Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Nation Red

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 140
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Horde

Kill 50 zombies within a ten second period
25.3%


SpeedKiller

Kill any boss within 30 seconds of the boss appearing
21.5%


Gunbarrel

Kill the minigun zombie boss
20.3%


Ladies First

Kill 5 female zombies in one streak without killing a single male
20.1%


Back To Life

In an On-line Coop game, perform your first revival
18.6%


Arms Dealer

Get at least one kill with ten non-melee weapon in one game
18.2%


Sustained

In an On-line Coop game, revive another player and make sure they do not receive any damage for 15 seconds afterwards
17.1%


Efficiency

Kill at least 10 zombies with one grenade
16.5%


Fortress

Survive for 10 attack waves in Barricade Mode
14.6%


Victor

Kill all zombie boss types
13.0%


Organizer

Host and play an On-line Coop game
12.9%


Headhunters

In an On-line Coop game, kill 20 bosses with your team in a single game
12.8%


Fenced

In an On-line Coop game, hold out until wave 21 in Factory Barricade
12.2%


Stopping Power

Kill 150 running zombies in a single game
11.9%


Blockade

Survive for 15 attack waves in Barricade Mode
11.4%


Resurrector

In an On-line Coop game, perform three revivals in a single game
11.3%


Untouchable

Complete any mission without taking any zombie damage
11.1%


Guardian

Complete the Point Defense mission
10.5%


Execution

Kill at least 250 zombies using sentry guns
10.2%


Survivor

Survive for more than 2 minutes in survival mode
9.4%


Explosive Irony

Deal the killing blow to a Grenade Zombie with a grenade
9.1%


Held The Line

Reach Wave 8 in Bridge Barricade mode
8.8%


Perforator

Get the minigun and kill 50 zombies with it inside 9 seconds
8.7%


Collector

Collect at least 20 perks in a single game
8.6%


Right-Hand Man

Get ghosts to kill 25 zombies in one streak while killing none yourself
8.5%


Bouncer

Survive 5 waves in Single Player Warehouse Barricade without the lower sentries firing a single shot
8.5%


Flak Jacket

Get hurt by and survive 10 Zombie Bomber explosions in one game
7.6%


Bullet Rain

Kill two Minigun zombie bosses within two minutes of each other
7.5%


Close Encounter

In an On-line Coop game, kill a boss with a melee weapon
7.4%


LockDown

Reach wave 2 in warehouse barricade without any zombie breaching the fence perimeter
7.3%


Winner

Complete all the story missions
6.8%


Magnet

Collect 10 zombie-attracting Rammers in one game
6.8%


Warming Up

Kill 10,000 zombies
5.7%


Machinist

In an On-line Coop game, upgrade a sentry gun to a weapon station
5.4%


Free Man

Finish off a boss zombie with the crowbar
5.1%


Defused

Kill 3 grenade bosses in one barricade game within the first 20 waves
4.5%


Chain Reaction

Pick up Friendly Fire and use a Zombie Bomber's explosion to kill two more nearby bombers
4.2%


Fire Chief

Burn 800 zombies with the Flame Thrower
3.9%


All 4 Deadly

Get Fire Team, Mirror Image and Wild Bunch, then get a ghost pickup
3.7%


TeleFrag

Perform 20 remote grenade detonations
3.6%


Big Game

In one game, kill two bosses without killing any other zombie in between
3.6%


Stronghold

Kill 100 zombies in Survival Mode without moving from start of game
3.5%


Cover

Kill 25 zombies while remaining inside one Turbine area
3.4%


Boogeyman

Survive for 15 waves on The Farm barricade map
3.4%


Killstreak One

Reach a stats KillStreak of 1000 zombies
3.3%


One Shot One Kill

Kill 250 zombies with the rage powerup in one game
3.2%


No Guns

Kill 500 zombies with a melee weapon
3.1%


Fifteen Minutes In Jail

Survive for 15 minutes on the Prison barricade map
3.0%


Demolitions Expert

Get Shrapnel and Remote Detonator then use 10 grenades in one game
2.8%


Well Supplied

Explode 3 propane gas tanks within a 10-second period
2.8%


Time Traveler

Accumulate 90 seconds of Bullet Time in one single player game
2.8%


Flasher

Kill 100 zombies stunned by flashbangs in one game
2.6%


Back2Back

In an On-line Coop game, stay within reaching distance of another player while not taking damage for 30 seconds
2.6%


