Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Naval War: Arctic Circle

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 51
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
51.4%

Navigator

Complete "Movement Basics" in NATO campaign.
44.7%

Deep Terror

Complete "Anti-Sub" in NATO campaign.
36.6%

Carrier Commander

Complete "Air operations" in NATO campaign.
32.9%

Don't Tread On Me

Complete "Arctic Cod Conflict" in NATO campaign on any difficulty.
29.1%

Air Overwhelming

Complete "Arctic Cod Conflict" in NATO campaign on any difficulty without losing more than two aircraft.
27.6%

Shield

Complete "Barents Escort" in NATO campaign on any difficulty.
21.6%

Sub Hunter

Complete "Show of Force" in NATO campaign on any difficulty.
14.2%

Ace Apprentice

Complete "Air operations" in NATO campaign without losing any aircraft.
13.7%

None Shall Pass!

Complete "Peekabo in the Fjords" in NATO campaign on any difficulty.
9.2%

Wipeout

Complete "Peekabo in the Fjords" in NATO campaign on any difficulty, shooting down at least 10 aircraft in the process.
9.1%

Smersh!

Complete "Swarm" in Russian campaign on any difficulty.
8.9%

Fleet Commander

Complete "Baltic Breakout" in NATO campaign on any difficulty.
8.2%

War Cross with Sword

Complete "Viking Funeral" in NATO campaign on any difficulty.
7.2%

Ice Warrior

Complete "North by Northwest" in NATO campaign on any difficulty.
6.0%

Shield Master

Complete "Barents Escort" in NATO campaign on any difficulty without losing any surface ships.
6.0%

Bronze Star

Complete "Convoy 13 No Reply" in NATO campaign on any difficulty.
5.9%

Tycoon

Complete "Pickled Herring" in Russian campaign on any difficulty.
5.7%

Eagle Eye

Sink the hidden (unmarked) Astute sub in "Anti-Sub".
5.7%

Master Bomber

Complete "Wings of Retribution" in NATO campaign on any difficulty.
4.1%

Dipping Toes

Complete 1 multiplayer game.
3.9%

Admiral

Complete "On the Rocks" in Russian campaign on any difficulty.
3.6%

Destroyer of Worlds

Complete "Wild Hand" in Russian campaign on any difficulty.
3.2%

Coordinator

Complete "Hide and Seek" in Russian campaign on any difficulty.
2.9%

Unruly Waves

Complete "Northern Lights" in Russian campaign on any difficulty.
2.8%

Like a Ghost

Complete "Snatch and Grab" in Russian campaign on any difficulty.
2.8%

And We Have a Winner

Win 1 multiplayer game.
2.3%

Shipwrecker

Complete "Sharks in the Deep" in Russian campaign on any difficulty.
2.2%

Silver Star

Complete the NATO campaign on any difficulty.
1.8%

Unmovable

Complete the Russian campaign on any difficulty.
1.6%

Silent Killer

Complete "On the Rocks" in NATO campaign on Hard difficulty.
1.5%

Fleet Destroyer

Complete "On the Rocks" in NATO campaign on any difficulty without losing any submarines or aircraft.
1.4%

Like a Castle

Complete "Iron Weasel" in NATO campaign on Hard difficulty.
1.3%

To the Waist

Complete 5 multiplayer games.
1.2%

Ace

Complete "Arctic Cod Conflict" in NATO campaign on Hard difficulty without losing any aircraft.
1.1%

Silent Assassin

Complete "Viking Saga" in Russian campaign on Hard difficulty.
1.0%

Survivalist

Complete "Rear Guard" in Russian campaign on Hard difficulty.
1.0%

Master of the North

Complete the Russian campaign on Hard difficulty.
1.0%

Expert Coordinator

Complete "Hide and Seek" in Russian campaign on Hard difficulty.
1.0%

Fleet Admiral

Complete "On the Rocks" in Russian campaign on Hard difficulty without losing any surface ships.
1.0%

On the Deep End

Complete 10 multiplayer games.
1.0%

Gold Star

Complete the NATO campaign on Hard difficulty.
0.9%

Gone Swimming

Complete 20 multiplayer games.
0.9%

Fully Immersed

Complete 50 multiplayer games.
0.9%

On the Reefs

Complete 100 multiplayer games.
0.9%

Captain Haddock

Complete 200 multiplayer games.
0.9%

Captain Ahab

Complete 500 multiplayer games.
0.9%

Captain Nemo

Complete 1000 multiplayer games.
0.9%

Bronze

Win 10 multiplayer games.
0.9%

Silver

Win 20 multiplayer games.
0.9%

Gold

Win 50 multiplayer games.
0.9%

Platinum

Win 100 multiplayer games.