Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Pirates, Vikings, & Knights II

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 161
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Have A Nice Trip

35.8%


The Last Supper

30.6%


Parrot Killer

Kill 5 enemy parrots
29.6%


Oops, Did That Hurt?

Cause an assisted suicide
28.9%


First Blood

Get the first kill in a round of Last Team Standing
26.7%


I Wish To Register A Complaint!

26.5%


Asleep With The Fishies!

24.4%


Purple Heart

23.7%


Swinger

Kill 25 enemies in hand to hand combat
23.3%


Anger Management

Kill a Berserker while he is Berserked
18.9%


I Shall Smite Thee!

Kill 5 enemies in a single life
17.8%


Hey, That's Mine!

Kill an enemy that is carrying a chest
17.0%


Archer

Play a full round lasting at least five minutes as a Archer
16.9%


A Worthy Sacrifice

Die to a Developer or Tester
15.4%


Skirmisher

Play a full round lasting at least five minutes as a Skirmisher
15.1%


Heavy Knight

Play a full round lasting at least five minutes as a Heavy Knight
14.3%


Captain

Play a full round lasting at least five minutes as a Captain
14.2%


Shooter

Kill 25 enemies with a ranged weapon
14.0%


Traveler

Play at least one full round on a custom map
13.8%


Gestir

Play a full round lasting at least five minutes as a Gestir
13.1%


Berserker

Play a full round lasting at least five minutes as a Berserker
12.8%


Superior Messiah

Kill an enemy Trinket carrier whilst holding yours
11.8%


I'll Be Blunt

Kill an enemy using the blunt end of the Huscarl's axe
11.3%


Trapped Mouse

11.0%


Keg Stand!

Kill 2 enemies with a single keg
11.0%


Huscarl

Play a full round lasting at least five minutes as a Huscarl
10.8%


Weakling!

10.3%


Robin Hood

Kill an enemy with the crossbow or longbow from 100ft
9.7%


Ungrateful

Kill a Developer or Tester
9.0%


Immaculate Immortals

Win a game of Last Team Standing without losing a single teammate (12+ Players)
9.0%


Stop That!

8.4%


Final Strike

Get the final kill in a round of Last Team Standing (12+ Players)
8.0%


I Have Never Lost A Melee

Kill 200 enemies in hand to hand combat
7.5%


Madoff With The Chest

Use the chest special to capture a chest without dropping it along the way
7.4%


Dinah

7.3%


From Davy Jones' Locker

Kill 5 enemies after you have already been slain
7.1%


I'm Burnin' For You

Cause an enemy to die from the lava in Arena
6.7%


Tricky Shot

Kill 5 enemies with ricocheted projectiles
6.7%


This Is Madness!

6.5%


Hero Kill

Kill 3 enemies in one life while you are Pushing up Daisies without grabbing any health pickups
6.2%


Goldmember

Capture three chests in one life in Booty
6.1%


Some Friend You Are

Kill 15 enemies you are steam friends with
6.1%


Mouse Trap

Kill an enemy in Temple using one of the traps
6.1%


Axed By The Arc

Kill an enemy with a throwing axe from 60ft
5.8%


I Shall Feast On Your Bones!

Kill 10 enemies in a single life
5.4%


Shish Kebab!

Kill 15 enemy parrots with the spear
5.4%


This Is Why You Can't Have Nice Things

Return 30 chests stolen by the enemy
5.1%


It's Like Weakness Water Three!

Kill 2 enemies with a single longbow special
5.0%


Parrot Murderer

Kill 100 enemy parrots
5.0%


Boom, Headshot!

Kill an enemy with a headshot from your rifle
4.7%


Cornish Game Hen

Hunt down 15 enemy parrots with the longbow
4.6%


Sharpshooter

Play a full round lasting at least five minutes as a Sharpshooter
4.6%


Well Rounded

As a Huscarl, kill with each of your weapons in a single life
4.6%


One Man Army

Kill 15 enemies carrying a Trinket
4.5%


Great Balls Of Fire

Kill 2 enemies with a single blunderbuss special
4.5%


Did I Do That?

Kill 2 enemies with a single cutlass lunge special
4.2%


Legolas

Kill 3 enemies with the Longbow within 10 seconds
4.2%


The Last Crusade (Depreciated)

4.2%


Why Did I Bother Lighting That?

