Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

ORION: Prelude

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 251
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Caveman

Kill 25 dinosaurs
30.8%


Welcome to Persistence

Reach Level 1
26.1%


Bravo!

Complete 10 Mission Objectives
25.4%


Dino Bomber

Kill 50 dinosaurs
25.2%


Where's Waldo?

Find a hidden vehicle
23.4%


Manly Man

Kill 100 dinosaurs
19.6%


Not Bad!

Complete 25 Mission Objectives
18.3%


Alpha Male!

Kill the first and last dino in a wave
18.3%


Upgrade Complete

Reach Level 5
13.9%


Bullet Sponge!

Take 5,000 damage in a single life
13.6%


Dino Dexter

Kill 250 dinosaurs
12.7%


Glass Ceiling!

Reach the top of the world
12.6%


Most Impressive!

Complete 50 Mission Objectives
12.5%


Money Grabber!

Spend 100,000 Credits
12.4%


3 Birds, 1 Stone!

Kill three raptors with one grenade
11.5%


Survivalist!

Kill 100 dinosaurs without dying
10.7%


The Dude on the Toilet

Get eaten by a T-Rex
10.3%


Teammate From Hell!

Drive a vehicle full of buddies to their deaths
9.7%


Who Needs Teammates!

Kill a T-Rex by yourself
8.7%


The Wanderer

Be 1,000 meters from the current base during a wave
8.6%


Do You Need a Therapist

Kill 500 dinosaurs
8.2%


New Toy

Reach Level 10
7.9%


Spiral Buddy

Win a game with a Developer or someone who already has this achievement
7.3%


Survival 1.0

Play 10 Survival Matches
7.1%


Wild Boar

Kill a Wild DInosaur in the Arctic
7.1%


Welcome to Raupi

Win a round on Raupi (any difficulty)
6.9%


Carpool to Hell!

Kill a dinosaur with every vehicle
6.5%


LOOT!

Find a Loot Crate
6.1%


Welcome to Arid

Win a round on Arid (any difficulty)
6.1%


Welcome to Peak

Win a round on Peak(any difficulty)
5.3%


How Do I Look?

Activate a Dinosaur Skin in the 'Loadout'
5.3%


Meteor Shower

Kill 1000 dinosaurs
4.8%


More Room

Reach Level 15
4.5%


Just Beginning

Spend 1 Game Day in the Arctic
4.1%


Spiral Troll!

Kill a developer or someone who has killed a developer
3.9%


Useless Teammate!

Kill 1 or less dinos in 3 consecutive waves
3.4%


Kick Them While They're Down!

Punch a dinosaur to death when you have 10 or less health
3.3%


Dino Beatdown!

Punch 100 dinosaurs to death
3.1%


Apprentice of C-9

Kill 100 enemies with the C-9 Revolver
3.0%


Round 2

Spend 2 Game Days in the Arctic
2.9%


Apprentice of RNC-9

Kill 100 enemies with the RNC-9 Automatic Pistol
2.8%


This Is Fancy

Reach Level 20
2.6%


Apprentice of M-40

Kill 100 enemies with the M-40 Magnum
2.6%


Survival 2.0

Play 25 Survival Matches
2.4%


Apprentice of TREK-47

Kill 100 enemies with the TREK-47 Automatic Rifle
2.4%


Apprentice of T-99

kill 100 enemies with the T-99 Dual Pistols
2.3%


You Are The One

Kill 5 dinosaurs while in slow motion
2.3%


Apprentice of TREK-79

Kill 100 enemies with the TREK-79 LMG
2.3%


Money Maker

Spend 1,000,000 Credits
2.2%


Apprentice of TREK-12

Kill 100 enemies with the TREK-12 Shotgun
2.2%


Apprentice of RNC-44

Kill 100 enemies with the RNC-44 SMG
2.1%


Tank. Beats. Everything!

Kill 100 Dinosaurs with the Cobra Tank
2.1%


More Loot!

Find 25 Loot Crates
2.0%


Best Teammate Ever!

