Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Naval War: Arctic Circle

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 51
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Navigator

Complete "Movement Basics" in NATO campaign.
51.8%


Deep Terror

Complete "Anti-Sub" in NATO campaign.
45.1%


Carrier Commander

Complete "Air operations" in NATO campaign.
36.9%


Don't Tread On Me

Complete "Arctic Cod Conflict" in NATO campaign on any difficulty.
33.2%


Air Overwhelming

Complete "Arctic Cod Conflict" in NATO campaign on any difficulty without losing more than two aircraft.
29.3%


Shield

Complete "Barents Escort" in NATO campaign on any difficulty.
27.9%


Sub Hunter

Complete "Show of Force" in NATO campaign on any difficulty.
21.9%


Ace Apprentice

Complete "Air operations" in NATO campaign without losing any aircraft.
14.1%


None Shall Pass!

Complete "Peekabo in the Fjords" in NATO campaign on any difficulty.
13.7%


Wipeout

Complete "Peekabo in the Fjords" in NATO campaign on any difficulty, shooting down at least 10 aircraft in the process.
9.1%


Fleet Commander

Complete "Baltic Breakout" in NATO campaign on any difficulty.
8.9%


Smersh!

Complete "Swarm" in Russian campaign on any difficulty.
8.8%


War Cross with Sword

Complete "Viking Funeral" in NATO campaign on any difficulty.
8.1%


Ice Warrior

Complete "North by Northwest" in NATO campaign on any difficulty.
7.1%


Bronze Star

Complete "Convoy 13 No Reply" in NATO campaign on any difficulty.
5.9%


Shield Master

Complete "Barents Escort" in NATO campaign on any difficulty without losing any surface ships.
5.7%


Tycoon

Complete "Pickled Herring" in Russian campaign on any difficulty.
5.6%


Master Bomber

Complete "Wings of Retribution" in NATO campaign on any difficulty.
5.6%


Eagle Eye

Sink the hidden (unmarked) Astute sub in "Anti-Sub".
5.5%


Dipping Toes

Complete 1 multiplayer game.
4.0%


Admiral

Complete "On the Rocks" in Russian campaign on any difficulty.
3.7%


Destroyer of Worlds

Complete "Wild Hand" in Russian campaign on any difficulty.
3.4%


Coordinator

Complete "Hide and Seek" in Russian campaign on any difficulty.
3.1%


Unruly Waves

Complete "Northern Lights" in Russian campaign on any difficulty.
2.8%


Like a Ghost

Complete "Snatch and Grab" in Russian campaign on any difficulty.
2.7%


And We Have a Winner

Win 1 multiplayer game.
2.7%


Shipwrecker

Complete "Sharks in the Deep" in Russian campaign on any difficulty.
2.2%


Silver Star

Complete the NATO campaign on any difficulty.
2.1%


Unmovable

Complete the Russian campaign on any difficulty.
1.6%


Silent Killer

Complete "On the Rocks" in NATO campaign on Hard difficulty.
1.4%


Fleet Destroyer

Complete "On the Rocks" in NATO campaign on any difficulty without losing any submarines or aircraft.
1.3%


Like a Castle

Complete "Iron Weasel" in NATO campaign on Hard difficulty.
1.3%


To the Waist

Complete 5 multiplayer games.
1.2%


Ace

Complete "Arctic Cod Conflict" in NATO campaign on Hard difficulty without losing any aircraft.
1.1%


Silent Assassin

Complete "Viking Saga" in Russian campaign on Hard difficulty.
1.0%


Gold Star

Complete the NATO campaign on Hard difficulty.
0.9%


Survivalist

Complete "Rear Guard" in Russian campaign on Hard difficulty.
0.9%


Fleet Admiral

Complete "On the Rocks" in Russian campaign on Hard difficulty without losing any surface ships.
0.9%


On the Deep End

Complete 10 multiplayer games.
0.9%


Master of the North

Complete the Russian campaign on Hard difficulty.
0.9%


Expert Coordinator

Complete "Hide and Seek" in Russian campaign on Hard difficulty.
0.9%


Bronze

Win 10 multiplayer games.
0.8%


Silver

Win 20 multiplayer games.
0.8%


Gold

Win 50 multiplayer games.
0.8%


Platinum

Win 100 multiplayer games.
0.8%


On the Reefs

Complete 100 multiplayer games.
0.8%


Gone Swimming

Complete 20 multiplayer games.
0.8%


Fully Immersed

Complete 50 multiplayer games.
0.8%


Captain Haddock

Complete 200 multiplayer games.
0.8%


Captain Ahab

Complete 500 multiplayer games.
0.8%


Captain Nemo

Complete 1000 multiplayer games.
0.8%