Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Osmos

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 11
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Disciple of the Osmos

Complete all tutorial zones.
64.4%


Voyager

Unlock all zones.
18.6%


Fittest

Complete all Sentient zones.
14.8%


Purity

Complete all Ambient zones.
8.4%


Black Hole Sun

Collapse the system in level F2-3 by feeding the Attractor.
5.9%


Graduate of the Osmos

Complete the game.
2.1%


Gravitronics

Complete all Force zones.
2.1%


Master of the Deep

1.2%


Viral Master

1.0%


Ambient Master

0.9%


Master of the Force

0.7%