Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Primal Fears

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 29
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bonus 10

Bonus multiplier reached 10
65.3%


News

Find one newspaper
60.3%


Bonus 50

Bonus multiplier reached 50
43.9%


10 Kills

Kill 10 creatures
35.8%


100 Kills

Kill 100 creatures
35.0%


Hospital

Finish the map Hospital
34.4%


Bonus 100

Bonus multiplier reached 100
34.0%


Time Limit

Finish a mission within time limit
24.4%


Suburb

Finish the map Suburb
19.1%


News 5

Find five different newspapers
15.6%


Bonus 200

Bonus multiplier reached 200
14.3%


Police Station

Finish the map Police Station
10.2%


1000 Kills

Kill 1000 creatures
9.3%


Sewer

Finish the map Sewer
6.4%


Mall

Finish the map Mall
4.9%


News 12

Find 12 different newspapers
4.6%


Still Alive!

Finish a mission in difficulty hard without being killed
4.5%


Laboratory - Secret Entrance

Finish the map Laboratory - Secret Entrance
4.4%


Laboratory

Finish the map Laboratory
4.1%


Easy

Finish all missions in easy
3.4%


Moneypacks

Pickup 100 moneypacks
2.8%


Normal

Finish all missions in normal
2.6%


All Weapons

Purchase all weapons in the campaign
2.5%


5000 Kills

Kill 5000 creatures
1.8%


News 21

Find all newspapers
1.7%


Hard

Finish all missions in hard
1.6%


Insane

Finish all missions in insane
1.5%


10000 Kills

Kill 10000 creatures
1.4%


15000 Kills

Kill 15000 creatures
1.3%