Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Plants vs. Zombies: Game of the Year

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

SPUDOW!

Blow up a zombie using a potato mine
75.2%


Explodonator

Blow up 10 zombies with a single cherry bomb
60.1%


Penny Pincher

Pick up 30 coins in a row on a single level without letting any disappear.
47.3%


Disco is Undead

Hypnotize the lead dancer zombie
43.9%


Home Lawn Security

Complete adventure mode
41.7%


Roll Some Heads

Bowl over 5 zombies with a single Wall-Nut.
34.7%


Morticulturalist

Collect all 49 plants
18.6%


Ask Me About Mustache Mode

Enable Mustache Mode
18.1%


Don't Pea in the Pool

Complete a daytime pool level without using pea shooters of any kind.
17.0%


Beyond the Grave

Beat all 20 mini games.
15.5%


Sunny Days

Get 8000 sun during a single level.
14.6%


Nobel Peas Prize

Get the golden sunflower trophy
14.5%


Cryptozombologist

Discover the top secret zombie
13.5%


No Fungus Among Us

Complete a nighttime level without planting any Mushrooms.
11.2%


Towering Wisdom

Grow the Tree of Wisdom to 100 feet
10.1%


Grounded

Defeat a normal roof level without using any catapult plants.
9.9%


Immortal

Get to 20 flags in Survival Endless
9.4%


Good Morning

Complete a daytime level by planting only Mushrooms and Coffee Beans.
9.1%


Popcorn Party

Defeat 2 Gargantuars with Corn Cob missiles in a single level.
9.1%


China Shop

Get to a streak of 15 in Vasebreaker Endless
6.7%


Better Off Dead

Get to a streak of 10 in I, Zombie Endless
6.5%