Earn 200 assists in a single match
1.9%


Apprentice of Cryo

Kill 100 enemies with the TREK Cryo Knife
1.9%


Survival Master

Get 500 Kills in One Match
1.8%


Apprentice of TREK-22

Kill 100 enemies with the TREK-22 Semi-Automatic Sniper Rifle
1.7%


Angry Birds

Stasis Fury kill 100 Rhams
1.7%


I Am Fancy

Reach Level 25
1.7%


Welcome to Depth

Win a match on Depth
1.6%


Apprentice of Rocket Launcher

Kill 100 enemies with the TREK Rocket Launcher
1.6%


Call of Raptors

Knife-kill 100 Raptors
1.6%


Apprentice of TREK-13

Kill 100 enemies with the TREK-13 Automatic Shotgun
1.6%


Apprentice of CV-10

Kill 100 enemies with the CV-10 Pistol
1.6%


Apprentice of Longbow

Kill 100 enemies with the TREK Longbow
1.5%


Apprentice of Gatling Gun

Kill 100 enemies with the TREK Gatling Gun
1.5%


Apprentice of Longshot

Kill 100 enemies with the TREK Longshot Bolt-Action Sniper Rifle
1.5%


MacGuyver

Get a kill with every weapon
1.5%


Welcome to Eden

Win a match on Eden
1.5%


Welcome to Covan

Win a match on Covan
1.5%


Maybe You Can After All

Spend 1 Game Week in the Arctic
1.4%


Dino Whisperer!

Ride a dino for 10 seconds
1.4%


Fear and Loathing in Cretaceous

Run over 1,000 Raptors
1.4%


Apprentice of CV-10S

Kill 100 enemies with the CV-10 Silenced Pistol
1.4%


Hello, Iguana

Purchase the Iguana APC
1.4%


Apprentice of FNC-30

Kill 100 enemies with the FNC-30 Burst Rifle
1.3%


Maximum Jump

Power jump 500 times
1.3%


More Power!

Heal 50 Generators back to 100% health
1.3%


The Wolverine

Purchase the Wolverine Augmentation 10 times
1.3%


Apprentice of MX-4

Kill 100 enemies with the MX-4
1.3%


Tyson!

Punch a T-Rex, Raptor and Rham to death
1.3%


Are You Crazy?

Complete Wave 1 on Insane
1.3%


Climbing The Ladder

Reach Level 30
1.3%


Master of C-9

Kill 500 enemies with the C-9 Revolver
1.3%


Wade!

Spend 1 hour healing
1.3%


BulletSpit

Obtain 100 Gatling Sentry Turret Kills
1.3%


Master of RNC-9

Kill 500 enemies with the RNC-9 Automatic Pistol
1.2%


Survival 3.0

Play 50 Survival Matches
1.2%


Apprentice of The Blade

Kill 100 enemies with the TREK Ion Blade
1.2%


Get to the Choppa!

Pilot a VTOL for 1 hour
1.2%


Bank of Orion

Hand out $100,000 in Spiral Credits
1.2%


Tight Pennies!

Start at wave 1, win, and spend less than 5,000 Credits
1.2%


Got the Moves Like Jagger!

Roll out of a T-Rex chomp
1.2%


Apprentice of Grenade Launcher

Kill 100 enemies with the TREK Grenade Launcher
1.2%


This Isn't Too Bad

Complete Wave 2 on Insane
1.2%


Rampage 1.0

Play 10 Rampage Matches
1.2%


Hold Me

Complete Wave 3 on Insane
1.1%


Apprentice of Energy Carbine

Kill 100 enemies with the TREK Energy Carbine
1.1%


Even More Loot!

Find 100 Loot Crates
1.1%


Bring It On!

Get 100 Second-Winds
1.1%


Master of TREK-79

Kill 500 enemies with the TREK-79 LMG
1.0%


Volcanic Eruption

Kill 10,000 dinosaurs
1.0%


Say Hello To My Little Friends

Obtain 100 Rocket Sentry Turret Kills
1.0%


Back in Business

Turn on or heal 50 generators
1.0%


Apprentice of X-R8

Kill 100 enemies with the X-R8 Tactical Carbine
1.0%


For the love of the game!

