Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Oddworld: Munch's Oddysee

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 38
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.6%

Spoocey!

Grab the first Spooce in the game.
51.9%

Leave the Cave.

Exit Raisin's Cave.
39.3%

Spooced Out

Beat Spooce-Shrub Forest
32.6%

Fuzzle Test Success!

Beat Fuzzle Test
32.1%

Very Spoocey!

Collect 250 (un-regenerated) Spooces
28.6%

Vat'll do it!

Beat the Hydroponic Vats
24.1%

Fluoride Tanks

Complete the level
22.4%

Don't snooze on the job

Complete the level
20.2%

Super Spoocey!

Collect 600 (un-regenerated) Spooces
16.1%

Only blood is drawn from these pens...

Beat the Mudokon Pens
14.4%

Not Mine

Touch zero mines in Flouride Tanks
12.7%

Too much death for my liking...

Beat the Sloghut 1027
10.7%

Escape the Fortress

Escape the Fortress
9.7%

Sloghut Survivor

Beat Sloghut 2813
9.4%

Runner

Beat the Paramite Run
8.8%

Meep Harder

Beat the Meep Herder Village
8.8%

Ultra Spoocey!

Collect 1250 (un-regenerated) Spooces
7.8%

Brewer's Yeesh

Beat Brewery to Be
7.3%

Driven Crazy

Beat Magog Motors
7.3%

All Fueled Up

Beat the Fuel Fields
7.0%

Cry me a River

Beat Dead River
6.8%

A bittersweet reunion?

Get all the Mudokons in the level accounted for (before they end up getting slaughtered by sligs).
6.2%

A Muddy Escape

Beat No Muds Land
5.8%

Annoying Boils

Beat the Boiler Room
5.6%

Lulu will be pleased

Beat Splinterz Manufacturing
5.4%

I don't want no Scrubs...

Beat Flub Fuel's Scrub Pens
5.3%

Reserved Row

Beat Reservoir Row
5.3%

The shareholders will be unhappy

Beat the Flubo Executive Office
4.8%

Done with Docking

Beat The Loading Dock
4.6%

Suite-ness

Beat Vykker Suites (and the game!)
4.5%

Great Egg-scape

Beat Labor Egg Storage
3.0%

Zen and the art of wheelchair maintenance

Beat the game with 80%-99% Quarma
2.2%

Archers at Dawn

Get 8 Mudarchers in Dead River
1.8%

Wheelie Selfish

Finish level 23 with less than 1%-79% Quarma
1.6%

Riding High

Beat the game with 100% Quarma
1.3%

We're Freeeeeee!

Rescue all the Mudokons in the game
1.0%

A Peaceful Death

Kill the Big Bro in his sleep in Splinterz Manufacturing
0.6%

Demonic

Finish level 23 with 0% Quarma