Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

ProtoGalaxy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Pilot License

Complete the tutorial (single player, normal difficulty or harder).
37.0%


Galaxy Forger

Create a new map in the editor.
9.8%


Recruit

Complete ProtoForce: Alpha Op on Easy difficulty (single or multiplayer).
6.6%


Veteran

Complete ProtoForce: Alpha Op on Normal difficulty (single or multiplayer).
6.5%


Rainy Day

Collect 7500 money (single or multiplayer, any difficulty).
6.5%


Turret Commander

Turret Defense: Get to round 5 (single or multiplayer).
6.1%


Demolitions Expert

Defeat the Mind without hitting any levers in the boss room (single player, normal difficulty or harder).
6.0%


Sentinel

Complete the Rally Point mission without moving (single player, normal difficulty or harder).
5.8%


Key Bearer

Use the copper key to open the lock in the Scrap Yard (single player, normal difficulty or harder).
5.7%


Technician

Collect all blueprints (single or multiplayer, any difficulty).
5.7%


Annihilator

Destroy 500 enemies in the Credits mission (single player, normal difficulty or harder).
5.7%


Energized

Complete the Reactor mission without using any battery (single player, normal difficulty or harder).
5.7%


Star Gazer

Create a mine constellation in the Fort (single player, normal difficulty or harder).
5.7%


Secret

5.6%


Stunt Pilot

Fly through all markers in the Battle Ship mission (single player, normal difficulty or harder).
5.6%


Big Saver

Turret Defense: Have 750 money on hand (single or multiplayer).
5.6%


Arcade Master

Complete the Barricades mission without looking back (single player, normal difficulty or harder).
5.6%


Warp Speed

Complete the Power Plant mission in under 5 minutes (single player, normal difficulty or harder).
5.6%


Search Light

Complete the Derelict mission without revisiting any room (single player, normal difficulty or harder).
5.6%


Guardian

Complete the Assault mission while keeping Earth's shield above 70% (single player, normal difficulty or harder).
5.6%


Strategist

Complete the Black Hole mission using only the gravity beam (single player, normal difficulty or harder).
5.5%


Collateral Damage

Use the moving Proton Cannon to destroy 20 enemies (single player, normal difficulty or harder).
5.5%


Puzzling

Complete the Factory mission without using the gravity beam on anything other than keys (single player, normal difficulty or harder).
5.5%


Stealthy

Complete the Security Zone mission without taking more than 25% damage (single player, normal difficulty or harder).
5.5%


Exterminator

Destroy all Pearl and Spider enemies in the Front Line mission (single player, normal difficulty or harder).
5.5%


Formidable Defense

Turret Defense: Have 40 turrets in play (single or multiplayer).
5.4%


Uneasy Defender

Turret Defense: Lose 200% health on the planet (single or multiplayer).
5.4%


Minimalist

Turret Defense: Beat all boss types without upgrading (single or multiplayer).
5.4%


Pawn Shop

Turret Defense: Sell 20 turrets (single or multiplayer).
5.4%


Hero

Complete ProtoForce: Alpha Op on Hard difficulty (single or multiplayer).
5.4%


Ecologist

Complete the Substructure mission without destroying any enemies (single player, normal difficulty or harder).
5.4%


Turret Admiral

Turret Defense: Get to round 13 (single or multiplayer).
5.4%


Imminent Death

Turret Defense: Have all boss types in play (single or multiplayer).
5.4%