Complete a map on hard mode
1.0%


Master of TREK-12

Kill 500 enemies with the TREK-12 Shotgun
1.0%


Legend

Beat Conquest Without Dying From the Start
1.0%


Master of T-99

Kill 500 enemies with the T-99 Dual Pistols
1.0%


Master of RNC-44

Kill 500 enemies with the RNC-44 SMG
1.0%


No Place Like Home!

Capture, secure and complete a total of 100 bases
1.0%


Apprentice of Flamethrower

Kill 100 enemies with the TREK Flamethrower
1.0%


The Vampire

Purchase the Vampire Augmentation 10 times
1.0%


Lunatic

Complete Wave 6 on Insane
1.0%


Are You Insane?

Complete Wave 5 on Insane
1.0%


I'm a Ninja

Cloak-kill 100 Dinosaurs
1.0%


Master of Cryo

Kill 500 enemies with the TREK Cryo Knife
1.0%


Expert of RNC-9

Kill 1000 enemies with the RNC-9 Automatic Pistol
1.0%


It Puts the Lotion

Complete Wave 4 on Insane
1.0%


Master of Rocket Launcher

Kill 500 enemies with the TREK Rocket Launcher
1.0%


Expert of C-9

Kill 1000 enemies with the C-9 Revolver
1.0%


I Am Annoying

Taunt 100 times
1.0%


Master of M-40

Kill 500 enemies with the M-40 Magnum
1.0%


Party Bus

Ride in a 5-Person Iguana APC
0.9%


Expert of TREK-79

Kill 1000 enemies with the TREK-79 LMG
0.9%


Master of FNC-30

Kill 500 enemies with the FNC-30 Burst Rifle
0.9%


Expert of Cryo

Kill 1000 enemies with the TREK Cryo Knife
0.9%


Constantly Evolving

Reach Level 40
0.9%


Expert of Grenade Launcher

Kill 1000 enemies with the TREK Grenade Launcher
0.9%


Expert of Rocket Launcher

Kill 1000 enemies with the TREK Rocket Launcher
0.9%


Master of Grenade Launcher

Kill 500 enemies with the TREK Grenade Launcher
0.9%


Master of Longshot

Kill 500 enemies with the TREK Longshot
0.9%


Master of TREK-22

Kill 500 enemies with the TREK-22 Semi-Automatic Sniper Rifle
0.9%


Master of TREK-47

Kill 500 enemies with the TREK-47 Automatic Rifle
0.9%


Mistress of Mystery

Spend 1 hour cloaked
0.9%


Ninja 1.0

Play 10 Team Elimination Matches
0.9%


Master of Energy Carbine

Kill 500 enemies with the TREK Energy Carbine
0.9%


Master of Gatling Gun

Kill 500 enemies with the TREK Gatling Gun
0.9%


That's All She Wrote

Complete Wave 10 on Insane
0.9%


Rampage 2.0

Play 25 Rampage Matches
0.9%


Maximum Survival

Play 100 Survival Matches
0.9%


Raupi Begone

Beat Raupi on Hard
0.9%


Slippery Slopes

Beat Slopes on Hard
0.9%


Where Are My Pills?

Complete Wave 8 on Insane
0.9%


I'll Be on the Roof Pooping in the Chimney

Complete Wave 9 on Insane
0.9%


Welcome to Your Padded Cell

Complete Wave 7 on Insane
0.9%


MVP

Top the scoreboard 10 times on teams of 4 or more players and win the round
0.9%


Shop-a-Holic

Purchase every weapon
0.9%


Riding Along In My Automobile

Spend 10 hours in vehicles
0.9%


Make it Rain!

