สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Obulis

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 17
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Did I pack the sunscreen?

Find all 3 tiles to complete the Sun Stone.
24.8%


I Like Ico

Complete the level "Windmill I Ultra"
23.0%


I Pine for the Vine

Complete the level "Gnarly Vines V Ultra"
18.5%


Planet Earth

Find all 3 tiles to complete the Earth Stone.
11.7%


I'm not Scared of Mummies

Complete the level "Pharaoh's Tomb I Ultra"
10.7%


Go Chase This!

Complete the level "Waterfall XI Ultra"
10.2%


Timing is Everything

Complete the level "Pond III Ultra"
10.0%


Dungeon Explorer

Complete the level "Dungeon V Ultra"
9.6%


Bloody Tears

Complete the level "Clock Tower VIII Ultra"
9.2%


I'm Fond of the Pond

Complete the level "Pond X Ultra"
9.1%


Nothing like the Classics

Complete the level "Antiquity XI Ultra"
8.9%


Hey Tuco!

Complete the level "Desert VIII Ultra"
8.5%


Will there be Blood?

Find all 3 tiles to complete the Blood Stone.
7.6%


Again with the Mummies?

Complete the level "Pharaoh's Tomb VII Ultra"
7.5%


Meditate Really hard

Complete the level "Garden V Ultra"
7.4%


If a Tree Falls in the Forest...

Complete the level "Dark Forest III Ultra"
7.4%


You... Complete Me

Collect all 347 1/2 stars in the game.
7.2%