Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Primal Fears

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 29
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bonus 10

Bonus multiplier reached 10
65.4%


News

Find one newspaper
60.3%


Bonus 50

Bonus multiplier reached 50
43.5%


10 Kills

Kill 10 creatures
35.4%


100 Kills

Kill 100 creatures
34.6%


Hospital

Finish the map Hospital
34.1%


Bonus 100

Bonus multiplier reached 100
33.5%


Time Limit

Finish a mission within time limit
23.9%


Suburb

Finish the map Suburb
18.7%


News 5

Find five different newspapers
15.3%


Bonus 200

Bonus multiplier reached 200
13.9%


Police Station

Finish the map Police Station
9.9%


1000 Kills

Kill 1000 creatures
9.0%


Sewer

Finish the map Sewer
6.2%


Mall

Finish the map Mall
4.8%


News 12

Find 12 different newspapers
4.5%


Laboratory - Secret Entrance

Finish the map Laboratory - Secret Entrance
4.3%


Still Alive!

Finish a mission in difficulty hard without being killed
4.2%


Laboratory

Finish the map Laboratory
3.9%


Easy

Finish all missions in easy
3.3%


Moneypacks

Pickup 100 moneypacks
2.7%


Normal

Finish all missions in normal
2.5%


All Weapons

Purchase all weapons in the campaign
2.3%


5000 Kills

Kill 5000 creatures
1.7%


News 21

Find all newspapers
1.6%


Hard

Finish all missions in hard
1.4%


Insane

Finish all missions in insane
1.3%


10000 Kills

Kill 10000 creatures
1.3%


15000 Kills

Kill 15000 creatures
1.2%