Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Oddworld: Munch's Oddysee

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 38
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
70.4%

Spoocey!

Grab the first Spooce in the game.
50.8%

Leave the Cave.

Exit Raisin's Cave.
38.1%

Spooced Out

Beat Spooce-Shrub Forest
37.9%

Very Spoocey!

Collect 250 (un-regenerated) Spooces
31.3%

Fuzzle Test Success!

Beat Fuzzle Test
27.2%

Vat'll do it!

Beat the Hydroponic Vats
23.7%

Super Spoocey!

Collect 600 (un-regenerated) Spooces
22.8%

Fluoride Tanks

Complete the level
21.2%

Don't snooze on the job

Complete the level
16.9%

Not Mine

Touch zero mines in Flouride Tanks
15.3%

Only blood is drawn from these pens...

Beat the Mudokon Pens
12.0%

Too much death for my liking...

Beat the Sloghut 1027
10.2%

Ultra Spoocey!

Collect 1250 (un-regenerated) Spooces
10.0%

Escape the Fortress

Escape the Fortress
9.1%

Sloghut Survivor

Beat Sloghut 2813
8.9%

Runner

Beat the Paramite Run
8.3%

Meep Harder

Beat the Meep Herder Village
7.2%

Brewer's Yeesh

Beat Brewery to Be
6.8%

Driven Crazy

Beat Magog Motors
6.7%

A bittersweet reunion?

Get all the Mudokons in the level accounted for (before they end up getting slaughtered by sligs).
6.7%

All Fueled Up

Beat the Fuel Fields
6.5%

Cry me a River

Beat Dead River
5.8%

A Muddy Escape

Beat No Muds Land
5.3%

Annoying Boils

Beat the Boiler Room
5.1%

Lulu will be pleased

Beat Splinterz Manufacturing
4.9%

Reserved Row

Beat Reservoir Row
4.9%

The shareholders will be unhappy

Beat the Flubo Executive Office
4.9%

I don't want no Scrubs...

Beat Flub Fuel's Scrub Pens
4.4%

Done with Docking

Beat The Loading Dock
4.3%

Suite-ness

Beat Vykker Suites (and the game!)
4.2%

Great Egg-scape

Beat Labor Egg Storage
2.4%

Zen and the art of wheelchair maintenance

Beat the game with 80%-99% Quarma
2.1%

Archers at Dawn

Get 8 Mudarchers in Dead River
2.0%

Wheelie Selfish

Finish level 23 with less than 1%-79% Quarma
1.2%

Riding High

Beat the game with 100% Quarma
0.9%

A Peaceful Death

Kill the Big Bro in his sleep in Splinterz Manufacturing
0.9%

We're Freeeeeee!

Rescue all the Mudokons in the game
0.6%

Demonic

Finish level 23 with 0% Quarma