Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Osmos

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 11
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
64.4%

Disciple of the Osmos

Complete all tutorial zones.
18.7%

Voyager

Unlock all zones.
14.9%

Fittest

Complete all Sentient zones.
8.5%

Purity

Complete all Ambient zones.
6.0%

Black Hole Sun

Collapse the system in level F2-3 by feeding the Attractor.
2.2%

Graduate of the Osmos

Complete the game.
2.2%

Gravitronics

Complete all Force zones.
1.3%

Master of the Deep

1.1%

Viral Master

1.0%

Ambient Master

0.8%

Master of the Force