Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Project Aftermath

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 92
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Lazarus

Resurrect a hero
55.6%


Good Place To Start

Complete the Tutorial
42.8%


Competitive

Put your account online
39.3%


Mesmer

Take over a walker
21.3%


Fodder

Kill 200 grunts in a single mission
14.3%


No EMH Required

Complete a mission without regenerating health or resurrections
10.5%


Deadly

Kill 10 enemies in 5 seconds
9.1%


Dead Eye

Complete a mission using only Ranged weapons
8.4%


Travelling Light

Complete a mission while 10% under equipping budget
6.1%


Seasoned

Earn 6 Medals
5.8%


Collector

Collect all pickups
5.8%


Samson

Kill 1000 enemies
5.7%


Bulletproof

Kill 100 enemies without losing a man
5.6%


Obsessive

Collect 50 pickups
5.3%


Skilled

Get one of your Heroes to Power 10
4.9%


Staying Alive – Normal

Complete Staying Alive in normal mode
4.4%


Genghis

Kill 2000 enemies
4.3%


Bare Hands

Complete a mission while 30% under equipping budget
4.2%


Burke and Hare

Resurrect 40 troopers
4.0%


Bang Bang

Research all Physical Weapons
4.0%


Gas Gas

Research all Biological Weapons
3.9%


Zap Zap

Research all Energy Weapons
3.9%


Machinist

Take over 20 Walkers
3.9%


Whiz Bang

Research all Field Effect Weapons
3.9%


Death From Above – Normal

Complete Death From Above in normal mode
3.8%


Adept

Get all 4 Heroes above Power 10
3.8%


Nightingale

Heal 100 units
3.8%


None Shall Pass – Normal

Complete None Shall Pass in normal mode
3.8%


Takes One To Kill One

Kill a Walker with another Walker
3.8%


Staying Alive – Extreme

Complete Staying Alive in extreme mode
3.7%


Finders Keepers – Normal

Complete Finders Keepers in normal mode
3.7%


Hitman – Normal

Complete Hitman in normal mode
3.7%


Mind Control

Research all Field Effects
3.6%


The Bridge Is mine – Normal

Complete The Bridge is Mine in normal mode
3.6%


All Mixed Up – Normal

Complete All Mixed Up in normal mode
3.6%


Surrounded – Normal

Complete Surrounded in normal mode
3.6%


Safe Passage – Normal

Complete Safe Passage in normal mode
3.6%


Normal Authority

Complete all Challenge maps in normal mode
3.5%


The Shepherd – Normal

Complete The Shepherd in normal mode
3.5%


Fully Loaded

Research all Items
3.5%


Battle-scarred

Earn 10 Medals
3.3%


Librarian

Collect all Data-cores
3.2%


With One Hand Tied Behind My Back

Complete a mission while 50% under equipping budget
3.2%


Crispy

Kill 200 enemies using the Lightning Gun
3.2%


I Felt Like Destroying Something Beautiful

Complete a mission using only Melee weapons
3.2%


Get To It 1

Complete Mission 1 in under 15 mins
2.9%


Back To Basics 1

Complete Mission 1 without Tactical Deployment or Field Effects
2.6%


Back To Basics 2

Complete Mission 2 without Tactical Deployment or Field Effects
2.6%


Get To It 2

Complete Mission 2 in under 12 mins
2.5%


Get To It 3

Complete Mission 3 in under 12 mins
2.4%


Weapon Review

Use all weapons at least once
2.4%


Back To Basics 4

Complete Mission 4 without Tactical Deployment or Field Effects
2.4%


Back To Basics 3

Complete Mission 3 without Tactical Deployment or Field Effects
2.4%


Get To It 9

Complete Mission 9 in under 15 mins
2.4%


Choked

Kill 200 enemies using the Tactical Plague Gun
2.3%


Collateral

Destroy the Genetics plant in 'Unfinished Business' and exit with the engineer.
2.3%


Get To It 4

Complete Mission 4 in under 12 mins
2.3%


Back To Basics 9

Complete Mission 9 without Tactical Deployment or Field Effects
2.3%


Headache

Kill 200 enemies using the Cerebral Hammer
2.3%


Get To It 6

Complete Mission 6 in under 15 mins
2.3%


War-horse

Earn 10 Gold Medals
2.3%


Back To Basics 6

Complete Mission 6 without Tactical Deployment or Field Effects
2.3%


Easier Than Shooting Them

Drop 50 Enemies into Chasms
2.2%


Still Doesn't Clog

Kill 200 enemies using the Chain Sword.
2.2%


Power Pills

Use all Augmentations at least once
2.2%


Back To Basics 7

Complete Mission 7 without Tactical Deployment or Field Effects
2.2%


Who Shot That?

Kill 50 enemies under the influence of the Shroud of Darkness
2.2%


A Kind of Magic

Use all Field Effects at least once
2.2%


Get To It 7

Complete Mission 7 in under 15 mins
2.2%


Get To It 8

Complete Mission 8 in under 15 mins
2.2%


None Shall Pass – Extreme

Complete None Shall Pass in extreme mode
2.2%


Back To Basics 10

Complete Mission 10 without Tactical Deployment or Field Effects
2.2%


Back To Basics 5

Complete Mission 5 without Tactical Deployment or Field Effects
2.2%


Leonidas

Kill 10000 enemies
2.1%


Slurred Speech

Kill 50 enemies under the influence of the Speed Suppressor
2.1%


No Man Is An Island

Complete all Missions without the use of Troopers
2.1%


Unstoppable

Kill 25 enemies in 5 seconds
2.1%


Back To Basics 8

Complete Mission 8 without Tactical Deployment or Field Effects
2.1%


Hitman – Extreme

Complete Hitman in extreme mode
2.1%


Death From Above – Extreme

Complete Death From Above in extreme mode
2.1%


Finders Keepers – Extreme

Complete Finders Keepers in extreme mode
2.1%


Get To It 5

Complete Mission 5 in under 15 mins
2.1%


Get To It 10

Complete Mission 10 in under 15 mins
2.1%


All Mixed Up – Extreme

Complete All Mixed Up in extreme mode
2.1%


Safe Passage – Extreme

Complete Safe Passage in extreme mode
2.1%


Surrounded – Extreme

Complete Surrounded in extreme mode
2.1%


Effective

Kill 20 walkers using the Ion Beam
2.0%


The Shepherd – Extreme

Complete The Shepherd in extreme mode
2.0%


Take 'em' apart

Kill 20 monsters using the Gene Ripper
2.0%


The Bridge Is mine – Extreme

Complete The Bridge is Mine in extreme mode
2.0%


Extreme Authority

Complete all challenge maps in extreme mode
2.0%


Turncoat

Kill 100 enemies using the 'Traitor' Field Effect
2.0%