissions:
891,465


Keep Scoggins Beautiful:

Amount of Gum collected by Agents in Scoggins, MN.

x 1,130,180