Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Obulis

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Did I pack the sunscreen?

Find all 3 tiles to complete the Sun Stone.
24.5%


I Like Ico

Complete the level "Windmill I Ultra"
22.9%


I Pine for the Vine

Complete the level "Gnarly Vines V Ultra"
18.5%


Planet Earth

Find all 3 tiles to complete the Earth Stone.
12.1%


I'm not Scared of Mummies

Complete the level "Pharaoh's Tomb I Ultra"
11.1%


Go Chase This!

Complete the level "Waterfall XI Ultra"
10.7%


Timing is Everything

Complete the level "Pond III Ultra"
10.4%


Dungeon Explorer

Complete the level "Dungeon V Ultra"
10.1%


Bloody Tears

Complete the level "Clock Tower VIII Ultra"
9.7%


I'm Fond of the Pond

Complete the level "Pond X Ultra"
9.6%


Nothing like the Classics

Complete the level "Antiquity XI Ultra"
9.4%


Hey Tuco!

Complete the level "Desert VIII Ultra"
9.0%


Will there be Blood?

Find all 3 tiles to complete the Blood Stone.
8.2%


Again with the Mummies?

Complete the level "Pharaoh's Tomb VII Ultra"
8.1%


Meditate Really hard

Complete the level "Garden V Ultra"
8.1%


If a Tree Falls in the Forest...

Complete the level "Dark Forest III Ultra"
8.0%


You... Complete Me

Collect all 347 1/2 stars in the game.
7.9%