Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Pickers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
76.0%

Trendy

Buy and sell an item from the Hot Category
67.0%

Restorer

Restore an item
62.7%

Tinkerer

Combine two items to create something new
61.2%

Quick Profit

Complete a hidden object scene in under a minute
60.4%

Alluring

Change a character's mood to green in one transaction
57.7%

Contract Picker

Complete 5 unique hidden object scenes
54.3%

Business Savvy

Make a profit 5 days in a row
48.7%

Trend Setter

Buy and sell 20 items from the Hot Category
47.0%

Haggler

Buy an item at less than 75% of the asking price
42.6%

Auctioneer

Make a 300% profit in an auction
41.8%

Charismatic

End a day with two or more characters liking you (in green)
41.5%

Fire Sale

Auction 20 items for a profit
41.0%

Knowledge Seeker

Consult the Expert 20 times
38.9%

Wanderlust

Unlock all locations in the game
37.5%

Money In The Bank

Reduce your store inventory to one page anytime after the 20th day
35.4%

Cellar Picker

Sell 5 items from Lizzie Davis' crawl space
33.3%

Crafty Collector

Create 10 new items using the combine tool
31.2%

Key Keeper

Collect 40 keys to unlock Unlimited Hidden Object Mode
30.3%

Rockin Daddy

Buy a Jukebox
28.3%

Sunshine

Buy a Sun Clock
26.6%

Junk Yard Art

Buy a Maffler Man
25.4%

Leader Of The Pack

Reach the Number 1 Rank!
24.8%

Reel To Reel

Buy a Movie Projector
23.0%

The Geek

End a day with Patrick Merman in a green mood
21.0%

High Stakes Purchase

Buy a Vampire Hunting Kit
20.7%

Safety First

Buy CJ Baxter's safe
20.4%

Crusader

Combine a Suit of Armor with a Sword
19.9%

Lucky7

Maintain the leader position for 7 days
19.9%

Staying Single

Buy a Motorized Scooter from Hambone Richards
17.8%

In The Trenches

Buy a WWII Helmet
17.6%

Anger Management

Bring an owner's mood from angry (red) to happy (green) in one day
15.2%

Perfectionist

Restore all items before they are sold
14.6%

Weather Forecast

Buy a Snow Globe
12.6%

Explorer

Explore every scene, hidden object game, and close up in the first 6 location
12.1%

Talent Show

Buy an Accordion
11.7%

Sasqwatch

Buy a Bigfoot Photo
11.5%

Thorough Picker

Complete each hidden object game without using any hints
9.6%

Sharp Eye

Complete each hidden object game without using the scanner
7.2%

Bulk Discount

Buy a group of items at less than 65% of the asking price
4.9%

Key Master

Find all 60 keys