Kill an enemy with a tossed keg
4.1%


Holier Than Thou (Depreciated)

4.1%


Know How To Aim

Kill 200 enemies with a ranged weapon
4.0%


Meat Carver

Kill an enemy of each class using your axe/sword combo in a single life
3.9%


Time Of Need

Defend 5 teammates who are Pushing up Daisies
3.9%


This Is Sparta!

Cause someone to fall to their death by bashing them with your shield
3.8%


See You Next Fall

3.7%


Part O' The Crew

Joined the PVKII Official Game Group
3.6%


Mine's Better

Kill both enemy Trinket carriers within 10 seconds
3.6%


Parrot Frenzy

Kill 3 enemies with the parrot in 1 life
3.6%


Got A Crush On You

Cause an enemy to die from being crushed by a pillar in Cathedral
3.6%


Only Got One Stone

Kill 2 enemies with a single swing of the two-handed sword
3.6%


Butterknifed!

Kill 25 enemies using the short sword
3.5%


Agrianian Javelineer

Kill an enemy with the javelin from 80ft
3.4%


Sand Blasted

Win a game playing Sandstorm in under 6 minutes (12+ Players)
3.4%


Otzi The Iceman

Cause an enemy to freeze to death in Cathedral
3.3%


Crack Rabbit

3.3%


Do The Hot Sauce

Kill 2 enemies with a single shield dash special
3.3%


A Chest To Die For

Kill an enemy by tossing a chest at them
3.3%


Sniper Elite

Kill an enemy with the rifle from 110ft
3.2%


Clay Pigeon

Kill 20 enemies while they are in mid-air using either your longbow or crossbow
3.1%


Capitalism

Win a round on Forgotten while your team has control of all chests (12+ Players)
2.9%


I Has A Parrot

Kill 25 enemies with the parrot
2.9%


Quest For The Holy Grail (Depreciated)

2.8%


My Sword Skills Are Highly Venerated

Kill 1000 enemies in hand to hand combat
2.8%


Heart Of Gold

Win a round on Island as the Knights without letting the enemy teams capture a chest (12+ Players)
2.8%


Angry Bare Shirt

Kill 3 enemies with a single berserk special
2.8%


I'm A Mighty Pirate!

Gain 1000 Points as a Pirate
2.6%


Parlor Tricks

Perform 25 perfect parries against your enemies
2.5%


Biting The Hand That Feeds

Kill 10 Developers and/or Testers
2.5%


Knights Of Ni!

Gain 1000 Points as a Knight
2.5%


Ye Scurvy Dog

Kill an enraged berserker with your pistol
2.5%


Valhal Awaits Me!

Gain 1000 Points as a Viking
2.5%


I Be Unstoppable!

Kill 50 enemies whilst holding your team's Trinket
2.5%


Pitchin' A Tent

2.4%


You Shall Not Pass!

Defend territories from enemies 15 times
2.3%


Holy Hand Grenade Of Antioch

Kill 4 enemies with a single keg
2.2%


Pop, Lock, And Drop It!

Bash a chest out of your enemy's hands using your shield
2.2%


Kills First, Aim Second

2.2%


Gunslinger

Kill 5 enemies with your rifle or artisan pistol in a single life
2.2%


El Lobizon

Kill an enraged berserker with your artisan pistol
2.1%


Lawnmower

Mow down 100 enemies with the axe/sword combo
2.1%


Belle Of The Ball

Don't drop the soap
2.1%


Sharp Pointy Teeth!

2.0%


Chop Chop

Kill 200 enemies using the big axe
2.0%


Get To The Choppa

Kill 3 enemies with a single twirling two-handed sword special
2.0%


In Good Company

Play a full round with at least three Steam Friends on your team
1.9%


Pecker Of Doom

Kill 75 enemies with the parrot
1.9%


Dr. Kevorkian

Cause 100 assisted suicides
1.9%


I'm Invincible!

1.9%


Puppeteer

Impale the bodies of 5 enemies to a wall using your javelins
1.9%


Mad Jack Churchill

Kill 3 sharpshooters in a single life with your two-handed sword
1.9%


Block N' Poke

As Heavy Knight, Kill 25 enemies using the sword and shield
1.9%


Elizabeth Cross

1.9%


I'm Too Old For This

Kill 7 enemies with your spear in a single life
1.8%


Sword At A Gunfight

Kill 10 enemies with your pistol who have recently damaged you with a melee weapon
1.8%


POW, Right In The Kisser!

