Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Mount & Blade: With Fire and Sword

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Hunker Down

Build a wagon fort from the camp menu.
28.2%


Lets Take This Outside!

Get in a bar fight.
27.9%


Dress Up

Customise your mercenaries' equipment using the mercenary camp.
21.3%


Lock Stock And 3 Smoking Barrels

Using any firearm; kill 100 enemies.
20.8%


Na zdorovie!

Buy drinks for everyone at a bar.
13.9%


First Steps

Start any main storyline quest found in the three main factions.
12.4%


City Planner

Build three upgrades in a single town/castle you control.
8.1%


Knock Knock

Successfully blow a hole in a castle/town wall before a siege.
7.7%


Don't Die Of Dysentery

Tend to your army's illnesses, five times, by resting or feeding them.
6.1%


Bomberman

Kill 50 enemies with grenades.
4.2%


Wheeler Dealer

Earn 3,000 thaler in profit from a single caravan trade.
3.2%


Summer Fest

Complete the summer feast quest found in any village on the eastern side of the map.
1.8%


Trader

You've made 100,000 thaler from using trade caravans.
1.6%


Velvet Commander

Keep 10 bundles of velvet in your inventory.
1.1%


Power Shift

As any faction; conquer the map and eliminate all other factions.
0.6%


Polish Drama

Finish the Polish Commonwealth's main storyline quest "The Deluge"
0.6%


Great Trader

You've made 1,000,000 thaler from using trade caravans.
0.5%


Black Mace

Finish the Cossack Hetmanate's main storyline quest "The Black Mace"
0.5%


Grand Tzar

Finish the Moscovite Tsardom's main storyline quest "The False Dmitry"
0.5%


Swedish Scourge

Join the Kingdom of Sweden and eliminate all other factions.
0.5%


Return Of The Horde

Join the Crimean Khanate and eliminate all other factions.
0.5%