Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Nancy Drew: Ransom of the Seven Ships

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
33.5%

Beach Comber

Seek out all the metal on the beach
31.2%

Down Under

Find an elusive Aussie
29.1%

Glass Half Full

Be an optimist
28.2%

Detective

Solve the case on Junior Detective
23.8%

Easter Egg

22.0%

Tomb Raider

14.5%

Bat Tracker

For identifying all of our flying friends
8.6%

Super Sleuth

Solve the case on Senior Detective
6.1%

Chatterbox

For constant communication
4.9%

Glass Half Empty

Always prepare for the worst
4.8%

Mountain Goat

Climb to great heights, again and again
2.1%

Fruit Fanatic

For being an avid fruit fan
2.1%

Pack Rat

Gather all of the prizes
1.7%

Bird Watcher

View all of Coucou’s tricks