Spend 5,000,000 Credits
0.9%


Apprentice of Laser Rifle

Kill 100 enemies with the TREK Laser Rifle
0.9%


Maximum Rampage

Play 100 Rampage Matches
0.8%


Peaktastic

Beat Peak on Hard
0.8%


Rebel Scum

Kill 100 Ion Blade wielding opponents with a gun
0.8%


I Am Your Father

Kill 100 people in Duels
0.8%


Aridication

Beat Arid on Hard
0.8%


Apprentice of Egg

Kill 100 enemies with the T-Rex Egg
0.8%


Strike Me Down

Beat Strike on Hard
0.8%


Fancy Dance Moves

Use 100 Sabre Combos
0.8%


Captain Hook

Kill the Deinosuchus 100 times
0.8%


Maximum Awesome

Reach Level 50
0.8%


Duelist

Play 10 Duel Matches
0.8%


Dueler

Play 5 Duel Matches
0.8%


Master Duelie

Play 25 Duel Matches
0.8%


Welcome to Nanko

Play 10 matches on Nanko
0.8%


Raptor Hood

Pop 100 Raptor heads with the TREK Longbow
0.8%


Welcome to Trine

Play 10 matches on Trine
0.8%


Rampage 3.0

Play 50 Rampage Matches
0.8%


Gibbest

Play 25 Instagib Matches
0.8%


Rocket-Man 3.0

Play 50 Free-For-All Matches
0.8%


Maximum Rocket-Man

Play 100 Free-For-All Matches
0.8%


Dude Huge 1.0

Play 10 King of the Hill Matches
0.8%


Ice Age

Kill 25,000 dinosaurs
0.8%


Rocket-Man 2.0

Play 25 Free-For-All Matches
0.8%


Rocket-Man 1.0

Play 10 Free-For-All Matches
0.8%


Ninja 2.0

Play 25 Team Elimination Matches
0.8%


Ninja 3.0

Play 50 Team Elimination Matches
0.8%


Rampage Master

Collect 2 Eggs in one Match
0.8%


Maximum Ninja

Play 100 Team Elimination Matches
0.8%


Dude Huge 2.0

Play 25 King of the Hill Matches
0.8%


Let's Get Fired Up

Obtain 100 Flamethrower Sentry Turret Kills
0.8%


Expert of RNC-44

Kill 1000 enemies with the RNC-44 SMG
0.8%


Master of Utility

Repair 500 broken generators with the Utility Gun
0.8%


Expert of Utility

Repair a broken generator 1000 times with a Utility Gun
0.8%


Gibber

Play 10 Instagib Matches
0.8%


Rocketeer

Spend 5 hours Jetpacking
0.8%


Turok, Dinosaur Hunter!

kill 50,000 dinosaurs
0.8%


Dude Huge 3.0

Play 50 King of the Hill Matches
0.8%


I'm a Dinosaur

Play as all 10 Dinosaurs in Rampage
0.8%


Here to Stay

Spend 1 Game Month in the Arctic
0.8%


Maximum Huge

Play 100 King of the Hill Matches
0.8%


Gibby

Play 5 Instagib Matches
0.8%


Expert of Egg

Kill 1000 enemies with the T-Rex Egg
0.8%


Master of Flamerthrower

Kill 500 enemies with the TREK Flamethrower
0.8%


Helping Hand

Earn 5,000 Total Assists
0.8%


Like Shooting Raptors in a Barrel!

Kill 1,000 Raptors with the buggy turret
0.8%


Sally Slapper!

Punch a T-Rex in the face 100 times
0.8%


Full Round

Earn 10,000 Total Assists
0.8%


I'm Holding Them Back

Get revived 100 times
0.8%


Master of Revival

Revive 500 downed teammates with the Revital Kit
0.8%


Master of Teleportation

Teleport 500 times
0.8%


Master of The Blade

Kill 500 enemies with the TREK Ion Blade
0.8%


Master of Longbow

Kill 500 enemies with the TREK Longbow
0.8%


Hang Glider!

