Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Path of Exile

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 84
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
45.6%

Mercy Killing

Kill Brutus, Warden of Axiom Prison.
39.0%

The Star of Wraeclast

Kill Merveil, the Siren.
31.3%

Elemental Trinity

Slay an enemy that is simultaneously Ignited, Shocked, and Frozen.
31.2%

One of a Kind

Equip a Unique item.
27.6%

Cryomancer

Shatter 5 monsters with a single action.
26.3%

A New Dawn

Vanquish the Vaal Oversoul.
19.4%

Rest for the Wicked

Defeat Piety in her laboratory.
19.3%

Freedom

Free the Scion.
19.1%

Paradigm Shift

Allocate a Keystone Passive Skill.
17.4%

Full Clear: Ship Graveyard Cave

Fully clear the Ship Graveyard Cave.
15.9%

Breaking Free

Finish the game on Normal difficulty in a non-Hardcore League.
15.6%

Geared Up

Equip a Rare or Unique item in every non-Flask slot.
15.3%

Golden Touch

Open a Large Chest.
14.5%

Time Capsule

Open a Vaal Vessel in a corrupted zone.
12.5%

Band Together

Join a public party.
11.4%

Elemental Aegis

Have at least 75% resistance to Fire, Cold and Lightning.
10.4%

Full Clear: Dread Thicket

Fully clear the Dread Thicket.
9.5%

Purifier

Kill Voll, Emperor of Purity.
8.8%

Full Clear: Archives

Fully clear the Archives.
8.3%

Bringer of Pain

Kill Maligaro, The Inquisitor.
8.3%

Dispelling the Curse

Kill Doedre Darktongue.
8.3%

Umbra Slayer

Kill Shavronne of Umbra.
8.2%

Usurper

Kill Dominus as the Witch.
8.2%

Ascension

Finish the game on Cruel difficulty in a non-Hardcore League.
8.0%

Beginning of the End

Reach level 60 as a non-Hardcore character.
7.8%

Hunter

Kill Dominus as the Ranger.
7.0%

Conqueror

Kill Dominus as the Marauder.
6.9%

Full Clear: Catacombs

Fully clear the Catacombs.
6.3%

Engulfed in Flames

Land the killing blow on the Burning Man while you are burning.
6.2%

Assassin

Kill Dominus as the Shadow.
5.9%

Cartographer

Fully clear an end-game Map area.
5.9%

Foot of the Mountain

Reach level 70 as a non-Hardcore character.
5.3%

Champion

Kill Dominus as the Duelist.
5.3%

Seeker

Kill Dominus as the Scion.
5.2%

Saviour

Kill Dominus as the Templar.
4.8%

Out of the Gate

Reach level 8 in any Race Event.
4.6%

Vengeance

Finish the game on Merciless difficulty in a non-Hardcore League.
4.3%

Soothsaying

Hand in a Full Set of Divination Cards to Tasuni.
4.0%

Identity Corruption

Corrupt an item to have a new implicit mod.
4.0%

Scaling the Ladder

Reach level 80 as a non-Hardcore character.
3.8%

Traitor

Help all three Bandit Lords.
3.6%

No Loose Ends

Complete each side-quest in each difficulty.
3.6%

Full Spectrum

Corrupt an item to have a white socket.
3.4%

Unique Influence

Equip a unique Jewel with a radius.
3.4%

Fearless

Finish the game on Normal difficulty in a Hardcore League.
3.1%

Beginner's Luck

Have a Unique Item drop in the Twilight Strand on Normal difficulty.
3.0%

Stranger in a Strange Land

Kill a Rogue Exile in Kaom's Stronghold.
2.9%

Raise the Bar

Have at least 90% resistance to any Element.
2.7%

Specialist

Allocate a character's fourth Keystone Passive.
2.5%

Gemling

Have a Skill Gem reach level 20.
2.3%

Defence Against the Darkness

Land the killing blow on the Vaal Oversoul while you have the Fortify Buff active.
2.3%

Dauntless

Finish the game on Cruel difficulty in a Hardcore League.
2.2%

Dream Enrichment

Enhance a map with a Vaal fragment.
2.2%

Survivor

Reach level 60 as a Hardcore character.
2.2%

Dream within a Dream

Have a Unique Map drop within a Unique Map.
1.9%

Hostile Territory

Corrupt a map to have eight mods.
1.9%

Ancestral Power

Have 3 Totems alive at one time.
1.8%

Zombie Horde

Have 9 Raised Zombies alive at one time.
1.8%

Undying

Reach level 70 as a Hardcore character.
1.7%

Diminishing Returns

Reach level 90 as a non-Hardcore character.
1.7%

Locomancer

Tag each waypoint in each difficulty.
1.7%

Left to Chance

Create a Unique item using an Orb of Chance.
1.7%

Well-Connected

Create an item with six linked sockets using an Orb of Fusing.
1.5%

Virtue Corruption

Corrupt a skill gem into a Vaal skill gem.
1.4%

Immortal

Reach level 80 as a Hardcore character.
1.3%

Vaal Gemling

Have a Vaal Skill Gem reach level 20.
1.1%

Indomitable

Finish the game on Merciless difficulty in a Hardcore League.
1.1%

Overcharged

Have 15 combined Endurance, Frenzy, and Power Charges active simultaneously.
1.1%

Behold My Army

Have 60 Minions at the same time.
1.1%

Imperfections

Corrupt a Unique Jewel into a different Unique Jewel.
1.0%

Eternal

Reach level 90 as a Hardcore character.
0.9%

Cleanser

Fully clear The Harvest.
0.9%

Alchemist's Stone

Craft a Jewel with four mods using an Orb of Alchemy.
0.9%

Capture the Flag

Capture a flag during any CTF match.
0.9%

No Stone Unturned

Discover all environmental lore.
0.9%

All Ears

Listen to all optional NPC dialogue.
0.9%

Full Clear: Apex of Sacrifice

Fully clear the Apex of Sacrifice.
0.6%

Cut-throat

Kill a player in a Cut-throat league.
0.6%

Dream Corruption

Corrupt a map into a Vaal Temple map.
0.6%

Invested with Blood

Reserve 95% or more of your Life.
0.4%

End of the Nightmare

Kill Malachai, The Nightmare with each class.
0.3%

Gladiator

Fully clear the Colosseum end-game map.
0.2%

Maraketh Steel

Equip each Maraketh Weapon type.
0.1%

Releaser of Souls

Kill the Eater of Souls in the Core end-game map.