Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Papers, Please

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
47.1%

Obristan Token

Collect the hidden Obristan Token
31.9%

Antegria Token

Collect the hidden Antegria Token
28.0%

Arstotzka Token

Collect the hidden Arstotzka Token
16.3%

Too Honest

12.6%

Impor Token

Collect the hidden Impor Token
12.1%

Kolechia Token

Collect the hidden Kolechia Token
11.1%

Hired Rifle

9.6%

United Federation Token

Collect the hidden United Federation Token
6.0%

Glory to Arstotzka

5.6%

Member of the Order

5.1%

Republia Token

Collect the hidden Republia Token
4.7%

Worker's Best

4.0%

Snowier Pastures