Weapons Expert

Get Dexterity, Intensity, Accuracy, Heavy Ammo, Improved Loadout then get 1000 kills
2.6%


Unseen

While cloaked, kill 250 zombies in one game
2.6%


Running On Empty

From the start of a game, survive for 15 minutes without holding or picking up any grenades
2.5%


Breather

Pick up health then survive 25 seconds in Free Play without damage or firing a single shot
2.4%


Team Trainer

Reach Wave 10 in an On-Line Barricade game
2.2%


Itemizer

Pick up 250 powerups or items in one game
2.2%


Pyro

Set 250 zombies on fire with the incendary rounds in a single game
2.1%


Tough Guy

Kill 1000 zombies in any single game without ever picking a perk
2.1%


American Hero

Kill over 5000 zombies in one game
2.1%


Flatliner

Bring yourself back to full health after nearly dying with Last Breath
2.0%


Explosives Expert

In an On-line coop game, play as the Gunner and detonate 50 explosives (grenades, dynamite) in a single game
2.0%


Targeted

Kill 10 minigun bosses in one game
1.9%


Pushover

In one game, kick a zombie after that same zombie hurt you and repeat 20x
1.9%


Team Recruit

Reach Wave 20 in an On-Line Barricade game
1.9%


Runner

Run a marathon length 26 miles/42 kms
1.8%


Boss Eraser

Kill 10 bosses in one or more On-line coop games
1.8%


Rhylos' 50

Collect a total of 50 achievements
1.7%


Death Cheat

Survive 5 minutes with health staying below 25%
1.6%


Not Addicted

Pick up 10 health power-ups in one game when your health is at 100%
1.5%


Armory

Get Stronghold, Regeneration, Armor, Counterblow, Aftershock then survive 10 minutes
1.5%


Boss Hunter

Get Friendly Fire, Mano a Mano and Boss Power then kill 5 bosses in one game
1.5%


Assaulted

Kill 7 machine gun bosses in one barricade game within the first 30 waves
1.5%


Butchered

Kill 5 butcher bosses in one barricade game within the first 25 waves
1.5%


ColdBlooded

Survive for three attack waves in Barricade Mode without moving
1.5%


Shock Expert

In an On-line coop game, play as the Scout and detonate 5 flash bangs in a single game
1.4%


Molotov Grill

Pick only four perks: Fire Starter, Friendly Fire, Remote Detonator and Molotov, and detonate 12 molotov grenades
1.4%


One Trick Killer

Survive for 15 minutes in a Free Play or Barricade game by only picking one perk and one new weapon
1.2%


Slaughter

Kill 100,000 zombies
1.2%


2x9MM

In one game kill 2 bosses using the Dual Glocks
1.2%


Too Close For Comfort

Kill 25 Bombers with a Steam Hammer in one game while staying outside their explosion range
1.1%


Gut Buster

Decapitate 100 Big Boy zombies in a single game
1.1%


Team Soldier

Reach Wave 30 in an On-Line Barricade game
1.1%


Killstreak Two

Reach a stats KillStreak of 2000 zombies
1.0%


Butcher

Get 10 zombies sucked into one Meat Grinder
1.0%


Grenadier

Get Shrapnel and Midair Trigger then get 500 kills with the grenade launcher
1.0%


Pinpoint

In a single FreePlay game, survive for 5 minutes without your stats accuracy dropping below 50%
0.9%


Walker

Complete the Walker mission on any silver or gold star level
0.8%


Absolute

Kill 250000 zombies
0.8%


Accuracy Expert

In an On-line coop game, play as the Sniper and deliver the killing blow to 10 bosses using the M107 in a single game
0.8%


Boss Eliminator

Kill 50 bosses in one or more On-line coop games
0.8%


Gunslinger

Complete any mission on 3 silver-star level using only the default Glock
0.8%


Boogeymonster

Survive for 30 waves on The Farm barricade map
0.8%


Maximum

From the start of a game, kill at least one of each zombie boss type while not dropping your health below 100%
0.7%


