Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Papers, Please

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
47.5%

Obristan Token

Collect the hidden Obristan Token
32.2%

Antegria Token

Collect the hidden Antegria Token
28.4%

Arstotzka Token

Collect the hidden Arstotzka Token
16.6%

Too Honest

12.9%

Impor Token

Collect the hidden Impor Token
12.4%

Kolechia Token

Collect the hidden Kolechia Token
11.2%

Hired Rifle

9.8%

United Federation Token

Collect the hidden United Federation Token
6.3%

Glory to Arstotzka

5.8%

Member of the Order

5.2%

Republia Token

Collect the hidden Republia Token
4.9%

Worker's Best

4.1%

Snowier Pastures