Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Of Orcs And Men

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 45
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Smart and smarter

Upgrade a Skill
51.8%


All this for that

Trade an item
41.2%


Talk it out

Have Styx calm things down a bit
34.5%


Deratizator

Deal with the Scourge issue in the shantytown
33.7%


Well trained

Kill Dorek the Trainer
29.5%


Go bling-bling

Equip a full set of upgraded equipment (weapons and armor)
29.0%


Hand shake

Win the Black Hand challenge
27.6%


Manual worker

Defeat a boss without using an automatic attack (assassinations excluded)
27.1%


A hair too late

Save a brunette in distress
26.6%


Off the Wall

Complete Chapter 1 on any difficulty setting
25.0%


One less nutcase

Put an end to the madness of the Shaman of the Bowels
24.7%


King of the arena

Survive the Row
23.6%


I'm a killer

Assassinate 47 enemies
23.5%


Class struggle

Prevent a miners' revolt in the Mire
22.6%


Jack of all blades

Hit eight enemies with a single attack
22.0%


I know a shortcut

Bind Skills to both of each character's shortcut keys
21.9%


Throat-slitter

Let Styx take out the Imperial sentinels of the Mire on his own
21.8%


All this for that

Take pure water to the Shaman of the Mire
20.7%


Team spirit

Put together a special squad to assault the Pillar
20.6%


The beast and the beast

Be buddy-buddy with a force of nature
20.3%


To each his branch

Learn every Skill in a single tree.
19.4%


In open air

Finish Chapter 2 at any difficulty level
19.3%


I've got my friends in my head

Finish Chapter 3 at any difficulty level
18.5%


You mythed!

Confront Braggart with his lies
17.6%


Your sister too

Finish Chapter 4 at any difficulty level
17.1%


Anger management

Follow the path of the Master
17.0%


Big chest lover

Find and empty 20 chests
16.4%


The hard way

Answer Sork's provocation in a language he understands
15.4%


Rakash

Finish Of Orcs and Men at Easy level
15.4%


Repeat offender

Finish Chapter 5 at any difficulty level
15.4%


Into the shadow

Follow the way of the Shadowgoblin
14.2%


Samaritan

Spare Dakath the repentant
11.9%


Regicide the first

Kill Emperor Damocles
11.4%


Poisoner

Poison three different enemies at the same time
10.8%


No quarter

Kill all the dug-in foremen and guards
10.4%


You crack me up

Break 15 spinal columns while Berserk
10.0%


My house!

Learn and improve every Skill in a single tree.
9.3%


Mercenary

Finish Of Orcs and Men at Normal level
8.9%


Guidance counselor

Put together the best squad possible to assault the Pillar
8.4%


Slicer-Dicer

Follow the path of the Assassin
7.9%


I don't like chit-chat

Kill Gorkash the Head Foreman without further ado
7.4%


Inner rage

Follow the path of the Berserker
4.6%


Nobody's perfect

Kill the Imperial officer in the Monastery
4.4%


Warrior

Finish Of Orcs and Men at Hard level
1.4%


Bloodjaw

Finish Of Orcs and Men at the highest difficulty level
0.9%