สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Obulis

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 17
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
23.8%

Did I pack the sunscreen?

Find all 3 tiles to complete the Sun Stone.
22.3%

I Like Ico

Complete the level "Windmill I Ultra"
18.2%

I Pine for the Vine

Complete the level "Gnarly Vines V Ultra"
12.3%

Planet Earth

Find all 3 tiles to complete the Earth Stone.
11.4%

I'm not Scared of Mummies

Complete the level "Pharaoh's Tomb I Ultra"
11.1%

Go Chase This!

Complete the level "Waterfall XI Ultra"
10.8%

Timing is Everything

Complete the level "Pond III Ultra"
10.6%

Dungeon Explorer

Complete the level "Dungeon V Ultra"
10.2%

I'm Fond of the Pond

Complete the level "Pond X Ultra"
10.2%

Bloody Tears

Complete the level "Clock Tower VIII Ultra"
10.0%

Nothing like the Classics

Complete the level "Antiquity XI Ultra"
9.7%

Hey Tuco!

Complete the level "Desert VIII Ultra"
8.9%

Will there be Blood?

Find all 3 tiles to complete the Blood Stone.
8.8%

Again with the Mummies?

Complete the level "Pharaoh's Tomb VII Ultra"
8.8%

Meditate Really hard

Complete the level "Garden V Ultra"
8.7%

If a Tree Falls in the Forest...

Complete the level "Dark Forest III Ultra"
8.6%

You... Complete Me

Collect all 347 1/2 stars in the game.