Get picked up 1,000 times
0.8%


Master of X-R8

Kill 500 enemies with the X-R8 Tactical Carbine
0.8%


Apprentice of Revival

Revive 100 downed teammates with the Revital Kit
0.8%


Master of CV-10S

Kill 500 enemies with the CV-10 Silenced Pistol
0.8%


Apprentice of Utility

Repair a broken generator with the Utility Gun 100 times
0.8%


Master of CV-10

Kill 500 enemies with the CV-10 Pistol
0.8%


Apprentice of Teleportation

Teleport 100 times
0.8%


Master of MX-4

Kill 500 enemies with the MX-4 Silenced SMG
0.8%


Curb Stomping!

Stomp 100 Raptors in the Cobra Mech
0.8%


Bill Gates!

Spend 10,000,000 Credits
0.8%


Master of TREK-13

Kill 500 enemies with the TREK-13 Auto Shotgun
0.8%


Master of Egg

Kill 500 enemies with the T-Rex Egg
0.8%


Master of Laser Rifle

Kill 500 enemies with the TREK Laser Rifle
0.8%


I've Got Your Back

Revive 100 Teammates
0.8%


Expert of Flamethrower

Kill 1000 enemies with the TREK FlameThrower
0.8%


Expert of Longshot

Kill 1000 enemies with the TREK Longshot Bolt-action Sniper Rilfe
0.8%


Expert of CV-10

Kill 1000 enemies with the CV-10 Pistol
0.8%


Expert of X-R8

Kill 1000 enemies with the X-R8 Tactial Carbine
0.8%


Expert of Gatling Gun

Kill 1000 enemies with the TREK Gatling Gun
0.8%


Expert of Energy Carbine

Kill 1000 enemies with the TREK Energy Carbine
0.8%


Expert of Teleportation

Teleport 1000 times
0.8%


Expert of Revival

Revive 1000 downed teammates with the Revital Kit
0.8%


Expert of The Blade

Kill 1000 enemies with the TREK Ion Blade
0.8%


Expert of Longbow

Kill 1000 enemies with the TREK Longbow
0.8%


Expert of Laser Rifle

Kill 1000 enemies with the TREK Laser Rifle
0.8%


That's Disgusting

Feed on 100 dead Raptors with the Vampire Augmentation
0.8%


Expert of TREK-22

Kill 1000 enemies with the TREK-22 Semi-Automatic Sniper Rifle
0.8%


Expert of MX-4

Kill 1000 enemies with the MX-4 Silenced SMG
0.8%


Expert of TREK-12

Kill 1000 enemies with the TREK-12 Shotgun
0.8%


Expert of T-99

Kill 1000 enemies with the T-99 Dual Pistols
0.8%


Expert of CV-10S

Kill 1000 enemies with the CV-10 Silenced Pistol
0.8%


Expert of M-40

Kill 1000 enemies with the M-40 Magnum
0.8%


Expert of TREK-13

Kill 1000 enemies with the TREK-13 Automatic Shotgun
0.8%


Expert of FNC-30

Kill 1000 enemies with the FNC-30 Burst Rifle
0.8%


Expert of TREK-47

Kill 1000 enemies with the TREK-47 Automatic Rifle
0.8%


Dive Bomin'

Obtain 100 Rham-Bomb Kills in Rampage
0.7%


Duel Master

Win 10 Team Duel Matches
0.7%


Toon Town Master

Play All Toon Based Maps
0.7%


You're Redikulous

Beat Redikulous Mode
0.7%


What's For Dinner?

Eat 100 Humans in Rampage
0.7%


Slaughter Master

Survive for over 10 Minutes on Slaughter
0.7%


Excuse Me - Have You Met My Sword?

Obtain 1,000 Melee Kills in any Duel Game Mode
0.7%


Keen Eye

Find All Active Loot Crates in the Arctic
0.7%


Pirate's Treasure

Find 1,000 Loot Crates
0.7%


When's Lunch?

Kill 100 Player-Controlled Dinosaurs in Rampage
0.7%


Conquest Birthday

Spend 1 Game Year in the Arctic
0.7%


Endurance

Spend 6 Game Months in the Arctic
0.7%


Chompy Bomb Bomb

Obtain 100 Compy-Bomb Kills in Rampage
0.7%