Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Oddworld: Munch's Oddysee

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 38
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Spoocey!

Grab the first Spooce in the game.
73.0%


Leave the Cave.

Exit Raisin's Cave.
51.4%


Very Spoocey!

Collect 250 (un-regenerated) Spooces
42.2%


Spooced Out

Beat Spooce-Shrub Forest
38.5%


Fuzzle Test Success!

Beat Fuzzle Test
31.3%


Vat'll do it!

Beat the Hydroponic Vats
27.0%


Super Spoocey!

Collect 600 (un-regenerated) Spooces
26.4%


Fluoride Tanks

Complete the level
22.6%


Don't snooze on the job

Complete the level
21.0%


Not Mine

Touch zero mines in Flouride Tanks
18.2%


Only blood is drawn from these pens...

Beat the Mudokon Pens
15.1%


Too much death for my liking...

Beat the Sloghut 1027
11.7%


Ultra Spoocey!

Collect 1250 (un-regenerated) Spooces
11.1%


Escape the Fortress

Escape the Fortress
9.8%


Sloghut Survivor

Beat Sloghut 2813
8.8%


Runner

Beat the Paramite Run
8.6%


Meep Harder

Beat the Meep Herder Village
8.0%


Brewer's Yeesh

Beat Brewery to Be
6.8%


A bittersweet reunion?

Get all the Mudokons in the level accounted for (before they end up getting slaughtered by sligs).
6.5%


Driven Crazy

Beat Magog Motors
6.5%


All Fueled Up

Beat the Fuel Fields
6.2%


Cry me a River

Beat Dead River
6.2%


A Muddy Escape

Beat No Muds Land
5.5%


Annoying Boils

Beat the Boiler Room
5.0%


Lulu will be pleased

Beat Splinterz Manufacturing
4.7%


The shareholders will be unhappy

Beat the Flubo Executive Office
4.6%


I don't want no Scrubs...

Beat Flub Fuel's Scrub Pens
4.6%


Reserved Row

Beat Reservoir Row
4.5%


Done with Docking

Beat The Loading Dock
4.1%


Suite-ness

Beat Vykker Suites (and the game!)
4.0%


Great Egg-scape

Beat Labor Egg Storage
4.0%


Wheelie Selfish

Finish level 23 with less than 1%-79% Quarma
2.0%


Archers at Dawn

Get 8 Mudarchers in Dead River
1.9%


Zen and the art of wheelchair maintenance

Beat the game with 80%-99% Quarma
1.8%


Riding High

Beat the game with 100% Quarma
0.8%


A Peaceful Death

Kill the Big Bro in his sleep in Splinterz Manufacturing
0.7%


We're Freeeeeee!

Rescue all the Mudokons in the game
0.6%


Demonic

Finish level 23 with 0% Quarma
0.5%