Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Pickers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Trendy

Buy and sell an item from the Hot Category
76.8%


Restorer

Restore an item
68.1%


Tinkerer

Combine two items to create something new
64.1%


Quick Profit

Complete a hidden object scene in under a minute
62.3%


Alluring

Change a character's mood to green in one transaction
61.0%


Contract Picker

Complete 5 unique hidden object scenes
59.1%


Business Savvy

Make a profit 5 days in a row
55.5%


Trend Setter

Buy and sell 20 items from the Hot Category
49.5%


Haggler

Buy an item at less than 75% of the asking price
47.2%


Auctioneer

Make a 300% profit in an auction
43.1%


Fire Sale

Auction 20 items for a profit
42.3%


Charismatic

End a day with two or more characters liking you (in green)
42.2%


Knowledge Seeker

Consult the Expert 20 times
42.1%


Wanderlust

Unlock all locations in the game
39.3%


Money In The Bank

Reduce your store inventory to one page anytime after the 20th day
37.8%


Cellar Picker

Sell 5 items from Lizzie Davis' crawl space
35.2%


Crafty Collector

Create 10 new items using the combine tool
33.8%


Key Keeper

Collect 40 keys to unlock Unlimited Hidden Object Mode
31.3%


Rockin Daddy

Buy a Jukebox
30.1%


Sunshine

Buy a Sun Clock
27.7%


Junk Yard Art

Buy a Maffler Man
26.2%


Leader Of The Pack

Reach the Number 1 Rank!
25.9%


Reel To Reel

Buy a Movie Projector
24.1%


The Geek

End a day with Patrick Merman in a green mood
22.4%


High Stakes Purchase

Buy a Vampire Hunting Kit
20.7%


Crusader

Combine a Suit of Armor with a Sword
20.2%


Safety First

Buy CJ Baxter's safe
20.1%


Lucky7

Maintain the leader position for 7 days
19.9%


Staying Single

Buy a Motorized Scooter from Hambone Richards
19.1%


In The Trenches

Buy a WWII Helmet
17.2%


Anger Management

Bring an owner's mood from angry (red) to happy (green) in one day
17.1%


Perfectionist

Restore all items before they are sold
14.2%


Weather Forecast

Buy a Snow Globe
13.8%


Explorer

Explore every scene, hidden object game, and close up in the first 6 location
11.7%


Talent Show

Buy an Accordion
11.0%


Sasqwatch

Buy a Bigfoot Photo
10.5%


Thorough Picker

Complete each hidden object game without using any hints
10.3%


Sharp Eye

Complete each hidden object game without using the scanner
8.5%


Bulk Discount

Buy a group of items at less than 65% of the asking price
6.3%


Key Master

Find all 60 keys
3.7%