Moths to the Flame

Set fire to 50 zombies that are being attracted by a Rammer in a single game
0.7%


Resurgency Expert

In an On-line coop game, play as the Medic and revive team members 15 times in a single game
0.7%


Thirty Minutes In Jail

Survive for 30 minutes on the Prison barricade map
0.7%


Team Elite

Reach Wave 40 in an On-Line Barricade game
0.7%


Wipeout

In Free Play or Survival, kill 100 zombies within the first 30 seconds of the game
0.7%


Dive Bomber

In one game dive jump through 10 Zombie Bombers causing them to detonate themselves
0.6%


Warlord

Complete all missions at 5 bronze-star difficulty
0.6%


Keeper

Reach wave 15 on The Farm map without any damage to the scarecrow
0.6%


Killstreak Three

Reach a stats KillStreak of 3000 zombies
0.6%


Endure

Kill 1000 zombies in a single Survival game
0.5%


Team Red

Reach Wave 50 in an On-Line Barricade game
0.5%


Payback

Take 2500 zombies down with you using the Vengeance perk
0.5%


Boss Eradicator

Kill 100 bosses in one or more On-line coop games
0.5%


Ton Of Bullets

Fire 10000 bullets in Free Play, Barricade or Survival mode while not receiving any zombie damage
0.5%


Merc

Complete all missions on 5 silver-star level
0.5%


Atomic

In one game, kill 5000 zombies using any type of explosion
0.4%


Thinning The Horde

Kill 1,000,000 zombies
0.4%


Superior

Kill 500,000 zombies
0.4%


Collateral

In a Free Play or Barricade game, choose the Friendly Fire perk and use the M107 to kill 50 suicide bombers
0.4%


Immortal

Survive for 10 minutes in a single Survival game
0.4%


DOA

Engage DOA mode in single player Free Play, then kill 50 zombies during a single DOA ghost powerup
0.4%


Frontman

Reach wave 21 on the Asylum map without moving below the top barricade
0.4%


Top Dog

Complete all missions on 5 gold-star level
0.4%


Red 101

Collect 100 Nation Red achievements
0.3%


Sweeper

Reach wave 31 on Asylum without moving below the middle barricade and staying above the top barricade until wave 21
0.3%


Hidden

Survive for the first 5 minutes in Survival mode without taking any damage
0.3%


Bucket Of Nails

Without receiving any damage from the start of a game, pick up a nailgun and fire 5000 nails
0.3%


Extermination

Kill 750,000 zombies
0.3%


Dont Disturb

Kill 3 Grenade Bosses in one game on Cemetery Free Play without using any grenades during the game
0.2%


Defender

Reach wave 41 on Asylum, staying above the top barricade until wave 21 and above the middle barricade until wave 31
0.2%


Planting Seeds

Have 20 simultaneously active mines on The Field barricade map
0.2%


Rest In Peace

Kill 6 Grenade Bosses in one game on Cemetery Free Play without using any grenades during the game
0.2%


Boss Obliterator

Kill 250 bosses in one or more On-line coop games
0.2%


Bad Move

Achievement description available at game update
0.1%


Double Duty

Achievement description available at game update
0.1%


Hat-trick

Achievement description available at game update
0.1%


Necromancer

Achievement description available at game update
0.1%


Dyn-o-mite!

Achievement description available at game update
0.1%


Extinguisher

Pick Firestarter and Spark and kill 1000 burning zombies in one game with the Steam Hammer
0.1%


Firefighter

Kill 250 burning zombies with an axe in one game
0.1%


Big Harvest

Kill 500 Big Boy zombies on the The Field barricade map in one game
0.1%


Immolation

On The Field barricade map use the flamethrower to reach a 1000 killstreak without taking any damage
0.1%


Vaporized

Kill 7 bosses with the Steam Hammer in one game without taking any damage
0.1%


Messy

Kill 1000 zombies with a Jack Hammer with only the Messy and the Powerup Hook perks and without taking any damage
0.1%