Kill 5 enemies with the punch
1.7%


My Precious!

Kill 50 enemies that are carrying a chest
1.7%


Keep The Distance

Kill 1000 enemies with a ranged weapon
1.7%


Powder Party

Kill 2 enemies with a single rifle special
1.6%


Black Powder Finish

Kill 5 enemies in 1 life using your blunderbuss
1.6%


Souvlaki

Kill 3 enemies with a single spear dash special
1.5%


Seeker Of The Grail (Depreciated)

1.5%


Enemy Of PETA

Kill 1000 enemy parrots
1.5%


The Chosen One

Start with the Trinket and end with the Trinket without dropping or passing it (12+ players)
1.5%


Melee God

Kill 5000 enemies in hand to hand combat
1.5%


So, Come Take A Drink...

Whilst carrying a Trinket, heal 10,000 points of life to nearby teammates
1.4%


Hollywood Physics

Cause 5 enemies to fall to their death by blasting them with your blunderbuss
1.4%


I Can't Believe It's Not Butter!

Amass 100,000 points of damage against your enemies using the short sword
1.3%


A True Hooker

Kill 100 enemies with the hook
1.3%


Iron Clad Axemower

Amass 100,000 points of damage against your enemies using the axe/sword combo
1.3%


Phluck You!

Kill 75 Sharpshooters using your longbow
1.3%


Equal Opportunity Eviscerator

Kill a pirate and knight enemy with a single swing of the two-handed axe
1.3%


Ding Dong Death!

Cause an enemy to be crushed by the bell in Gravedanger
1.3%


Head Hunter

Perform 50 headshots with the rifle
1.3%


Keg Whore

Kill 500 enemies with the keg
1.3%


Sharing Is Caring

Pass the Trinket to a teammate 10 times when on low health
1.3%


Cling, Clang, Clunk!

Kill 4 Heavy Knights with your axe/sword combo in a single life
1.3%


Laughing Out Loud

1.2%


Ranged Whore

Kill 5000 enemies with a ranged weapon
1.2%


True Secret Of Sword Fighting

Taunt directly 10 enemies you kill with a melee weapon
1.2%


Crusader

Amass 1,000,000 points of damage against your enemies using the two-handed sword
1.2%


Pride of Odin

The pointy end goes into the other man
1.2%


Seaxmachine

Kill 50 enemies using your seax and shield
1.2%


Ringing Bells

Perform 10 headshots from within 10 ft with the rifle on Heavy Knights
1.2%


Age Of Gunpowder

Amass 100,000 points of damage against your enemies using your artisan pistol
1.2%


Axes Of Evil

Kill 100 enemies using your thrown axes
1.2%


Billy The Kid

Kill 3 enemies with the rifle or artisan pistol within 10 seconds
1.2%


Grave Robber

Win 3 rounds in a row on Gravedanger (12+ Players)
1.2%


Arr, A Little Help Over Here

1.2%


Captain Blackbeard

Amass 1,000,000 points of damage against your enemies using the cutlass
1.2%


Street Sweeper

1.1%


Disturbance In The Force

Cause five enemies to be consumed by restless souls in Gravedanger
1.1%


The Governator

Win 3 rounds in a row on Town (12+ Players)
1.1%


Unlimited Power!

Cause 15 enemies to be struck down by lightning in Town
1.1%


Pris De Fer

Kill 100 enemies using your two-handed sword's parry counter attacks
1.1%


Woodsman

Amass 100,000 points of damage against your enemies using your throwing axes
1.1%


One Does Not Simply Walk Into Valhalla

Kill 1000 enemies while enraged
1.1%


Retirement Fund

Capture 100 chests as a Gestir
1.1%


Blitzkrieg

Gain 250 assists in which the killer is an Archer
1.1%


By Odin's Beard!

Gain 100,000 Points as a Viking
1.1%


Swab The Deck, Cabin Boys!

Gain 100,000 Points as a Pirate
1.1%


For King And Country!

Gain 100,000 Points as a Knight
1.1%