สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Mount & Blade: With Fire and Sword

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
28.1%

Hunker Down

Build a wagon fort from the camp menu.
28.0%

Lets Take This Outside!

Get in a bar fight.
21.5%

Dress Up

Customise your mercenaries' equipment using the mercenary camp.
21.0%

Lock Stock And 3 Smoking Barrels

Using any firearm; kill 100 enemies.
14.5%

Na zdorovie!

Buy drinks for everyone at a bar.
13.1%

First Steps

Start any main storyline quest found in the three main factions.
8.4%

City Planner

Build three upgrades in a single town/castle you control.
8.0%

Knock Knock

Successfully blow a hole in a castle/town wall before a siege.
6.7%

Don't Die Of Dysentery

Tend to your army's illnesses, five times, by resting or feeding them.
4.6%

Bomberman

Kill 50 enemies with grenades.
3.5%

Wheeler Dealer

Earn 3,000 thaler in profit from a single caravan trade.
2.0%

Summer Fest

Complete the summer feast quest found in any village on the eastern side of the map.
1.9%

Trader

You've made 100,000 thaler from using trade caravans.
1.3%

Velvet Commander

Keep 10 bundles of velvet in your inventory.
0.8%

Polish Drama

Finish the Polish Commonwealth's main storyline quest "The Deluge"
0.7%

Great Trader

You've made 1,000,000 thaler from using trade caravans.
0.7%

Black Mace

Finish the Cossack Hetmanate's main storyline quest "The Black Mace"
0.7%

Grand Tzar

Finish the Moscovite Tsardom's main storyline quest "The False Dmitry"
0.7%

Return Of The Horde

Join the Crimean Khanate and eliminate all other factions.
0.7%

Swedish Scourge

Join the Kingdom of Sweden and eliminate all other factions.
0.7%

Power Shift

As any faction; conquer the map and eliminate all other factions.