Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Pickers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
76.3%

Trendy

Buy and sell an item from the Hot Category
67.1%

Restorer

Restore an item
62.5%

Tinkerer

Combine two items to create something new
61.3%

Quick Profit

Complete a hidden object scene in under a minute
60.8%

Alluring

Change a character's mood to green in one transaction
57.3%

Contract Picker

Complete 5 unique hidden object scenes
54.1%

Business Savvy

Make a profit 5 days in a row
48.6%

Trend Setter

Buy and sell 20 items from the Hot Category
47.2%

Haggler

Buy an item at less than 75% of the asking price
42.7%

Auctioneer

Make a 300% profit in an auction
42.2%

Charismatic

End a day with two or more characters liking you (in green)
41.5%

Fire Sale

Auction 20 items for a profit
41.0%

Knowledge Seeker

Consult the Expert 20 times
39.0%

Wanderlust

Unlock all locations in the game
37.6%

Money In The Bank

Reduce your store inventory to one page anytime after the 20th day
35.8%

Cellar Picker

Sell 5 items from Lizzie Davis' crawl space
33.7%

Crafty Collector

Create 10 new items using the combine tool
31.7%

Key Keeper

Collect 40 keys to unlock Unlimited Hidden Object Mode
30.7%

Rockin Daddy

Buy a Jukebox
28.9%

Sunshine

Buy a Sun Clock
27.5%

Junk Yard Art

Buy a Maffler Man
26.0%

Leader Of The Pack

Reach the Number 1 Rank!
25.4%

Reel To Reel

Buy a Movie Projector
23.9%

The Geek

End a day with Patrick Merman in a green mood
21.9%

High Stakes Purchase

Buy a Vampire Hunting Kit
21.6%

Safety First

Buy CJ Baxter's safe
21.3%

Crusader

Combine a Suit of Armor with a Sword
20.9%

Staying Single

Buy a Motorized Scooter from Hambone Richards
20.6%

Lucky7

Maintain the leader position for 7 days
18.7%

Anger Management

Bring an owner's mood from angry (red) to happy (green) in one day
18.6%

In The Trenches

Buy a WWII Helmet
16.2%

Perfectionist

Restore all items before they are sold
15.6%

Weather Forecast

Buy a Snow Globe
13.8%

Explorer

Explore every scene, hidden object game, and close up in the first 6 location
13.3%

Talent Show

Buy an Accordion
12.9%

Sasqwatch

Buy a Bigfoot Photo
12.7%

Thorough Picker

Complete each hidden object game without using any hints
10.9%

Sharp Eye

Complete each hidden object game without using the scanner
8.6%

Bulk Discount

Buy a group of items at less than 65% of the asking price
6.3%

Key Master

Find all 60 keys