Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Nancy Drew: Ransom of the Seven Ships

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
34.2%

Beach Comber

Seek out all the metal on the beach
31.9%

Down Under

Find an elusive Aussie
29.6%

Glass Half Full

Be an optimist
28.8%

Detective

Solve the case on Junior Detective
24.1%

Easter Egg

22.3%

Tomb Raider

14.7%

Bat Tracker

For identifying all of our flying friends
8.8%

Super Sleuth

Solve the case on Senior Detective
6.0%

Chatterbox

For constant communication
5.0%

Glass Half Empty

Always prepare for the worst
4.8%

Mountain Goat

Climb to great heights, again and again
2.0%

Fruit Fanatic

For being an avid fruit fan
2.0%

Pack Rat

Gather all of the prizes
1.6%

Bird Watcher

View all of Coucou’s tricks